TEZLİ YÜKSEK LİSANS

Tezli Yüksek Lisans Nedir?

Tezli yüksek lisans programının amacı, bilimsel araştırma yapmak, bilime katkı sağlamak olarak ifade edilebilir. Eğer bilim insanı olmak, bilimsel araştırmalar yapmak, özetle akademisyen olmak gibi bir düşünceniz yoksa tezli yüksek lisans eğitimi yerine tezsiz yüksek lisans eğitimi almanız sizin için daha doğru olacaktır.

tezli-yuksek-lisans

Tezli Yüksek Lisans Kaç Yıl?

Tezli yüksek lisans eğitim süresi 1 yıl dersler ve 1 yıl da tez hazırlama senesi olmak üzere toplam 2 senedir. Farklı bir alandan geliyorsanız 1 yıl da bilimsel hazırlık senesi okumanız gerekebilir. Bu durumda tezli yüksek lisans eğitim süresi 3 yılı bulmaktadır. Tezsiz yüksek lisans eğitimi ise 1 yıl sürmektedir.

Tezli Yüksek Lisans 2023 programlarını görmek için ana sayfamızdaki Yüksek Lisans Program Arama Motoru‘nu kullanabilirsiniz.

Yüksek Lisansta Devam Zorunluluğu

Tezli yüksek lisans programlarında büyük oranda devam zorunluluğu vardır. Öğretim görevlileri öğrencilerin derslere önemli bir mazeretleri olmadığı sürece katılmalarını isterler.
Tezli Yüksek Lisans Başvuru Şartları

Yüksek Lisans programlarına, yabancı dil sınavı ve mülakat yapılarak güz ve bahar yarı yılları başında öğrenci alınır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapmazsa YDS, IELTS, TOEFL gibi sınav sonuçlarını da kabul edebilir. İlk yapmanız gereken başvuru yapmak istediğiniz üniversitelerin başvuru tarihlerini öğrenmek ve bu tarihlerde gerekli belgeleri götürüp teslim etmektir. Belge tesliminden sonra sizi mülakata çağırabilirler. Veya mülakattan önce bilim sınavı adı verilen bir sınava girebilirsiniz. (Başvuru için gerekli prosedürler üniversiteler arasında farklılık gösterebilir)

Gerekli belgeler ve detaylar aşağıdaki gibidir:

    1. Lisans diploması:
      Bir yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların lisans diplomasına sahip olması gerekir. Yurt dışından alınmış lisans diplomalarının denklikleri Yüksek Öğretim Kurulu’nca onaylanmış olmalıdır. Yüksek lisans programlarına, hangi lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir. Ancak bu programlar dışından da öğrenci kabulüne anabilim dalları kurul önerileri, ilgili Fakülte Merkez Yetkili Kurullarının görüşleri, Dekanlık kanalı ile alınarak Enstitü Kurulunda karara bağlanır ve Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Özetle siz farklı bir alandan mezun olmuş olsanız bile bir yüksek lisans programına başvurabilirsiniz.
    2. ALES puanı: 

Adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almış olmalıdırlar. Bu şart YÖK’ün yayınladığı Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde belirtilmektedir. Üniversite bu puanın altına düşüremez ama isterse daha yüksek puan almış olmayı isteyebilir.

  • Yabancı Dil Sınavı:
    Tezli yüksek lisans için yabancı dil şartı vardır. Üniversite yabancı dil sınavını kendi yapabilir veya IELTS, YDS, TOEFL gibi sınavlardan birinin sonuç belgesini isteyebilir. Başvuru yapmak istediğiniz bölüm Türkçe eğitim veriyor olsa bile enstitüler yabancı dil sınavına girmenizi yada yeterlilik belgesi sunmanızı talep edebilir. 

 

Tezli Yüksek Lisans | www.yukseklisans.com.tr

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :