Üniversite Ara

   YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI

   Özgeçmiş

   İş başvurusunda kullandığınız bir özgeçmişi yüksek lisans başvurusunda kullanmayın. Başvuru için yeni bir CV hazırlayın. Yüksek lisans başvurularında hazırlanacak özgeçmişlerde dikkat edilmesi gereken hususlar için:

   Özgeçmiş İpuçları

   Örnek Türkçe Özgeçmiş (Yüksek Lisans Başvurusu İçin Hazırlanmış)

   Örnek İngilizce Özgeçmiş (Yüksek Lisans Başvurusu İçin Hazırlanmış)

   Fotoğraf

   Fotoğraf sayısı farklılık göstermektedir. Bazı üniversiteler yeni çekilmiş, sakalsız fotoğraf istediklerini belirtmektedirler.

   Başvuru Ücreti Dekontu

   Özellikle devlet üniversitelerinin tezli yüksek lisans programları başvuru için bir başvuru ücreti ödenmesini isteyebiliyor. İlgili bankalara mümkünse elden yatırıp dekontunuzu dosyanıza ekleyin.

   Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge 

   YDSIELTSTOEFL vb.

   Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)

   Genelde 2 adet referans mektubu talep edilir. Bunlardan en az bir tanesinin öğrencinin birlikte çalıştığı öğretim görevlilerinden alınmış olması gerekmektedir. Referans Mektupları ile ilgili detaylı bilgiye buradan, Türkçe ve İngilizce örnek referans mektuplarına buradan ulaşabilirsiniz. 

   Disiplin Sicilini Gösterir Belge

   Nadiren de olsa istenebilmektedir. Mezun olduğunuz üniversitenin öğrenci işlerinden alabilirsiniz.

   TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

   Gerçeğini başvuru esnasında göstermek şartıyla fotokopisini kullanabilirsiniz.

   Askerlik Durum Belgesi 

   Yüksek Lisans başvurusu yapacak erkek öğrencilerin ilgili askerlik şubesinden alınmış askerlik açısından sakınca bulunmadığını gösteren  bir yazıyı da belgelerinin arasına eklemiş olması gerekmektedir. Askerliğini yapmış olanlardan ise askerlik terhis belgesi istenir.

   Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru Yapacak Olan Adaylar

   Lisans eğitiminde olduğu gibi yüksek lisansta da yatay geçiş yapıp üniversite ve/veya bölüm değiştirebilirsiniz. Bunun tezli yüksek lisans eğitimi için geçerli olduğunu ve pek de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Aşağıda yatay geçiş şartları ile ilgili genel bilgileri görebilirsiniz.

   a) İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olmak,
   b) Üniversitenin lisansüstü programlarına öğrenci kabul şartlarını sağlamış olmak,
   c) Her yarıyıl için en az yedi kredilik ders almış olmak,
   ç) Kayıt yaptırmış olduğu dersleri başarmış olmak,
   d) Başardığı derslerin not ortalaması 100 puan üzerinden yüksek lisans için en az 60 puan ve doktora için en az 75 puan veya eşdeğeri olmak,
   e) İngilizce yeterlik belgesine sahip olması veya uygulanacak yabancı dil sınavında başarılı olmak.

   Yatay geçişler eşdeğer eğitim veren lisansüstü programları arasında yapılır.

   Yatay Geçiş Yolu İle Başvuru İçin İstenen Belgeler :

   • Başvuru Dilekçesi
   • Öğrenci belgesi(onaylı)
   • Transkript(onaylı)
   • Ders içerikleri ve kredileri (onaylı)
   • Yabancı dil durumunu belirtir belge.
   • Disiplin cezası almadığına dair belge.

   Bu yazıda yüksek lisans başvuru şartları ile ilgili bilinmesi gerekenler anlatılmıştır. Aşağıdaki form aracılığı ile sorularınızı www.yukseklisans.com.tr uzmanlarına iletebilirsiniz.

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :