TEV BURSU

TEV-Logo-

TEVyüksek lisans (master) ve doktora öğrencilerine de burs vermektedir. Bursiyerler, kendi öğretim kurumlarının oluşturduğu, TEV‘den de bir temsilcinin katıldığı burs komisyonları aracılığı ile seçilmektedir.

Burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin  TEV web sitesinden form doldurması, çıktısını istenilen belgelerle birlikte öğretim kurumuna teslim etmesi gerekmektedir.

TEV burs vermenin yanı sıra başarıyı teşvik etmek amacıyla, öğrenimini Yurt İçi Burs ve Ödül Yönetmeliğinde belirtilen başarı seviyelerinde tamamlayan bursiyerlerine “Üstün Başarı Ödülleri” vermektedir.

Burslar Ekim-Haziran arasında 9 ay ödenmektedir, artışlar her yıl Ekim ayında yapılmaktadır.

2022-2023 eğitim yılı için lisansüstü burs miktarı Yüksek Lisans için 2000 TL, Doktora için 2650 TL dir.

TEV’in yurt içi bursları karşılıksızdır ancak genel ilke olarak TEV’den burs alanlar, TEV tarafından kendisine yapılan ödemeler tutarını öğrenimlerini tamamlayıp iş hayatına atıldıktan sonra geri ödemeyi veya en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEV aracılığı ile burs vermeyi ya da başkasının TEV’e bağış yapmasını sağlamayı yükümlenir. Bu bir vicdani yükümlülüktür. Bursludan vicdani yükümlülüğünü kabul ettiğine dair belge alınır.

ADAYLIK ŞARTLARI

  • I- Maddi İmkandan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden burs almamak,
  • II-Başarı Koşulları:
    • a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
    • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
    • Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 30, doktora için 35 yaşı aşmamış olmak,
    • (Araştırma Görevlileri aday olabilir.)

BAŞVURU ve EKLENECEK BELGELER

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :