Üniversite Ara

   Yurtdışında Burs Bulmak

   Yurt Dışı Yüksek Lisans Burs Programı

   Tunus Caddesi No: 80, 06100 
   Kavaklıdere/ANKARA
   E-mail:  osman.kures@tubitak.gov.tr 

   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti Bursları Şartnamesi

   I)  Genel Bilgiler
   İkili anlaşmalarda konuya ilişkin özel bir kayıt yoksa Türk Hükûmetince aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde lisans, lisansüstü (yüksek lisans / doktora), araştırma ve Türk dili yaz kursu bursu verilmektedir.

   • Burs duyuruları her yıl diplomatik yoldan yapılır. Aday, burs için kendi ülkesinin yetkili makamlarına ya da Türkiye Cumhuriyetinin dış temsilciliğine başvurur.
   • Aday seçimini, ilgili ülke ve Türkiye Cumhuriyeti dış temsilcilikleri tarafından oluşturulan, bir komisyon yapar. Komisyon beş burs kontenjanı için bir, altı ve yukarısı için iki, yedek aday belirler.
   • Lisans, lisansüstü ve araştırma aday belgeleri en geç 1 Temmuz, Türk dili yaz kursu aday belgeleri en geç 15 Mayıs’a kadar diplomatik yoldan T.C. Millî Eğitim Bakanlığına gönderilir. Eksik gönderilen belgeler ile son başvuru tarihinden sonra ulaşan belgeler kesinlikle işleme alınmaz.
   • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, belgeleri inceler ve kabul edilen aday diplomatik yoldan davet edilir.
   • Lisans ve lisansüstü adayı Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinden Öğrenim vizesi, araştırma adayı Araştırma(M.E.B. Burslusu) vizesi alır. İki ay süreli Türk dili yaz kursu adayının Turist vizesi ile TÖMER’de öğrenim görme imkânı vardır.
   • Aday, davet yazısında belirtilen adrese kendi imkânı ile gelir. Ülkemize gelişte davet yazısı ve diploma asıllarını beraberinde getirir. Davet mektubunda gerekli bilgiler mevcuttur.
   • Ülkemize gelen aday öğrenim göreceği kuruma kayıt yaptırır ve burs için başvurur. Okul kayıt ve burs belgesi ile birlikte yurt ve ikamet izni için başvurur.
   • İkamet süresi bitmeden bir ay önceden uzatılması gerekir. Süre uzatımı konusunda sorumluluk öğrenciye aittir.
   • Lisans ve lisansüstü öğrencileri TÖMER’de 1 yıl süre ile Türkçe eğitimi alır. Üniversitelere kayıt için yüksek seviyede TÖMER Diploması almak gerekir.
   • Öğrencilerin tercih yapmadan önce üniversitelerin kayıt-kabul şartlarını öğrenmesi gerekir. Üniversitelerin bazıları 1 yıl süre ile hazırlık okutmakta ve baraj sınavı uygulamaktadır. Üniversiteye yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra değişiklik talepleri dikkate alınmaz.
   • Tıpta Uzmanlık başvuruları kabul edilmez. Ancak, adaylar kendi imkânları ile Tıpta Uzmanlık Sınavına (TUS) katılabilirler. 
   • Araştırma, üniversitelerde kendi alanlarında bilimsel çalışma yapmak isteyenlere yöneliktir. Süresi 2-8 aydır.
   • Türk dili yaz kursları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kayseri, Antalya ve Samsun’da düzenlenir. Aday, üç şehir tercih eder. Yeterli sayıya ulaşmayan merkezlerde kurs düzenlenmez. Kurs 1 Temmuz-31 Ağustos arasındadır 
   • Okul harcı, yurt ücreti, tedavi gideri (Uzun süreli hastalıklar, önemli ameliyatlar, protez,  çene ortopedisi, ortodonti ve diş protezleri hariç) Hükûmetimizce karşılanır.
   • Lisansüstü, araştırma, Türk dili yaz kursu bursu aylık 220 TL, lisans bursu aylık 195 TL dır. Ulaşım gideri ve yemek ücreti öğrenciye aittir.
   • Eğitim-öğretim 1 Ekim tarihinde başlar.
   • Normal eğitim süresini (hazırlık hariç) zamanında tamamlayamayan lisans öğrencisine toplam olarak 2 yıl ilâve süre verilir. Bu süre içerisinde de başarısız olan öğrencinin bursu kesilir.
   • Burslu öğrenci, kayıtlı olduğu öğrenim kurumunun ve kaldığı yurdun şartları ile bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :