Üniversite Ara

   Yurtdışında Burs Bulmak

   Türk Dili Yaz Kursu Adayı;

   1- Burs Başvuru Formu. (Okunaklı doldurulacak ve fotoğraf yapıştırılacak)
   2- Diploma Fotokopisi ya da Öğrenci Belgesi.
   3- Sağlık Raporu.
   4- Fotoğraf.
   5- Pasaportun fotoğraflı ve yazılı bölümlerinin fotokopisi.

   • 2 ve 3 numaralı belgeler Türkçe, İngilizce ya da Fransızca olacaktır. Bu üç dil dışında olan belgelerin bu dillerden birisine çevirisi yaptırılacaktır.
   • Belge örnekleri ile çevirileri T.C. Dış Temsilciliklerince tasdik edilecektir.
   • İstenen belgeler tek dosya halinde hazırlanacaktır.

   Dikkat
   * Form ve Şartname için WEB adresi: http://digm.meb.gov.tr

   Yabancı Hükümet Bursları  

   Burs başvurularına ilişkin Genel Şartları lütfen dikkatli okuyunuz
   Her ülkenin başvuru koşulları ve mülakat günü teslim edilecek belgeleri için ülke isimlerine tıklayınız.

   Burs Genel Şartları, Başvuru ve Seçim Şekli

   I- Genel Şartlar 
   1- Burslar ikili anlaşmalar gereğince yabancı Hükümetler tarafından kendi ülkelerinde kullanılmak üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmekte olan araştırma, lisansüstü, doktora ve dil bursları olup eğitim amaçlıdır.
   2- Burslar verildikleri eğitim-öğretim dönemine aittir.
   3- Burslar her ülkeye göre değişmekle birlikte genel olarak ilgili ülke tarafından adayların eğitim, konaklama, yeme-içme gibi giderlerini kapsar. Diğer her türlü gider (gidiş-dönüş yol masrafı, vize, sigorta v.b.) adaylara aittir. Bakanlığımızca adaylara herhangi bir ödeme yapılmaz.
   4- Genel olarak adaylardan;

   • Araştırma ve lisansüstü burslar için en az lisans mezunu olmak,
   • Dil bursları için en az fakültelerin 3. sınıfı öğrencisi olmak,
   • İlgili ülkenin istediği yabancı dillerden birini en az “iyi” derecede bilmek

   şartı aranmaktadır. Ancak, eğitim düzeyi konusunda genel şartlar ile özel şartlar arasında farklılık bulunması halinde, özel şartlar geçerli olacaktır.
   5- Bakanlığımız digmdb@meb.gov.tr adresinde burs veren ülkeye dair:

   • Özel şartlar (Her ülkenin isteğine göre belirlenmektedir.),
   • Mülâkat yerinin ayrıntılı adresi (Sınavlar Bakanlık Merkez Binada belirtilen adreste yapılacaktır.)
   • Son başvuru tarihi,
   • Mülâkat tarihi / tarihleri (Yoğun başvuru olması halinde birkaç gün olabilmektedir.)
   • Mülâkat günü teslim edilecek belgeler

   ilgili ülkenin linki içinde yer almaktadır.
   6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olanlar Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik’te belirtilen şartları (Özellikle en az KPDS’den C seviyesinde dil belgesi)  taşımaları halinde burs için başvuruda bulunabileceklerdir. Aksi halde bursları geçersiz sayılacaktır. Bu konudaki sorumluluk sadece adaylara aittir.
   7- Adaylar öğretim yılı bursları için en fazla iki ülke belirleyerek başvuruda bulunabileceklerdir. Bir ülkenin sınavını asil olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavına müracaat edemeyecektir. Bir ülkenin sınavını yedek olarak kazanan aday, diğer bir ülkenin sınavını asil olarak kazandığı takdirde yedek olarak kazandığı burs hakkı doğrudan iptal edilecektir. Bu kurala uymayan adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve geçersiz sayılacaktır.

   II-Başvuru ve Aday Seçimi:      

   1- Son başvuru tarihine kadar digmdb@meb.gov.tr adresine iletilen ve adaylar tarafından doldurulan “Türkçe Başvuru Formu” incelenecek ve gerekli şartları taşımayan adayın başvurusu dikkate alınmayacaktır.
   * Müracatlar, ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiş bulunan ilk ve son başvuru tarihleri arasındakabul edilecek olup söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
   2- Aday, başvurusunu e-posta yoluyla digmdb@meb.gov.tr  adresine son başvuru tarihinden önce gönderdiğini belirten bilgisayar çıktısını, hazırlayacağı diğer belgeler ile birlikte mülâkat tarihinde Bakanlığımıza teslim edecektir.
   3- E-posta yoluyla teknik nedenlerden dolayı başvurusu Bakanlığımıza son başvuru tarihinden önce ulaşamayan aday bu durumu belgelendirmesi ve genel ve özel şartları taşıması halinde mülâkata alınacaktır.

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :