Üniversite Ara

   ÖZGEÇMİŞ

   Özgeçmiş Türleri

   Özgeçmişinizi vurgulamak istediğiniz özellikleriniz ve geçmiş deneyimlerinizi göz önünde bulundurarak farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. En sık kullanılan özgeçmiş tipleri kronolojik ve işlevsel özgeçmişler olarak nitelenebilir. Son yıllarda yoğun olarak kullanılan diğer bir tip ise kronolojik ve işlevsel tiplerin bir araya getirilmesi ile oluşan karma özgeçmişlerdir.

   Kronolojik Özgeçmiş

   En çok kullanılan özgeçmiş formatı kronolojik özgeçmişdir. Bu formatta, temel olarak iş deneyimlerinin vurgulanması amaçlanır. (Yüksek lisans başvurularında bu maddeyi “Akademik Deneyimler ve Başarılar” olarak düşünebiliriz.) En yeni iş deneyimi en başta olmak üzere kronolojik olarak iş deneyimleri belirtilir. Kronolojik özgeçmiş, eğer son çalışılan iş başvurulan işle paralellik taşıyorsa yararlı olabilir. Kariyer değişikliği yapmak isteyen, çalışma hayatına ara vermiş kişilerin kronolojik özgeçmiş kullanmaları olumsuz sonuç verebilir.  (Yüksek lisans başvurularında hazırlanacak özgeçmişler için de benzer durum söz konusudur. Eğer lisans mezuniyetinizle aynı alanda yüksek lisans eğitimi almak için başvuru yapıyorsanız, bu formatı kullanabilirsiniz, ancak eğer farklı bir alanda yüksek lisans eğitimi almak istiyorsanız, diğer bir deyişle mezun olduğunuz lisans bölümünüzün size avantaj sağlayacağını düşünmüyorsanız kronolojik özgeçmiş formatını kullanmayabilirsiniz.)

   İşlevsel Özgeçmiş

   Kronolojik özgeçmişten farklı olarak işlevsel özgeçmişlerde kişinin beceri ve başarıları vurgulanmaktadır. İş deneyimi özet olarak yer almakta ve beceri ve başarılar en başta sunulmaktadır. Böylelikle, özgeçmişi gözden geçirecek kişinin işin gerektirdiği özelliklerle sizin özellikleriniz arasında bağlantıyı kurması sağlanmış olur.

   İşlevsel özgeçmiş, özellikle benzer iş deneyimlerine sahip kişiler için oldukça yararlı olabilir. Böylece, çarpıcı olamayacak bir iş deneyimi oldukça etkili bir şekilde anlatılmış olacaktır. İşlevsel özgeçmişler zaman zaman “Bazı bilgiler saklanıyor mu?” endişesini gündeme getirebilecek olsa da bilgi ve becerilerini vurgulamasına yardımcı olur.

   Karma Özgeçmiş

   Karma özgeçmişler, işlevsel ve fonksiyonel özgeçmişlerin bir araya getirildiği özgeçmiş tipleridir. Bu formatta hazırlanmış özgeçmişlerde işlevsel özgeçmişin tüm yapısı korunur ve iş deneyimi daha belirgin bir halde sunulur.(Yüksek lisans başvuruları için bu maddeyi iş deneyimleri yerine eğitim bilgisi ve akademik başarıların daha belirgin olması şeklinde değerlendirebiliriz) İş deneyimi işlevsel özgeçmişe göre daha fazla, kronolojik özgeçmişe göre ise daha az belirgindir. Böylece hem bilgi, beceri ve başarılar daha net olarak ortaya konulabilir; hem de “Bazı bilgiler saklanıyor mu?” endişesi ortadan kaldırılmış olur. Karma özgeçmişler pek çok açıdan uygun olsa da, halen çoğu işveren kronolojik özgeçmişleri daha kolay takip edilebilir ve anlaşılır olarak değerlendirmektedir.

   Özgeçmiş oluşturmak için saatlerimizi hatta günlerimizi harcadığımız olur. Her kelimeyi özenle seçmeye çalışırız ve üzerinde düşünürüz.  Fakat bazen tam bize ve başvurumuza uygun olduğunu düşündüğümüz özgeçmişimiz başvurduğumuz pozisyon için bizi ön plana çıkarmaya yetmez.

   DEVAMI İÇİN BİR SONRAKİ SAYFA:

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :