TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Tezsiz Yüksek Lisans Nedir?

Yüksek lisans programları tezli yüksek lisans programları ve tezsiz yüksek lisans programları olmak üzere 2’ye ayrılır. Aralarında belli farklar olmakla birlikte temelde akademisyen olmayı amaçlayanların tercihleri tezli yüksek lisans iken iş hayatında avantaj elde etmek için diğer bir deyişle akademisyen olma dışındaki amaçlar için tercih edilen yüksek lisans türü de tezsiz yüksek lisans eğitimidir.  Akademisyen olma hedefi olmadığı halde tezli yüksek lisans eğitimini tercih eden iş dünyası çalışanları olduğu gibi, akademisyen olmayı amaçlayıp tezsiz yüksek lisans tercihi yapanlar da olabilir.  Bu konuda kesin çizgiler yoktur ancak akademisyen olmayı tercih edenlerin tezli yüksek lisans yapmaları önerilmektedir. Aynı şekilde akademisyen olmak gibi bir amacı olmayanların da tezli yerine tezsiz yüksek lisansı tercih etmeleri daha doğru olacaktır.
Tezsiz Yüksek Lisansın Amacı

Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans programını tercih edenler  çoğunlukla iş dünyasından gelenler olduğu için dersler genelde ikinci öğretim olarak uygulanır. Tezsiz yüksek lisans programları toplam 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 adet ders ile bitirme projesi dersinden oluşur.  Bitirme projesi dersi kredisizdir; başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, bitirme projesinin alındığı yarıyılda projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.  Tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç tanesi, (lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla), lisans derslerinden seçilebilir.

Tez Danışmanı Atanması

Tezsiz yüksek lisans programında, enstitü anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler.  Danışman atanmasında bazen öğrencilere de seçme şansı tanınmaktadır. (bkz: Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

Tezsiz Yüksek Lisans Süresi

Tezsiz yüksek lisans programları 2 veya 3 yarıyılda bitmektedir. Programı tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurulu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir. (bkz: Lisanüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği)

www.yukseklisans.com.tr | Tezsiz Yüksek Lisans

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan kişiye Yüksek Lisans Diploması verilir. Alınan diplomanın üzerinde programın tezsiz olduğu yazmaz. Yani tezli ve tezsiz bölümün her ikisinin de diploması aynıdır. (Bazı üniversitelerde farklılık gösterebilir.)

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuruları

Üniversitelerin tezli yüksek lisans başvuru tarihleri ile tezsiz yüksek lisans başvuru tarihleri genelde birbirinden farklı zamanlarda olmaktadır.  Bazı üniversitelerde tezli yüksek lisans başvuruları Mayıs Haziran aylarında iken aynı üniversitenin tezsiz yüksek lisans başvuruları Ağustos Eylül aylarında yapılabiliyor.

Başvuru tarihlerini kaçırmamak için başvuru yapmak istediğiniz üniversitenin enstitü sayfalarını sık sık ziyaret ediniz.
Tezsiz yüksek lisans başvurularının tezli yüksek lisans başvurularından temelde ALES dışında bir farkı bulunmamaktadır.  Tezsiz programlar için ALES şartı kaldırılmıştır. Bunun dışında tezli programların çoğunda yabancı dil yeterliği istenir tezsiz programlarınsa çoğunda istenmez. Bunun temel nedeni tez çalışması aşamasında bilimsel araştırmaların yabancı kaynaklardan yapılabilmesi gerekliliğidir. Yani tez araştırması yapmak için yabancı dil bilmek şart olduğundan tezli programlarda bir zorunluluk gibidir.

Tezsiz yüksek lisans başvuru şartları ile ilgili  “Başvuru Koşulları” bölümünü inceleyebilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversiteler

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :