ÖZEL ÖĞRENCİ

Özel Öğrenci Nedir?

Özel öğrencilik konusunda en sık sorulan sorular şunlardır: “Özel Öğrenci Nedir?“,  “Harç Ücretleri Ne Kadardır?” ve “Özel Öğrenci Statüsü Ne Sağlıyor?“.

Yüksek lisans özel öğrenciliği konusunda bilgi alınabilecek en doğru kaynak Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği‘dir.

Özetle yönetmelik şöyle der:

Özel öğrenciler;

Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

1. Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.

2. Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve krediler, üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli değildir.

3. Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğrenci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

4. Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın; Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının elverişli olması, İngilizce dil yeterliğinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması, Lisans derecesine sahip olması veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması, Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması gerekir.

Özel öğrenci başvuruları, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır.

Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Türkçe Örnek Özgeçmiş

İngilizce Örnek Özgeçmiş

MBA Ücretleri

Özel Öğrenci Kabulü (Marmara Üniversitesi)

Madde 11 .

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli konuda bilgisini arttırmak isteyenler ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile açık bulunan lisansüstü derslerden en çok ikisine özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenciler her yarıyıl için Üniversite Yönetim Kurulunca ders başına belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdürler. Özel öğrenciler de ders ve sınavlarla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak müteakip yılda Marmara Üniversitesi‘nin bir lisansüstü programına girmeyi başardıkları takdirde, başardıkları dersler, almak zorunda oldukları kredi toplamının üçte birini geçmemek kaydıyla ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanının önerisi ve yönetim kurulunun onayı ile izledikleri program için geçerli sayılabilir

Gazi Üniversitesi Özel Öğrenci Kabulü

Ankara Üniversitesi Özel Öğrenci Kabulü

ODTÜ Özel Öğrenci Kabulü

Süleyman Demirel Üniversitesi Özel Öğrenci

İTÜ Özel Öğrenci Esasları

Yüksek Lisans’ta  Özel Öğrencilik ile ilgili detaylı bilgilere üniversitelerin kendi sayfalarından da ulaşabilirsiniz. Üstteki üniversitelerin linklerini tıklayarak genel anlamda yüksek lisansta özel öğrencilik konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :