Genel Bilgiler

Burs Nedir ?

Burs, öğrenim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız verilen paradır.

Yüksek lisans öğrencileri de hem devlet kurumlarından hem de vakıflardan burs alabilirler.

Burs Veren Kuruluşlar Listesi (2019-2020 Eğitim Yılı)

Öğrenim Kredisi Nedir?

Ülke içerisinde yüksek öğrenim yapan Türk gençlerini maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenim süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.

Öğrenim kredisi borcu, öğrenciye normal öğrenim süresince verilen miktarlara Devlet İstatistik Kurumu toptan eşya fiyat endeksindeki artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.

Öğrenim Kredisinden Yararlanacak Öğrenciler;

 • Ön lisans öğrencileri
 • Lisans öğrencileri
 • Açık öğretim (Sadece öncelikli öğrenciler, şehit,gazi çocuğu,anne baba ölü vb.)
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına ara vermeden intibak yapan öğrenciler(İntibak veya hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
 • Yüksek lisans(Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında okuyanlara öğrenim kredisi verilmez)
 • Vakıf Üniversitesinde okuyan öğrenciler
 • İkinci öğretim de okuyan öğrenciler,

Not: Burs alan öğrenciye öğrenim kredisi; öğrenim kredisi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir. Bir öğrenciye hem burs hem de öğrenim kredisi verilmez.

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na Borcunuz Olup Olmadığını Buradan Öğrenebilirsiniz…

Öğrenim Kredisinden Yararlanamayacak olan öğrenciler

 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında, en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
 • Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,
 • Ek (Artık Yıl) süre öğrenim gören öğrenciler,
 • Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
 • Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak eğitimi yapan öğrenciler, (İntibak programı süresince)
 • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
 • Kurumdan daha önce burs yada öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,
 • Anarşi ve terör olaylarına karışan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre,kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

öğrenim kredisinden yararlanamaz. 

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :