TÜBİTAK BURSU

tubitak_logo

Lisansüstü Eğitim Bursları 2023

Yurtiçi Yüksek Lisans Burs Başvuru Belgeleri

Yurtiçi Doktora Burs Başvuru Belgeleri

DESTEK KAPSAMI
Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler(*) alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak isteyen T.C. vatandaşı başarılı son son sınıf lisans/yüksek lisans öğrencilerine; lisans/tezli yüksek lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde burs/ek burs/teşvik bursu/ek destek verilir.

BAŞVURU KOŞULLARI | 2023
Programa kamuda ya da özel sektörde çalışanlar da dâhil olmak üzere belirlenen genel ve özel koşulları sağlayan aşağıdaki durumdaki kişiler başvuru yapabilir:

  1. Son sınıf lisans öğrencisi olup, lisans eğitimi sonunda bir lisansüstü programına kayıt yaptıracak olanlar,
  2. Bir tezli yüksek lisans programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç üçüncü dönemi içinde bulunanlar,
  3. Yüksek lisans öğreniminin ders aşamasını tamamlayarak tez aşamasına geçmiş olup, doktora öğrenimi yapacak olanlar,
  4. Bir doktora programına kayıtlı olup, öğreniminin en geç altıncı dönemi içinde bulunanlar,
  5. Öncelikli alanlar veya sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün/yöntem/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik araştırma konusunda yüksek lisans veya doktora tezi yapanlar, desteklenir.

Özel öğrenci statüsünde olanlar ve klinik tıp bilimleri alanlarında lisansüstü eğitim yapanlar başvuru yapamaz. Öncelikli alanlar ve sanayi teşvik bursu için tez aşamasında başvuru yapılabilir.

GENEL KOŞULLAR
Bu program kapsamında başvuru yapacak olanların aşağıdaki genel koşulları sağlaması gerekmektedir:

  1. T.C. vatandaşı olmak,
  2. Başvuru yılının ilk günü itibariyle yüksek lisans öğrenimi için 30, doktora öğrenimi için 40 yaşından gün almamış olmak,
  3. Tezli yüksek lisans/doktora derecesi veren bir programa kayıtlı veya en geç başvuru dönemini takip eden öğretim döneminde kayıt yaptıracak olmak,
  4. Daha önce bu programdan aynı öğrenim türü için lisansüstü bursu almamış olmak (Daha önce burs alıp, her hangi bir sebeple iade edenler başvuru yapamazlar. Ancak hiç burs ödemesi almadan bursiyerlik hakkından vazgeçenler başvuru yapabilirler).

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :