Üniversite Ara

   Yurtdışında Burs Bulmak

   Teknoloji Yönetimi

   • Uzay Proje ve Teknoloji Yönetimi
   • Uzay Sistemlerine Yönelik Sistem Mühendisliği
   • Uzay Hukuku, Politikaları ve Standartları

   Kimler Başvurabilir

   • Lisans öğrenimlerinde son sınıfa geçmiş olanlar,
   • Lisans öğrenimini tamamlamış olanlar,
   • Bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı ya da bir yüksek lisans veya doktora programını tamamlamış olanlar

   Başvuru Koşulları

   • T.C. vatandaşı olmak,
   • Lisans öğrenimlerini henüz tamamlamamış olanlar için son başvuru tarihi itibarıyla 27 yaşından gün almamış olmak,
   • Lisans öğrenimlerini tamamlamış olanlar için son başvuru tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almamış olmak,
   • Lisans öğrenimlerini henüz tamamlamamış olanlar için 2008-2009 öğretim yılı sonundamezun olacak olmak,
   • Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80 olmak,
   • Lisans öğrenimini, mezun olunan üniversitenin not sistemi esas olmak üzere, en az 2.92/4veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalaması ile bitirmiş olmak. (Henüz mezun olmamış son sınıf öğrencileri müracaat tarihinde lisans not ortalama koşulunu sağlamaları halinde başvuru yapabilirler. Ancak bursun başlatılabilmesi için bu kişilerin de en az 2.92/4 veya 75.00/100 ağırlıklı genel not ortalaması şartı ile mezun olmaları gerekir. )

   Bursiyer adayları yukarıdaki koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ağırlıklı genel not ortalamaları ve ALES eşit ağırlıklı puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde alanlara göre dağılım da gözetilerek, TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Değerlendirme ve Destekleme Kurulu’nca belirlenecektir. Kesin bursiyerler BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulunun belirleyeceği alanlarında uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşan jüriler veya panelistler tarafından mülakat sonucunda seçilecektir.

   Son Başvuru Tarihi: (Güncel başvuru tarihlerini buradan takip edebilirsiniz)
   Bursun Başlama Koşulları 
   Bursiyer adayı oldukları kendilerine bildirilenlerden aşağıda belirtilen belgeleri 15 Mayıs 2009 tarihine kadar eksiksiz tamamlayanlar BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından yapılacak mülakata alınacaklardır.

   • Adayın internet üzerinden yaptığı başvuru sonucunda çıktısını alıp imzaladığı başvuru formu,
   • Özgeçmiş,
   • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
   • Amerika Birleşik Devletlerinde eğitim görecekler için GRE Genel Test Puan Belgesi* ve TOEFL** puan belgesi (geçerlilik süresi içinde olmak koşuluyla),
   • A.B.D. dışındaki ülkelerde eğitim görecekler için TOEFL puan belgesi, YDS, IELTS veya yapacağı araştırmada kullanılacak yabancı dille öğretim yapan bir kuruluştan lisans, yüksek lisans derecesi almış olanların diploma fotokopileri**,
   • Lisans ve yüksek lisans (yapmış ise) öğrenimi sırasında almış olduğu dersleri gösteren not belgesi (transkriptler),
   • Geçerli Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesinin aslı veya öğrenci işleri birimince onaylanmış kopyası.
   • Adayın amaçlarını, konu üzerindeki deneyim ve birikimini içeren ayrıntılı çalışma planı,
   • Yurt dışındaki üniversiteden alınmış, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından belirlenen yukarıda belirtilen alanlarda yüksek lisans programına kabul edildiğine dair belge. (Yüksek Öğretim Kurulunca denk sayılma şartı aranır).
   • Adayın Y.Lisans diplomasını aldıktan sonra Türkiye’de yapacağı kariyerle ilgili detaylı planı.

   Başvuru formu ve eklerinin bir asıl dosya ve bunların yüklü olduğu bir CD ile birlikte son başvuru tarihine kadar BİDEB’e ulaştırılması gerekmektedir.
   Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai bitiminden sonra Kuruma ulaşan ve faksla yapılan başvurular işleme konulmaz.
   Mülakata girmeyen adayların dosyaları değerlendirmeye alınmaz.
   Adayın kabul edildiği üniversite tarafından istenmesi halinde bu belge sağlanmadıkça burs başlatılmayacaktır.
   ** Adayın kabul belgesi sağladığı üniversitenin yabancı dil koşulunu sağlaması zorunludur.

    DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :