Üniversite Ara

   Yurtdışında Burs Bulmak

   Burs Miktarı-Ödeme Şekli
   Aylık yaşam ve kırtasiye gideri dahil olmak üzere,  aylık burs miktarı 1.500 ABD Dolarıdır. Ödemeler üç aylık dönemler halinde yapılır. Öğrenim harçları, sağlık sigortası ve gidiş-dönüş yol giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

   Burs Verilme Yöntemi

   Başvurular BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından ön elemeden geçirilir. Ön elemede seçilen adaylar, alanlarına göre belirlenen jüriler veya BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından yapılacak mülakatla değerlendirilir. Değerlendirmede, adayın akademik nitelikleri, konu üzerindeki ön bilgileri, araştırmaya yatkınlığı, yurt dışında akseptans aldığı üniversite, söz konusu üniversite ve bölümün uzay teknolojileri alanındaki birikimi ve üzerinde çalışmayı planladığı konular ile yapılacak çalışmaların ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkısı dikkate alınır.

   • Bursiyer seçimlerinde aynı konumda olan adaylardan dil puanı yüksek olanlara öncelik verilir.
   • Ayrıca, öğrenimlerini uzay alanında yetkin olarak çalışan kuruluşlar ile iş birliği halinde olan bir üniversitede yapacak olan adaylara öncelik verilecektir.
   • Aynı konumda olan adaylardan lisans diplomasını aşağıdaki bölümlerden alan adaylara öncelik verilecektir.Uzay ve Havacılık Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Matematik Bölümü, Fizik Bölümü, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ve Hukuk Bölümü.

   Yükümlülükler
   Bursiyer, Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yurda dönmek ve öğrenim gördüğü konuda faaliyet gösteren kurum ya da kuruluşlarda uzmanlık alanıyla ilgili bir görevde çalışmakla yükümlüdür. Söz konusu çalışma alanı ve görevlerin uygunluğu bu programın amaç ve öngörüleri doğrultusunda TÜBİTAK yönetimince değerlendirilerek karara bağlanır. Yüksek Lisans öğrenimini tamamladıktan sonra aşağıdaki tabloda gösterilen alanlar ve konularda* doktora eğitimine devam etmek isteyenlerin başvuruları BİDEB Değerlendirme ve Destekleme Kurulu tarafından değerlendirilir, uygun görülenler 2213 Yurtdışı Doktora Burs Programı kapsamında desteklenirler. Yurda dönüşteki zorunlu hizmet süresi TÜBİTAK bursiyeri olarak yurt dışında eğitim alınan sürenin iki katıdır. Bursiyerlerin bu yükümlülüğü kabul ettiklerini noter onaylı bir taahhütname ile belgelemeleri gerekir.

   Alanlar/Konular

   Bilim
   • İleri Uzaktan Algılama (Yer Sistem Bilimleri)
   • Uzay Tabanlı Jeofizik ve Jeodezik Teknikler (Yer Sistem Bilimleri)
   • Atmosfer Araştırmaları
   • Yakın Uzay Fiziği (Uzay havası, Güneş-Yerküre fiziği, Plazma Fiziği)
   • Mikro Yerçekimi
   • Radyo Astronomi
   • Tayf Analizi
   • Kozmoloji
   Teknoloji
   • Uydu/Uzay Aracı Yönelme Kontrol Sistemleri
   • Uzay Malzemeleri
   • Elektro-Optik, Kameralar, Spektrometreler vb. Algılayıcılar, Uzaya Yönelik Enstrümantasyon, SAR
   • Uzay İtki Sistemleri, Fırlatma Sistemleri, Güdüm Teknolojileri
   • Uydu Yörünge Mekaniği, Elektromekanik ve Astrodinamik, Kol Uçuşu

   Bu programla ilgili tüm uygulamalar TÜBİTAK Bilim Kurulunca onaylanmış Genel Uygulama Esasları’na dayanılarak hazırlanmış “Yürütme Kural ve İlkeleri” esas alınarak yapılır.
   Tüm Gönderiler İçin Adres:
   TÜBİTAK-BİDEB 2230

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :