Üniversite Ara

   Yurtdışında Burs Bulmak

   Adaylarda Aranılan Koşullar

   – T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak,
   – Yukarda belirtilen dallarda eğitim yapan üniversite veya yüksek okullardan 4 üzerinden en az 3, 100 üzerinden en az 75 not ortalaması ile mezun olmak veya mezun olacak durumda olmak
   – Öğrenim göreceği ülkenin dilini çok iyi derecede bilmek (Adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar)
   – Yurt dışında öğrenim yapmak için gerekli maddi imkanı olmadığını belgelemek gereklidir.

   Başvuruda İstenilen Belgeler ve Diğer Koşullar:

   1- İsteklilerin duyurulan başvuru süresi içinde aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kendilerine en yakın bir Türk Eğitim Vakfı şubesine vermeleri gerekir:

   • TEV’den alınacak olan BAŞVURU FORMU
   • Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,
   • 2 adet vesikalık fotoğraf,
   • Sağlık raporu
   • Ailesinin ekonomik gücünün yeterli olmadığını ispatlayan her türlü belge
   • Okuduğu üniversiteden alınmış transkript,
   • Diploma veya çıkış belgesinin noter tasdikli örneği,
   • Yüksek öğrenim süresince adayı tanıyan 2 öğretim üyesinin referans mektupları.

   2- Yukarıda yazılı koşulları yerine getiren burs isteklileri, dil ve mesleki bilgi sınavlarına Robert KolejTürk-Amerikan DerneğiAlmanFransız ve İtalyan Kültür derneklerine başvurarak Ankara, İzmir ve İstanbul’da katılırlar.

   3- Öğrencinin gitmek istediği yurtdışındaki Üniversiteden kabul belgesi alabilmek için gerekli yazışmalar bursiyer tarafından yapılır.

   4- Bursiyer adayları, TEV Genel Merkezinde görüşme ve mülakata çağrılırlar.

   5- Sınav ve mülakat sonuçları, genel not ortalamaları ile ailelerin mali durumlarına göre seçilen asil adaylar, TEV’e Noter’den tasdikli taahhütname ve kefaletname verirler.

   6- Burs alanlar, master öğrenimi süresince kendilerine yapılan döviz ödemelerinin tamamını çalışmaya başladıktan sonra, ilerde kendileri gibi başka Türk gencinin yetişmesi için, uygun taksitlerle TEV’e geri ödemekle yükümlüdür.

   Başvuru Adresi:
   Türk Eğitim Vakfı
   Büyükdere Caddesi TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat:7-8 Gayrettepe 80300 İSTANBUL – Tel : 0212 217 58 58

   Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı -2230 (2009)

   Uzay Araştırmalarında Tezli yüksek lisans yapmak üzere TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen alan ve konularda yurtdışına burslu öğrenci gönderilecektir.
    Alanlar/Konular

   Bilim

   • Uzay Tabanlı Jeofizik ve Jeodezik Teknikler (Yer Sistem Bilimleri)
   • Atmosfer Araştırmaları
   • Yakın Uzay Fiziği (Uzay havası, Güneş-Yerküre fiziği, Plazma Fiziği)
   • Radyo Astronomi

   Teknoloji

   • Uzay Aracı/ Uydu Sistem Tasarımı
   • Uydu Telemetre, Ölçme ve İzleme Teknikleri
   • Yörüngede Veri İşleme Sistemleri
   • Uydu Güç Sistemleri
   • Uzay Aracı/Uydu Yönelme Kontrol Sistemleri
   • Uydu Haberleşme Sistemleri, Uydu Yer İstasyon Sistemleri
   • Uydu Platform, Yapı ve Çevre Test Sistemleri
   • Uydu Mekanik ve Isıl Analiz Tasarım ve Test
   • Uzay Malzemeleri
   • Elektro-Optik, Kameralar, Spektrometreler vb. Algılayıcılar, Uzaya Yönelik Enstrümantasyon, SAR
   • Uzay İtki Sistemleri, Fırlatma Sistemleri, Güdüm Teknolojileri
   • Uydu Yörünge Mekaniği, Elektromekanik ve Astrodinamik, Kol Uçuşu
   • Yörüngedeki Cisimlerin İzlenmesi
   • Seyrüsefer Sistemleri

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :