YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

Yüksek Lisans Başvuru Şartları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Yüksek Lisans başvuru şartları için öncelikle belirtilmesi gereken yüksek lisans başvurusu yapmak için lisans diplomanızı almış olmanız gerekiyor. Üniversitelerin istedikleri belgeler birbirinden farklılık gösterse de temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıdaki gibidir (Tezsiz programlarda ALES şartı aranmıyor):

ALES Sonuç Belgesi

Bazı üniversiteler GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Admission Test) sonuçlarını da  kabul etmekteler.
Eğer bir tezli yüksek lisans programına başvuracaksanız ALES sonuç belgesinin aslı veya aslına uygun bir kopyası (Noter Onaylı) dosyanızda yer almalı. Tezsiz yüksek lisans düşünüyorsanız ALES’e girmeniz gerekmez. Tezsiz yüksek lisans için ALES şartı kaldırılmıştır.
YÖK tarafından başvuru için belirlenmiş en düşük puan 55 olarak belirlenmiştir. (MADDE 2- a) (Değişik: RG-02/06/2007-26540) Fakat enstitüler farklı minimum puanlar belirleyebilir. Başvuru yapacağınız program için gerekli ALES puanınızı ilgili enstitüden öğrenebilirsiniz.  (Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ni Görmek İçin Tıklayın)

Lisans Diploması

Diplomanızın ya da geçici mezuniyet belgenizin noter onaylı örnekleri ile orjinallerini bir arada bulundurmanız gerekmektedir. Başvuru esnasında orjinallerini de görmek isteyebilirler. Bazı üniversitelerde orjinalini yanınızda götürürseniz kopyasının noter onaylı olmasına gerek kalmıyor.

Başvuru yaptığınız an itibariyle mezun değilseniz fakat başvuru yaptığınız programın ilk eğitim döneminden önce mezun olabilecek durumdaysanız mezun olabileceğinize dair belgeyle de başvurabilirsiniz. Ancak mezuniyet belgesini sunmadığınız sürece kesin kayıt yaptıramazsınız.

Yurt dışı bir üniversiteden mezunsanız Denklik Yönetmeliği‘ni inceleyebilirsiniz.

Transkript  (Not Durum Çizelgesi)

Bazı üniversiteler kendi not sistemine dönüştürülmüş not ortalamasını görmek isteyebilirler. Örneğin eğer üniversite not ortalamasını yüzlük sistemde değerlendiriyorsa mezuniyet ortalamasının transkript üzerinde yüzlük sisteme dönüştürülerek belirtilmiş olması gerekmektedir.

Mezun durumda değilseniz mevcut transkript notlarınızla başvurabilirsiniz. Bazı üniversiteler transkript belgesini resimli istemekteler.  Zaman ve emek kaybı yaşamamak için başvuruya gitmeden tam olarak hangi belgelerin hangi formatta istendiğinden emin olun.
Başvuru Formu

(Bazı enstitüler web sitelerinde örnek forumlar yayınlar ve bunların doldurulmasını isterler)

Örnek:

Özgeçmiş

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :