DİPLOMA DENKLİK

Adım Adım Denklik İşlemleri

Denklik Başvuru Sistemi

İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Doktora Denklikleri

Yüksek Lisans Diploma Denkliği İle İlgili YÖK Açıklaması:

Yüksek Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler (TC Vatandaşları için)

1. Denklik Başvuru sistemine üye olunarak doldurulan ve imzalanan Denklik Başvuru Formu

2. Lisans diplomasının aslı veya belgenin alındığı kurum, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti,

3. Yurtdışından alınan lisans diplomaları için lisans diploma denklik belgesi fotokopisi,

4. Yüksek Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslı

5. Yüksek Lisans diplomasının veya mezuniyet belgesinin noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi,

6. Yüksek Lisans diplomasına ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesi aslı (offical transkript),

7. Yüksek Lisans diplomasına ilişkin, yüksek öğrenim süresi içinde alınmış olan tüm derslerin notlarını ve ders saatlerini gösteren not çizelgesinin (offical transkript), noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı sureti ve noter onaylı tercümesi,

8. Mezun olunan yükseköğretim kurumuna başka bir yükseköğretim kurumundan transfer edilen dersler var ise bu dersleri gösterir not çizelgesi (offical transkript) aslı ile noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış tercümesi,

9. Diploma sahibine ait pasaport aslı ve pasaport bilgi formu doldurulması veya işlem görmüş tüm sayfaların fotokopisi ile emniyet müdürlüğü pasaport şubesinden alınacak giriş çıkış dökümü.

10. KKTC de bulunan üniversitelerden mezun olanlar için KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Muhaceret Müdürlüğü ve T.C. Emniyet Genel Müdürlüklerinden temin edecekleri giriş-çıkış bilgilerini gösterir belgeler.

11. Yabancı uyruklu olup daha sonra Türk Vatandaşlığına geçenlerden İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü veya Nüfus İl Müdürlüklerinden alacakları, iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge,

12. Noter veya Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylı tüm suretlerin fotokopileri

13. Denklik başvuru esnasında teslim edilen tüm evrakların A4 boyutunda (zımbasız, kurdelasız, spiralsiz v.b.) fotokopisi ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi

14. Evrakların sığabileceği ebatta büyük dosya zarfı.

15. Yüksek Lisans tezi aslı ve fotokopisi, adayın tezinin YÖK Ulusal Tez Merkezi’nde yayımlanmasına izin vermesi halinde CD formatında elektronik kopyası.

Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri:
ELDEN: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi-BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 06539-BİLKENT/ANKARA

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :