S.S.S. – Tezli Yüksek Lisans

S.S.S. – Tezli Yüksek Lisans


<< Sık Sorulan Sorular Sayfasına Geri Dön


Tezli Yüksek Lisans mı Yoksa Tezsiz Yüksek Lisans mı Yapmalıyım?

Bu sorunun cevabı çok kısa ve net olarak şöyledir: Akademisyen olmak gibi bir amacınız varsa Tezli Yüksek Lisans yapmalısınız. Eğer amacınız mesleki konularda bir uzmanlık kazanmak, başka bir deyişle iş hayatına yönelik bir eğitim almaksa Tezsiz Yüksek Lisans yapmalısınız.

Tez hazırlamak bilimsel bir çalışma yapmayı gerektiren uzun ve yorucu bir süreçtir. Devamında doktora eğitiminde teziniz, gerçek anlamıyla bilimsel bir çalışma halini alır. Yani eğer doktoraya devam etmeyecekseniz tez çalışmanız da tam anlamıyla bilime katkıda bulunabilecek bir çalışma haline dönemeyecektir.

Özetle; akademisyenlik için tezli yüksek lisans, bunun dışındaki tüm amaçlar için tezsiz yüksek lisans.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

Tezli Yüksek Lisans Ne İşe Yarar?

Tezli yüksek lisans eğitimi sizin akademisyenlik yolundaki ilk basamağı çıkmanızı sağlar. Derslerin tamamlanmasının ardından başladığınız tez çalışmanız, ilerleyen yıllarda doktora eğitimi ile tam anlamıyla bilimsel bir çalışma haline dönüşür ve size akademik dünyanın kapılarını aralar.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Harç Ücretleri Ne Kadar?

Devlet üniversitelerinde tezli yüksek lisans harç ücretleri kaldırılmıştır. Yani ücretsizdir. Vakıf üniversitelerinde ise tezli yüksek lisans harç ücretleri tez dönemi dahil 15.000-20.000 TL aralığındadır. Fiyatları çok daha yüksek programlar da vardır ancak birçok üniversitenin programları için 2017-2018 eğitim döneminde tezli yüksek lisans ücretleri bu aralıktadır diyebiliriz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Başvuruları Ne Zaman Yapılıyor?

Genel olarak yüksek lisans başvuruları (Tezli-Tezsiz) üniversiteye göre ve hatta aynı üniversitenin farklı bölümlerine göre değişmektedir. Başvuru tarihlerini üniversitelerin duyurularından ve sitelerinden takip ederek BAŞVURU TARİHLERİ sayfamızda sürekli olarak yayınlıyoruz.

Tarihler çok değişmekle birlikte yıl içinde yapılan her iki ALES’ten sonra başvurular başlıyor diyebiliriz. Bu da bahar dönemi çin Nisan-Mayıs ve güz dönemi için Kasım-Aralık aylarında başlıyor anlamına gelebilir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Veren Üniversiteler Hangileri?

2017 yılı eğitim döneminde Türkiye’de  114 Devlet, 65 Vakıf Üniversitesi bulunmaktadır. Yüksek lisans eğitimi veren her üniversitenin tezli ve tezsiz programları vardır. Fakat her dönem her üniversitede aynı programlar açılmıyor. Dolayısıyla tezli yüksek lisans eğitimi veren üniversiteler listesi de her dönem değişmektedir. Ancak özetle 114+65 toplam 179 üniversitemizin yaklaşık 150’sinde her dönem hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programları açılmaktadır.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Eğitim Süresi Ne Kadar?

Tezli yüksek lisans kaç yılda biter sorusunun cevabı yönetmelikte şöyle belirtilmiştir.

MADDE  7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. (2) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde yükseköğretim kurumunun öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. (3) Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Uzaktan Eğitim Var mı?

Uzaktan tezli yüksek lisans eğitimi veren hem devlet hem de vakıf üniversitelerimiz vardır.  Uzaktan yüksek lisans eğitimi hakkında detaylı bilgiler için Uzaktan Yüksek Lisans Rehberi’mizi inceleyebilirsiniz.

Henüz çok az olmakla birlikte son birkaç yıldır gerek vakıf gerekse devlet üniversitelerinin bu konuda attığı adımlar var. 2016-1017 eğitim yılı için sadece aşağıdaki 5 yüksek lisans programı Uzaktan Eğitim ve Tezli şeklinde verilmektedir:

Tezli ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları:

 

Tezli Yüksek Lisanstan Tezsize Geçebilir miyim?

Yönetmelik bu konuda kararı üniversitenin ilgili enstitüsüne bırakıyor. Yani lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre, tezli yüksek lisanstan tezsiz yüksek lisansa geçme konusunda bir engel yok. Örneğin tezli yüksek lisans programında derslerinizi bitirdiniz ancak tez aşamasında tez çalışmanızı tamamlayamadınız veya tamamlayamayacağınızı farkettiniz. Bu aşamada eğer aynı programda tezsiz yüksek lisans var ise ve üniversite kabul ederse geçiş yapıp tezsiz yüksek lisans diploması almanızı sağlayabilir. İlgili yönetmelik maddesi aşağıdaki gibidir:

MADDE 9

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezliye Geçebilir miyim?

Tezsizden tezliye de geçebilirsiniz. Aşağıda geçiş hakkı ile ilgili yönetmelik maddesini görebilirsiniz.

MADDE 14 

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tezli Yüksek Lisans Askerlik Tecil Hakkı Sağlar mı?

1111 sayılı Askerlik Kanunu esasına göre tezli yüksek lisans tecil süresi tezli yüksek lisans öğrencileri için 3 yıl 4 ay, tezsiz yüksek lisans öğrencileri için 1,5 yıl ve doktora öğrencileri için 6 yıl olarak belirlenmiştir. (bilimsel hazırlık senesi hariçtir) Eğer eğitiminizi bu sürelerde bitiremezseniz tecil hakkınız bu süreler sonunda iptal edilir.

Lisans eğitiminde tecil işlemleri üniversitelerin öğrenci işleri tarafından talebe bağlı olmaksızın yapılır ancak lisansüstü eğitimde sizin öğrenci işlerine gidip tecil için talepte bulunmanız gerekir.  Giderken yanınızda askerlik durum belgesi (aslı) ve nüfus cüzdanı fotokopisi götürmelisiniz.

Tecil için son yaş hakkı 35 yaşınızı doldurduğunuz senenin sonudur.

Ayrıca yüksek lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra da bir yıl tecil (sevk tehir) hakkınız bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için : http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1111.pdf

 

Tezli Yüksek Lisans Avantajları Nelerdir?

En önemli avantajı size akademik kariyer olanağı sağlıyor olmasıdır. Tezli yüksek lisans eğitiminizde hazırladığınız yüksek lisans teziniz, doktoraya kabulde önemli bir kriterdir. Geçmiş yıllarda tezsiz yüksek lisans mezunları da doktoraya kabul ediliyorlardı ancak yönetmelikte yapılan düzenleme ile birlikte 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans eğitimini bitirmiş olanlar tezsiz yüksek lisans diplomaları ile doktora eğitimine başvuramıyorlar.

Diğer bir avantajı ise yine yaptığınız tez çalışması ile seçtiğiniz konuda uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi olur ve belki de doktora eğitminizde de aynı konu üzerinde araştırmalarınıza devam ederek bilime katkı sağlayacak seviyede bir çalışma haline dönüştürmüş olabilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans İçin ALES Puanım Kaç Olmalı?

Yönetmelikte tezli yüksek lisans başvuruları için minimum 55 puan alınması gerektiği belirtilmiştir. Üniversiteler 55  puandan daha yüksek bir ALES puanı isteyebilirler ancak daha düşük bir puanı yönetmelik gereği kabul edemezler.

Yine yönetmeliğe göre, üniversitelerin tezli yüksek lisans başvurularında ALES’in ağırlığı en az % 50 olmalıdır.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans İçin Not Ortalamam Kaç Olmalı?

Bu konuda lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğinde belirlenmiş bir not ortalaması yoktur. İnisiyatif üniversiteye ve ilgili enstitüye bırakılmıştır. Birçok üniversite tezli yüksek lisans için 4 üzerinden en az 2,5 istemektedir. Bazı üniversiteler  4 üzerinden 2 ortalamayı da kabul ederken bazıları en az 3 istemekteler. Özetle; üniversiteden üniversiteye ve hatta aynı üniversitenin farklı programları arasında 2 ile 3 arasında değişen bir not ortalaması talep edilebilir diyebiliriz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Başvuruları Nasıl Yapılır?

Öncelikle geçerli bir ALES puanına sahip olmalısınız.

Daha sonra üniversitenin sitesinde belirttiği başvuru belgelerini tamamlamalısınız. Bu belgeler genellikle şunlardır:

Transkript, Diploma (henüz verilmedi ise bitirme belgesi), ALES sonuç belgeniz, fotoğraf,  kimlik fotokopisi ve referans mektubu. Bu belgeler en sık istenenlerdir. Bazı üniversiteler ek bazı belgeler de isteyebilirler.  (askerlik durum belgesi vb. gibi)

Gerekli belgelerin tamamlanmasından sonra bu belgeler, ilgili enstitüye ilan edilen tarihlerde teslim edilir.

Belge teslimi sırasında bazı üniversiteler aynı gün bilim sınavı, mülakat gibi değerlendirmeleri de uygularlar. Bazı üniversiteler ise teslim edilen belgelerle bir ön eleme yaptıktan sonra başka bir gün bu değerlendirmeleri uygulayabilirler.

Bu süreçlerden sonra yine belirtilen bir tarihte yüksek lisans programına kabul edilen adaylar ilgili enstitünün internet sayfasında ilan edilir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Yaparken Çalışmak Mümkün mü?

Hem tezli hem de tezsiz yüksek lisans programlarında derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Tezli yüksek lisans programlarının çok büyük bir oranla birinci öğretim şeklinde yani hafta içi gündüz saatlerinde yürütülüyor olmasından dolayı çalışırken tezli yüksek lisans programlarına devam etmek mümkün değildir.  Tezsiz yüksek lisans programları ise hafta içleri akşam saatlerinde uygulanmaktadır. Bu sebeple çalışırken tezsiz programlara devam edebilmek mümkündür.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisansta Derse Devam Zorunluluğu Var mı?

Uzaktan eğitim hariç tüm yüksek lisans programlarında derslere devam zorunluluğu vardır. Eğer tezli yüksek lisans programlarında derslere devam edemeyecek durumda iseniz, tezsiz yüksek lisans programlarını tercih edin. Çünkü tezsiz programların dersleri birçok bölümde akşam saatlerinde yapılmaktadır. Eğer isterseniz ve üniversite de onaylarsa dersleri bitirdikten sonra tezli programa geçiş yapabilirsiniz. Bunu önceden üniversite ile mutlaka görüşün (böyle bir imkan sağlayıp sağlamadıkları hakkında). Yönetmelikte bu konuda bir engel yoktur. Yani eğer üniversitede aynı programın hem tezlisi hem de tezsizi varsa ikisi arasındaki geçişlere üniversite müsade edebilir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans En Fazla Kaç Yılda Bitmeli?

Bitirme süresi tez senesi dahil 4 yarıyıldır. En çok 6 yarıyıla kadar uzayabilir.

Bu konudaki yönetmelik maddesi şöyledir:

Süre

MADDE 7 – (1) Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tezli MBA Yüksek Lisans Programı Hakkında

MBA programları da diğer birçok yüksek lisans programı gibi tezli, tezsiz ve uzaktan eğitim şeklinde verilir. Tezli MBA programları diğer tezli yüksek lisans programları gibi 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez çalışması şeklinde toplam 4 yarıyılda tamamlanır.

Türk üniversitelerindeki tüm tezli MBA programları listesi için MBA Yüksek Lisans Rehberi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisansın Tezsizden Farkı Nedir?

Tezli yüksek lisans programı için yönetmelikteki tanım şu şekildedir: “Tezli yüksek lisans öğrencinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar.”

Tezsiz yüksek lisans için ise tanım şöyledir: “Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.”

Tanımlardan da anlaşılabileceği gibi tezli yüksek lisans akademik bir çalışma olarak yürütülmektedir ve aslında akademisyen olmayı amaçlayanlar içindir. Tezsiz yüksek lisans ise iş hayatına yönelik yeni kazanımlar elde etmeyi isteyenler içindir.

Tezsiz yüksek lisans eğitimi 2 veya 3 yarıyıldır. Tezli yüksek lisans ise tez çalışması dahil 4 yarıyıldır. En çok 6 yarıyıla kadar uzayabilir.

Tezli yüksek lisans programları devlet üniversitelerinde ücretsizdir. Tezsiz yüksek lisans programları ise hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde ücretlidir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisansta İkinci Öğretim Var mı?

Sayıca çok az olmakla birlikte bazı üniversitelerde bulunmaktadır. İlerleyen yıllarda teknolojik gelişmeler, internet alt yapılarının gelişmesi ve teknolojiye ulaşım imkanlarının artmasıyla birçok yüksek lisans programının uzaktan eğitim şeklinde verileceğini tahmin ediyoruz.

Bu yazının hazırlandığı 2017-2018 eğitim yılında ise neredeyse tüm tezli yüksek lisans programları birinci öğretim şeklinde uygulanmaktadır.  2.Öğretim şeklinde tezli yüksek lisans veren üniversite sayısı yok denecek kadar azdır.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisans Paralı mı?

Devlet üniversitelerinde tezli yüksek lisans paralı değildir. Harç ücretleri kaldırılmıştır. 4 yarıyıl için herhangi bir ücret ödemezsiniz. 6 yarıyıla kadar uzatılması durumunda üniversitenin belirlediği harç ücreti son iki yarıyıl için ödenir.

Vakıf üniversitelerinde ise tezli yüksek lisans paralıdır. Fiyatlar tezsiz programlara göre eğitim süresi daha uzun olduğu için biraz daha yüksektir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :