BİLİM SINAVI

Bilim Sınavı Nedir, Ne Değildir?

Bilim sınavları ve soruları hakkında yüksek lisans adaylarından sürekli sorular gelmektedir. Her üniversitede, her bölümde farklı farklı uygulandığı için bir bilim sınavı örneği sunmak yanıltıcı olabilir ancak aşağıda sizlere bilim sınavı ile ilgili bilinmesi gerekenleri derledik.

Her üniversitenin her yüksek lisans programı başvurusunda bilim sınavı uygulanmaz.  Çok yaygın ve sıkça uygulanan bir sınav türü olmadığı için de yüksek lisans başvurusu yapmak isteyen ve bilim sınavına tabi tutulacağını öğrenen öğrenciler yaptıkları araştırmalarda bilim sınavı ile ilgili yeterli açıklamalar ve sınav örnekleri bulamamaktadırlar.  Konuyla ilgili bilgiler enstitülerin yaptıkları açıklamalar ve sınava giren öğrencilerin yorum ve bildirilerinden ibarettir.

Tezli Yüksek Lisans 

Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuru Tarihleri

Bilim Sınavı Nedir?

Bilim sınavları genelde az sayıda sorudan oluşmakta ve klasik formatta yani yazılı olarak yapılmaktadır. Sorular genelde geniş kapsamlıdır. Eğer başvuru yaptığınız yüksek lisans programı spesifik bir alan değilse, detaya inerek uzmanlık seviyesinde sorular sorulmaz.
Sınav sırasında kısa bir sürede bilgilerinizi ve yorumlarınızı harmanlamanız gerekeceği için bilim sınavına girmeden önce kendi kendinize temel bilgilerinizi kağıda dökme alıştırması yapabilirsiniz.

Fakat sadece aynı alandan gelen öğrencilerin başvurdukları bazı yüksek lisans programlarının bilim sınavlarında daha kapsamlı sorular sorulabilir. Çünkü bu programlara başvuran öğrencilerin neredeyse tamamı yüzeysel soruları cevaplayabilecek seviyededir.  Dolayısıyla genel kapsamlı sorulardan oluşan bir bilim sınavının bir belirleyiciliği kalmaz.   Özellikle İşletmeİnsan Kaynakları YönetimiPazarlamaYönetim ve OrganizasyonReklamcılık, MBA, Mühendislik Yönetimi gibi yüksek lisans programlarına çok farklı disiplinlerden öğrenciler başvuru yaptıkları için bu programların bilim sınavlarında başvuran öğrencilerin yüksek lisans programı ile ne kadar ilgili olduklarını ölçmek isterler.  Bu programların bilim sınavlarında öğrencilerin lisans derecelerinin farklı olduğu düşünülerek daha yüzeysel sorular sorulur.

www.yukseklisans.com.tr | Bilim Sınavı

Örnek Bilim Sınavı: (Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Açıklaması)
İngilizce ön şartını sağlayan adaylar bilim sınavına alınırlar. Bilim Sınavı tarihi Kayıt İşleri’nden veya Fen Bilimleri Enstitüsü’nden öğrenilebilir. Bilim Sınavı iki bölümdür. Birinci bölümde adaylara ilk iki sene konularından 8 soru sorulur. İkinci bölümde adaylara üçüncü ve dördüncü sene konularından 5 soru sorulur. Yüksek lisans programına başvuran adaylar ilk sınavı, doktora ve doğrudan doktora sınavına başvuran adaylar ikinci sınavı almak zorundadırlar. Programlara giriş için bilim sınavından başarılı olmak gereklidir. Ancak burada ölçülen öğrencinin hangi konunun hangi ayrıntısını bildiği değil öğrencilerin sorulan konularda temel bilgilere sahip olup olmadığıdır. Fen veya mühendislik alanında eğitimini tamamlamış herhangi bir öğrencinin yaz ayları boyunca ilk iki sene derslerini tekrarlayarak giriş sınavında başarılı olması zor değildir. Doktora programına başvuran adayların da en azından üçüncü ve dördüncü sene konularına hakim olmaları beklenir.

Bilim sınavının ardındaki temel mantık öğrencilerin ne öğrenmiş olduklarını test etmek değil onlara bizim neler öğretebileceğimizi ölçmektir. B.Ü. Fizik Bölümü dışından gelen öğrenciler eğer bilgi eksiklikleri varsa bir senelik bilimsel hazırlık süresi tanınabilir. Bu süre içinde öğrenciler üçüncü ve dördüncü sınıf lisans derslerinden bazılarını alarak eksikliklerini giderirler. Prosedür açısından, B.Ü. Fizik Bölümü dışından gelen öğrencilerin tümü kendilerine bilimsel hazırlık süresi tanınmadan direkt olarak yüksek lisans veya doktora derslerine devam edebilecek durumda olduklarını düşünüyorlarsa bir seviye belirleme sınavında başarı göstermek zorundadırlar.
Yüksek lisans adayları için bu seviye belirleme sınavı yukarıda tanımlanan bilim sınavının ikinci bölümüdür. Yüksek lisans adayları bu sınavı fizik derslerine başlamadan hemen önce almak zorundadırlar. Yani, eğer aday YADYOK tarafından verilen sınavda başarılı olmuşsa veya TOEFL sınavı sonucunda İngilizce yeterliliğini ispatlamışsa bilim sınavının yapılacağı gün bilim sınavının hem birinci hem de ikinci bölümünü alırlar. Eğer YADYOK sınavı sonucu İngilizce hazırlık okumaları gerekiyorsa, İngilizce hazırlık senesini başarıyla tamamladıktan sonra bilim sınavı günü bilim sınavının ikinci bölümünü alırlar. Bilim sınavının ikinci bölümünü almak mecburi değildir, almak istemeyen öğrenciler bilimsel hazılık süresini kabul etmiş sayılırlar. 
( Kaynak: http://www.phys.boun.edu.tr/~graduate/giris.htm )

Bilim sınavları ile ilgili yorum ve tecrübelerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.
www.yukseklisans.com.tr | Bilim Sınavı 

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :