Üniversite Ara

   TEV BURSU

   Lisansüstü burs için başvuru yapmak isteyenler yıl başında ilan edilecek tarihlerde web sayfasından  temin edip tamamlayacakları “TEV Burs Başvuru Formu”na,

   • a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
   • b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
   • c)Tüm adaylar:
    • İki öğretim üyesinden alacakları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve neden bu dalda master veya doktora yapmak istediklerini anlatan kısa metni ve özgeçmişlerini ekleyerek en kısa zamanda Enstitü Müdürlüklerine vereceklerdir.
    • Tez aşamasındaki adaylar master ve doktora öğrenimlerinde aldıkları notları gösterir not dökümü belgelerini diğer belgelerine ekleyecektir.)
    • “TEV Burslusu Vicdani Yükümlülük Belgesi” (Başvuru Formu ekinde internetten çıkarılacaktır.), Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek Öğretim Kurumlarının ilgili birimlerine verirler.

   Detaylı Bilgi İçin

   Nasıl Başvururum?

   Başvuru Formu

   TEV bursları ve özellikle yüksek lisans bursları ile ilgili daha detaylı ve güncel bilgilere resmi TEV Burs sayfasından ulaşabilirsiniz. Bu yazıda aradığınız soruların cevaplarını bulamadıysanız aşağıdaki form aracılığı ile diğer yukseklisans.com.tr ziyaretçileri ile ve site editörleri ile iletişim kurup yüksek lisans bursu ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :