Referans Mektupları

Referans Mektubu Nedir?

Referans mektubu hem iş dünyasında hem de kabulü tek bir kritere bağlı olmayan okul başvurularında (yurtiçi veya yurtdışı yüksek lisansdoktora, dil eğitimi) vb gibi konularda başvuru kriterleri arasında değerlendirme unsurlarından biri olan bir belgedir.  Referans mektuplarında birlikte çalıştığınız yöneticileriniz ya da öğrencisi olduğunuz ve sizi iyi tanıdığını düşündüğünüz hocalarınız tarafından sizin hakkınızda yazılmış yazılardır.  Eğer iş başvurusu için referans mektubu istiyorsanız, başvuru yaptığınız / yapacağınız işle ilgili özelliklerinizden, eğitim başvurusu yapıyorsanız başvurduğunuz eğitim programı ile ilgili ve genel olarak nasıl bir öğrenci olduğunuz ile ilgili olmalıdır hakkınızda yazılmış referans mektupları.

Eğer iş başvurusu yapıyorsanız referans mektubunuzu, bir önceki işinizde birlikte çalıştığınız ve sizinle ilgili objektif yorum yapabilecek bir ya da bir kaç yöneticinizden isteyebilirsiniz.  Yeni mezun iseniz bitirme projenizi teslim ettiğiniz hocanızdan ya da bir çok dersini aldığınız bölüm hocanızdan da isteyebilirsiniz.  Yeni mezun değilseniz hocalarınız yerine işyerinizde birlikte çalıştığınız ve bağlı olduğunuz yöneticilerinizden isteyiniz.

Eğer yüksek lisans başvurusu için referans mektubu almak istiyorsanız bu defa iş dünyasından birilerinden almak yerine üniversite hocalarınızdan almanız çok daha faydalı olacaktır.  Çünkü başvuru yaptığınız yüksek lisans programlarında sizi kabul edip etmemek için değerlendirecek olan hocalarınız, iş yaşamınızdaki başarınızdan çok, ne kadar başarılı, çalışkan ve sorumluluk sahibi bir öğrenci olduğunuzu bilmek isterler.

Yüksek lisans başvurusu yapacaksınız fakat mezuniyetinizin üzerinden de uzun zaman geçti.  Hocalarınız sizi hatırlamaz bile…

Böyle bir durumdaysanız tabii ki iş yaşamından birilerinden almalısınız.  Zaten sizi değerlendirecek olan bölüm hocaları da böyle bir durumda farklı bir şey beklemezler.

Açıköğretim mezunu iseniz ve dolayısıyla üniversite hocalarınızla aranızda bir irtibat söz konusu değilse bu durumda da iş dünyasından alabilirsiniz referans mektubunuzu.  Henüz hiç çalışmadıysanız ve referans mektubu alabileceğiniz kimse yok ise durumu ilgili enstitüye bildirebilirsiniz.  Bu durumda size bir yol gösterilecek ya da referans mektubu istenmeyecektir.

Tavsiye Mektubu ile Referans Mektubu arasında ne Fark Var?

Tavsiye mektubu ve referans mektubu aynı şeylerdir. İki şekilde de söylenmektedir.

Referans Mektubu Nasıl Olması Gerekir ?

Referans Mektubu Hazırlarken Yapmamanız Gerekenler ?

REFERANS MEKTUPLARI

Referans mektupları: (Letters of Recommendation)

    • Sizi iyi tanıyan öğretmenler veya danışmanlar tarafından doldurulması gerekir.  Başvuracağınız bölümle ilgili olabilecek derslere (mühendislik bölümlerine başvuracaksanız, matemetik, fizik, kimya dersleri, sosyal alanlarda bir bölüm için ise tarih, edebiyat veya yabancı dil gibi) girmiş bir öğretmeniniz tarafından doldurulması tercih edilmelidir.
    • 2 veya 3 referans mektubu istendiği için,  göz önünde bulundurmanız gereken bir diğer önemli konu ise sadece başvuracağınız alanlarda başarılı olmanızın yeterli olmadığıdır. Seçtiğiniz alanla ilgili olmasa bile, sizi iyi yansıtacağına inandığınız bir ders öğretmeninizin de yazabileceği bir referans mektubu olabilir. Matematik ile ilgili bir alanda öğrenim görecek bir öğrencinin, müzik, resim veya beden eğitimi öğretmeninden alacağı iyi bir referans mektubu dikkat çekici olacaktır.
    • Öğretmenlerinizin ve danışmanlarınızın çalışma temposunu da göz önüne alarak,  bu işlemlere yeterli süre tanımalı, gerekirse yazılan referans mektuplarını temize çekerek, öğretmeninize tekrar gösterip imzalatmalısınız.

DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :