S.S.S. – Tezsiz Yüksek Lisans

S.S.S. – Tezsiz Yüksek Lisans


<< Sık Sorulan Sorular Sayfasına Geri Dön


Tezsiz Yüksek Lisansın Avantajları Nelerdir

Tezsiz yüksek lisans pratiktir. Kısa sürede biter. Çoğu üniversitede 2 yarıyılda veya en çok 3 yarıyılda bitmektedir. Tezsiz yüksek lisansın bir diğer avantajı da dersleri akşam saatlarinde yapıldığı için iş hayatınızla birlikte sürdürmenin mümkün olmasıdır.

Tezsiz yüksek lisans eğitiminde adından da anlaşılacağı gibi tez çalışması bulunmaz. İş hayatına yönelik bir yüksek lisans eğitim şeklidir.

Tezsiz yüksek lisansın bir diğer önemli avantajı da ALES şartının kaldırılmış olmasıdır. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin tüm tezsiz yüksek lisans programlarına ALES’siz girilebilmektedir.

Tezsiz yüksek lisans programları sayıca çok ve ücretli olduğu için birçok üniversitede kabul şansınız tezli programlara göre çok daha yüksektir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisansın Dezavantajları Nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans, akademik kariyer imkanı sağlayan bir eğitim değildir. İlerleyen yıllarda akademisyen olmaya karar verirseniz, yüksek lisans eğitiminiz doktora başvurusunda geçerli sayılmaz.

Tezsiz yüksek lisans eğitiminin bir diğer dezavantajı ise hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde ücretli olmasıdır.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli  – Tezsiz Yüksek Lisans Farkı

Tezli-tezsiz yüksek lisans eğitimlerinin en önemli farkı adından anlaşıldığı gibi TEZ çalışması olup olmamasıdır.

Tezli programlar akademik kariyer için, tezsiz programlar iş hayatı için düzenlenmiştir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Sonrası Doktoraya Devam Edebilir miyim?

Yönetmelikte yapılan değişiklik sonrası 06.02.2013 tarihinden sonra tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanlar doktora eğitimine tezsiz yüksek lisans diplomaları ile başvuramazlar.

Tezsiz yüksek lisans derslerini tamamladıktan sonra aynı programın tezli olanına geçiş yapabilirsiniz. Bu konuda inisiyatif üniversiteye aittir. Yönetmelikte eğer üniversite uygun görürse geçiş yapılabileceği belirtilmiştir.

Özetle tezsiz yüksek lisans mezunu olarak doktoraya başvuramazsınız. Tezsiz yüksek lisansın derslerini tamamladıktan sonra aynı bölümün tezli olanına geçiş yapabilir ve tez çalışmanızı tamamladıktan sonra tezli yüksek lisans diploması ile başvurabilirsiniz.

Burada tekrar hatırlatmakta fayda var ki doktoraya lisans mezunu olarak da başvurabilirsiniz. Yönetmelikte en az 80 ALES puanı ve 4 üzerinden 3 ortalaması olan birinin doğrudan lisans sonrası doktoraya başvurabileceği belirtilmektedir.

Aşağıda ilgili yönetmelik maddesini görebilirsiniz:

MADDE 16 – c) Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olması ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 80 puandan az olmamak koşuluyla senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programına başvuracak olanların programa kabulünde, ALES puanı yanı sıra yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucu ile yüksek lisans derecesiyle başvuranlar için yüksek lisans not ortalaması da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru koşulları ve öğrenci kabulüne dair diğer hususlar ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Paralı mı?

Evet tezsiz yüksek lisans eğitimi hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde paralı yani ücretlidir. Devlet üniversitelerinde fiyat aralığı 3.000-20.000 TL civarlarında vakıf üniversitelerinde ise 9.000 TL den başlayıp 70.000 TL ye kadar çıkmaktadır.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Fiyatları

Tezsiz yüksek lisans harç ücretleri devlet üniversitelerinde 3.000-20.000 TL civarlarında vakıf üniversitelerinde ise eğitim ücretleri 9.000 TL den başlayıp 70.000 TL ye kadar çıkmaktadır.

Detaylı bilgileri için Tezsiz Yüksek Lisans Rehberi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri

Başvuru tarihleri üniversiteler arasında ve hatta aynı üniversitenin farklı bölümleri arasında farklılık göstermektedir. Bazı üniversitelerin tezsiz yüksek lisans bahar dönemi başvuruları Mayıs ayında yapılırken aynı programın başvurusu başka bir üniversitede temmuz ayında yapılmaktadır.

yukseklisans.com.tr sitesi olarak üniversitelerin başvuru tarihlerini BAŞVURU TARİHLERİ sayfamızda yayınlamaktayız. Bu tarihleri üniversitelerin duyurularından takip ediyor ve üniversiteler duyurdukça biz de listemize ekliyoruz.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Askerlik Tecili Hakkı Verir mi?

Evet tezsiz yüksek lisans ile de tecil hakkınız var. 1111 sayılı kanuna göre tezsiz yüksek lisans için tecil hakkı 1,5 yıldır.

Önemli Not: Yüksek lisans eğitiminde tecil işlemleri, eğer siz öğrenci işlerine askerlik durum belgeniz ve kimlik fotokopiniz ile gitmezseniz kendiliğinden yapılmaz. Sizin talebiniz üzerine yapılır.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezliye Geçiş Mümkün mü?

İlgili tezsiz yüksek lisans programında en az bir yarıyılı tamamladıktan sonra başka bir programa veya aynı programın tezli olanına yatay geçiş yapılması yönetmeliğe göre mümkündür.

İlgili Yönetmelik Maddeleri aşağıdaki gibidir:

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Genel esaslar

MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları senatolar tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tezsiz Yüksek Lisans İçin ALES Gerekli mi?

ALES şartı tezsiz yüksek lisans programları için kaldırılmıştır. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinin tezsiz yüksek lisans programlarına ALES’siz girebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Akademisyen Olma Hakkı Verir mi?

06.02.2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarını bitirmiş olanlar tezsiz yüksek lisans diplomaları ile doktoraya başvurabiliyorlar. Bu tarihten sonra diplomalarını alanlar için tezsiz yüksek lisans diploması ile doktoraya başvurma imkanı kaldırılmıştır.

Eğer tezsiz yüksek lisans eğitimine başladıktan sonra akademik kariyerin sizin için uygun olduğuna karar verir, yani fikir değiştirirseniz şunları yapabilirsiniz:

Tezsiz yüksek lisanstan tezli yüksek lisansa geçiş yapabilirsiniz. (Bunun için ALES’e girmiş olmanız gerekir)

Veya lisans not ortalamanız 4 üzerinden 3 ve üzeri ise, buna ilaveten ALES’ten 80 ve üzeri puan alabilirseniz doktoraya lisans mezunu olarak da başvurabilirsiniz. İlgili yönetmelik maddesi buna imkan veriyor.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Nedir?

Tezsiz yüksek lisans bitirme projeleri tez gibi akademik bir çalışmayı gerektirmeyen, çok daha kısa sürede bitirilebilen projelerdir. Bölümünüzle ilgili bir konu seçersiniz veya size atanır. Bu konu ile ilgili daha önce lisans bitirme aşamasında da yaptığınız gibi bir bitirme projesi hazırlarsınız. Proje ile ilgili detaylar programlar arasında farklılık göstermektedir. Proje danışmanınız nasıl bir proje hazırlamanız gerektiği konusunda sizi bilgilendirecektir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans İçin Burs İmkânı Var mı?

Evet bazı vakıf üniversiteleri tezsiz yüksek lisans için burs veya indirimler uygulamaktadırlar. % 100 burslar; akademik veya spor, müzik gibi alanlardaki başarılara verilmektedir. Örneğin bilimsel yarışmalarda elde edilen dereceler birçok üniversite tarafından başvurulan eğitimle alakası olmasa bile yüksek oranda bursla neticelenmektedir. Bunun yanında birçok kurumsal şirket üniversitelerle işbirliği yapmakta ve üniversiteler bu şirketlerin çalışanlarına yüksek oranlarda indirimler uygulamaktadırlar.

Yüksek lisans bursları için BURSLAR sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

 

Tezsiz Yüksek Lisansta Derse Devam Zorunluluğu Var mı?

Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde tezli programlarda olduğu gibi tezsiz yüksek lisans programlarında da derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Tezsiz yüksek lisans programlarının büyük kısmı çalışanlar devam edebilsin diye akşam saatlerinde ve hafta sonları yürütülmektedir. Buna rağmen derslere devam edemeyecek durumda olduğunuzu düşünüyorsanız, paranızı ve zamanınızı boşa harcamayın. Çünkü derslere devam etmemeniz durumunda üniversite ile ilişiğiniz kesilir.

Dersler akşam saatlerinde yapılıyor olmasına rağmen derslere devam edemeyecek durumda iseniz size uzaktan eğitim yüksek lisans programlarını tavsiye ederiz. Bu konuda hazırlanmış Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Yaparken Çalışabilir miyim?

Çalışabilirsiniz. Tezsiz yüksek lisans programları iş hayatına yönelik olduğu için ders saatleri çalışanların da devam edebileceği şekilde düzenlenmektedir. İş çıkış saatlerinde ve hafta sonları yapılan dersler sayesinde birçok çalışan iş yaşamları sırasında yüksek lisans eğitimlerini sürdürmektedirler. Uzun mesai saatleri, hafta sonu çalışıyor olma gibi durumlarınız söz konusu ise veya iş yeriniz okula çok uzak olduğu için derslere yetişemeyeceğinizi düşünüyorsanız Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans programlarını tercih edin. Bu programlarda alınan diplomalar örgün eğitim ile alınan diplomalarla aynıdır. Herhangi bir fark bulunmamaktadır. Ücretleri daha düşük ,dersleri takip etmek çok daha kolaydır.

Konuyla ilgili hazırlanmış olan Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Rehberi sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Farklı mıdır?

Bazı üniversitelerde diplomaların üzerinde programın “tezsiz” olduğu belirtilmez. Bazı üniversiteler ise diploma üzerine ikinci öğretim veya tezsiz şeklinde yazıyorlar. Ancak her durumda resmi kayıtlarda tezsiz olduğu belirtilir. Dolayısıyla doktora başvurularınızda eğitiminizin tezli mi tezsiz mi olduğu görülmektedir.

 

En Ucuz Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Tezsiz yüksek lisans ücretleri çok geniş bir aralıktadır. 3.000 TL civarından başlar 70.000 TL’ye kadar çıkar. En ucuz tezsiz yüksek lisans fiyatları devlet üniversitelerinin tezsiz yüksek lisans programlarına aittir.

Örnek vermek gerekirse 2016-2017 eğitim öğretim yılına ait bazı Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri aşağıdaki gibidir.

2016-2017 Eğitim Yılına Ait Örnek Tezsiz Yüksek Lisans Ücretleri Eğitim Ücreti
Marmara Üniversitesi Kamu Politikası Tezsiz Yüksek Lisans Programı 5.000 TL
Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tüm Tezsiz Yüksek Lisans Programları 2.520 TL
Yıldız Teknik Eğitim Programları ve Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı 4.000 TL
Beykent Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları 11.000 TL
Kültür Üniversitesi Tezsiz Yüksek Lisans Programları 14.400 TL

 

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Uzaktan Eğitim İle Tezsiz Yüksek Lisans Veren Üniversiteler

Uzaktan eğitim ile tezli yüksek lisans veren üniversite sayısı henüz çok az olmasına rağmen tezsiz yüksek lisans sayısı oldukça fazladır. Özellikle iş hayatına devam ederken yüksek lisans eğitimi almak isteyen adaylara “uzaktan yüksek lisans” eğitimlerini öneririz.

Hangi üniversitelerde uzaktan eğitim yüksek lisans programları olduğunu Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Rehberi  sayfamızı ziyaret ederek görebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Süresi Ne Kadar?

Yönetmelikte yayınlanan süre en az iki yarıyıl en çok üç yarıyıl şeklindedir. (Bilimsel hazırlık senesi hariç) Aşağıda ilgili yönetmelik maddesini görebilirsiniz.

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Formasyon Yerine Geçer mi?

Geçmiş yıllarda Pedagojik Formasyon Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans şeklinde verilmekteydi. Ancak günümüzde formasyon eğitimleri “Sertifika Programları” şeklinde verilmektedir. Aşağıda YÖK’ün ve bazı üniversitelerin bu eğitimle ilgili bilgi sayfalarının linklerini görebilirsiniz:

Tezsiz Yüksek Lisansta İkinci Öğretim Var mı?

Tezsiz yüksek lisans programları iş hayatına yönelik kazanımlar elde etmeye yönelik programlardır. Bu sebeple tezsiz yüksek lisans eğitimine devam eden öğrenciler ya eğitim süresinde iş hayatlarına devam ediyorlardır veya eğitim sırasında bir işe başlayabilecek durumdadırlar. Bu sebeple tezsiz yüksek lisans programlarının neredeyse tamamı ya ikinci öğretim şeklinde ya da uzaktan eğitim şeklinde verilmektedir.

Bu konuda daha kapsamlı bilgi için Tezsiz Yüksek Lisans Rehberi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezsiz Yüksek Lisans Kaç Yıl Sürer?

Lisanüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre 2 yarıyıl veya en çok 3 yarıyılda bitmesi gerekir. (Bilimsel hazırlık senesi hariç)

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Tezsiz Yüksek Lisans Kaç Yıl Tecil Hakkı Sağlar?

1111 sayılı askerlik kanununa göre tezsiz yüksek lisans süresi tecil hakkı kayıt yapıldığı günden itibaren 1,5 yıldır. Yüksek lisans eğitiminizi bitirdikten sonra 1 yıl daha uzatma hakkına sahipsiniz. Yaş sınırı 35’tir. (35 yaş bitene kadar)

 

Tezsiz Yüksek Lisans İçin Not Ortalamam Kaç Olmalı?

Tezsiz yüksek lisans programları için yönetmelikte not ortalaması koşulu yoktur. Karar, üniversitelerin ilgili enstitülerine bırakılmıştır. Dolayısıyla aynı üniversitenin farklı yüksek lisans programları arasında bile farklılık göstermektedir.  Fikir vermesi açısından şöyle bir genelleme yapabiliriz:

Diğer koşulları da sağlamak şartıyla 4 üzerinden 2,5 ortalama ile üniversitelerin % 90’ında bir tezsiz yüksek lisans programına kabul edilirsiniz. 2 ortalama ile % 60’ının tezsiz yüksek lisans programına kabul edilirsiniz. 4 üzerinden 3 ve üzeri ortalamanız varsa %99’unun tezsiz yüksek lisans programına kabul edilebilirsiniz.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :