ALES KURSLAR

Yüksek lisans başvurularında ALES sınavının önemi ve değerlendirme kriterleri arasındaki yüzdesi diğer unsurlara göre oldukça fazladır.  Hatta bazı enstitüler sadece (lisans diploma notu yeterli seviyenin üzerinde olan) öğrencilerin ALES puanlarına bakarak değerlendiriyorlar.

ALES sınavında alınan puanın bu kadar önemli olmasından ve yüksek lisans yapmak isteyen öğrenci sayısında hızlı bir artış olmasından dolayı (bkz: ALES Sınavına Giren  Öğrenci Sayıları 20072008,200920102011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) ALES kurslarına olan ilgi de her geçen yıl yükseliyor.

İstanbul ALES Kursları

Ankara ALES Kursları

İzmir ALES Kursları

Bursa ALES Kursları

Antalya ALES Kursları

Çanakkale ALES Kursları 

Çankırı ALES Kursları

Edirne ALES Kursları

Eskişehir ALES Kursları

Gaziantep ALES Kursları

Giresun ALES Kursları

Kayseri ALES Kursları

Konya ALES Kursları 

Kıbrıs ALES Kursları

Rize ALES Kursları

Trabzon ALES Kursları

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :