S.S.S – GENEL

Hangi Bölümlere Başvurabilirim?

Mühendislik, sağlık, hukuk gibi bazı özel alanlar sadece kendi alanlarından mezun olan öğrencileri yüksek lisans programlarına kabul ediyorlar. Bunlarda da bazı istisnalar var. Örneğin Psikoloji yüksek lisans programları birçok üniversitede sadece Psikoloji lisans mezunlarını kabul ediyor olmasına rağmen bazı üniversitelerde Psikoloji yüksek lisans programlarına alan dışı mezunlardan da başvurular kabul ediliyor.  Örnek vermek gerekirse; Doğuş Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı hem tezli hem de tezsiz bölümüne alan dışı olanların başvurularını kabul ediyor. (Kabul edilmeleri durumunda bilimsel hazırlık senesine tâbi tutmak kaydıyla)

Yönetmeliğin bu konuda bir kısıtlaması olmaması sebebiyle üniversiteler kararlarını kendileri veriyorlar. Bu sebeple bir genelleme yapmak yanıltıcı oluyor. Mühendislik veya sağlıkla ilgili programlarına da alan dışı öğrenci kabul eden çok sayıda üniversite ve enstitü var.

Fikir vermesi açısından özetle şöyle diyebiliriz; hangi üniversiteden, hangi bölümden mezun olursanız olun birçok farklı yüksek lisans programına başvurabilir ve kabul alabilirsiniz.

Örneğin öğretmenlik mezunusunuz veya Kimya, Fizik bölümlerinden mezun oldunuz, üniversitelerin İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama gibi bölümlerinde tezli veya tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilebilirsiniz. Bu şekilde çok sayıda örnek verilebilir.

Daha Detaylı Bilgi İçin: Hangi Bölümlere Başvurabilirim?

 

Yüksek Lisans Kontenjanları Ne Kadar Oluyor?

Üniversiteye ve programa göre değişmekle beraber ortalama 30 civarı diyebiliriz.

Aşağıda bazı üniversitelerin kontenjanlarını görebilirsiniz kontenjan sayısı dönemlik olarak değişebilmektedir:

Üniversitelerin Yüksek Lisans Kontenjanları
Üniversite Program Kontenjan
Marmara Üniversitesi AB Hukuku (Türkçe) 20
Marmara Üniversitesi AB Hukuku (İngilizce) 15
Marmara Üniversitesi Bankacılık 15
Marmara Üniversitesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği 5-25 Arası
Marmara Üniversitesi Fizik 15
Marmara Üniversitesi Biyoloji 20
Marmara Üniversitesi Mühendislikler 10-25 Arası
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği (Tezsiz) 120
Marmara Üniversitesi İş Güvenliği (Uzaktan Eğitim) 200
Marmara Üniversitesi Biyokimya 1
Marmara Üniversitesi Hemşirelik 16
Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislikler 10-50 Arası
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık 12-17 Arası
Yıldız Teknik Üniversitesi İş Güvenliği (Tezsiz) 100
Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislikler (Tezsiz) 20-70 Arası
Kocaeli Üniversitesi Muhasebe ve Finansman 15
Kocaeli Üniversitesi İşletme (İkinci Öğretim) 100
Kocaeli Üniversitesi İşletme (Uzaktan Eğitim-Tezsiz) 50
Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler 15
Kocaeli Üniversitesi Kamu Hukuku 20
Kocaeli Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema 10
Kocaeli Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 20
Ege Üniversitesi Spor Sağlık Bilimleri 12
Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği 10
Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi 30
Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi (Tezsiz) 75
Gazi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 15
Gazi Üniversitesi İlköğretim Öğretmenlikleri 10-30 Arası
Gazi Üniversitesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği 10-20 Arası
Boğaziçi Üniversitesi Mühendislikler 40-85 Arası
Boğaziçi Üniversitesi Kimya 20
Boğaziçi Üniversitesi Ortaöğretim Alan Öğretmenliği 15
Boğaziçi Üniversitesi Matematik 10
Boğaziçi Üniversitesi Fizik 20

 

Aynı Anda İki Farklı Yüksek Lisans Programına Devam Edebilir miyim?

Her ikisi de tezsiz olmak koşuluyla aynı anda iki farklı yüksek lisans programına kayıt yaptırabilir ve eş zamanlı okuyabilirsiniz.

Yüksek Lisans Yapmadan Doktoraya Başvurabilir miyim?
Başvurabilirsiniz. Yönetmelik müsade ediyor. Ön koşulları: ALES puanınızın en az 80 olması ve lisans not ortalamanızın 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puan olmasıdır. Eğer bu koşulları sağlıyorsanız lisansüstü eğitim ve öğretim yönetmeliğine göre lisans sonrası doğrudan yüksek lisansa başvurabilirsiniz.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği İçin Tıklayınız.

Referans Mektubu / Tavsiye Mektubu Nedir?

Referans mektubu sizin hakkınızda yazılmış ve başvuru yaptığınız iş veya eğitim ile ilgili hakkınızdaki olumlu veya olumsuz düşüncelerin belirtildiği genelde bir sayfadan oluşan bir yazıdır. Yüksek lisans başvurularında özellikle tezli programlar için çoğu zaman istenmektedir.

Daha detaylı bilgi için: REFERANS MEKTUPLARI

Bilimsel Hazırlık Nedir?

Eğer kendi alanınız dışında bir yüksek lisans programına başvuruyorsanız bilimsel hazırlık senesi okumak koşuluyla kabul alabilirsiniz.

Bilimsel hazırlık iki yarıyıl sürer. Başvurduğunuz programla ilgili temel seviyede derslerden oluşan bir hazırlık senesidir.

Detaylı bilgi için: BİLİMSEL HAZIRLIK

Yüksek Lisansta Derslere Devam Zorunluluğu Var mı?

Hem tezli hem de tezsiz programlar için derslere devam zorunluğu  vardır. Vakıf üniversitelerinde de aynı şekilde derslere devam zorunluğu vardır. Yüksek lisansta iş veya başka bir sebeple derslere devam edemeyecek durumda iseniz akşam saatleri ve hafta sonları verilen tezsiz yüksek lisans programlarını veya uzaktan eğitim yüksek lisans programlarını tercih etmelisiniz.

Amacınız akademik kariyer ise tezli yüksek lisans yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Çalışırken Yüksek Lisans Yapabilir miyim?
Çalışırken hafta içi gündüz saatlerinde derslere devam edemeyecek durumda iseniz akşam saatlerinde verilen tezsiz programları veya uzaktan eğitim programlarını tercih etmelisiniz. Bu durumda hem iş hayatınızı hem de yüksek lisans eğitiminizi sürdürebilirsiniz.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Yüksek Lisansta Dersleri Bitirip Tezi Tamamlayamamak

Tezli yüksek lisans programında dersleri tamamlamanıza rağmen tez çalışmanızı tamamlayamadınız veya ret aldıysanız aynı isimli programın tezsiz olanının diplomasını alabilirsiniz. Bu konuda inisiyatif tamamen üniversiteye aittir. Yönetmeliğe göre böyle bir hakkınız var. Aşağıda ilgili yönetmelik maddesini görebilirsiniz:

(9) Tezi reddedilen öğrencinin talepte bulunması halinde, tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü, proje yazımı ve benzeri gereklerini yerine getirmiş olmak kaydıyla kendisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

Başvurduğum Üniversitenin Eğitim Dili Türkçe, Neden İngilizce Yeterlilik İsteniyor?

Özellikle tezli yüksek lisans programlarında tez aşamasında İngilizce çok gereklidir. Yerli ve yabancı kaynaklardan bilimsel araştırmalar yapmanız gerekecektir. Bu sebeple başvurduğunuz üniversitenin eğitim dili Türkçe olsa dahi ve hatta başvurduğunuz program Türk Dili ve Edebiyatı olsa dahi İngilizce yeterlilik istenebilir.

Yüksek Lisans Mülakatları

Hakkında en çok bilinmeyene sahip konulardan biri olduğu için yüksek lisans adaylarının kafalarında mülakatlar hakkında çok sayıda soru işareti bulunmaktadır. Bunun en önemli sebebi, mülakatlarda bir standardın olmaması ve aynı üniversitenin aynı programına başvuran iki ayrı öğrencinin bile farklı kişilerle mülakata girmesi sebebiyle bambaşka sorulara ve davranışlara maruz kalmasından kaynaklanır.

Yüksek lisans mülakatlarında jürinin en önemli amacı sizin gerçekten bu programda eğitim almak istediğinizden ve programı başarıyla sürdürebileceğinizden emin olmaktır.  Bunun için sorulan bazı klişe diyebileceğimiz sorular vardır. Bunlar;

  • Neden yüksek lisans yapmak istiyorsunuz?
  • Neden bu üniversite?
  • Neden bu program?
  • Lisans eğitiminizi neden bu alanda almadınız? (farklı bir alana başvuruyorsanız)
  • Derslere devam edebilecek misiniz?
  • İşe başlamayı düşünüyor musunuz?
  • Neden tezli yüksek lisans? (amacınız akademisyen olmak değilse tezsizi tercih edin)

 

Yüksek lisans mülakatları ile ilgili daha detaylı bilgi için tıklayınız.

Mülakatlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yüksek Lisans Özgeçmişleri
Yüksek lisans başvuruları için kullanılacak özgeçmişler iş başvuruları için kullanılacak özgeçmişlerle aynı yapıda olmamalı. Çünkü her iki başvuruda sizi değerlendirenlerin görmek istedikleri bilgiler farklıdır. Bu sebeple yüksek lisans özgeçmişlerinde aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz.

Özgeçmişiniz bir sayfadan daha uzun olmamalı. İş yaşamınızdaki tecrübelerinizden çok eğitim yaşamınızdaki tecrübelerinizi ve başarılarınızı vurgulamalısınız.

Hobiler kısmını çok kısa tutun.

Eğer mümkünse eğitim hayatınızdan 2 veya 3 akademisyeni referans olarak ekleyin.

İş hayatındaki tecrübenizi toplamda 5-6 satırı geçmeyecek şekilde özetleyin.

Sıralamada eğitim bilgilerinizi üst sırada tutun. İş tecrübeleriniz ise alt sıralarda olsun.

Özgeçmiş ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın…

 

Yüksek Lisans İçin Not Ortalaması

Öncelikle şunu vurgulamakta fayda var, not ortalaması daha çok tezli yüksek lisans başvuruları için geçerlidir. Tezsiz yüksek lisans programları iş hayatına yönelik olduğu için tezsiz başvurularında not ortalamasına bakan üniversite sayısı yok denecek kadar azdır. Eğer tezli yüksek lisans yapmak istiyorsanız not ortalamanız ne kadar yüksek olursa kabul şansınız o kadar artar ancak ALES’in değerlendirmedeki yüzdesi en az %50 olduğu için iyi bir ALES puanı ile not ortalamasındaki eksiğinizi kapatabilirsiniz.

Bazı üniversiteler başvuru koşullarında istedikleri not ortalamalarını da belirtirler. Yaptığımız değerlendirmelere göre birçok program için 4 üzerinden 2,5 veya muadili bir not ortalaması istenmektedir. Bu ortalama üniversite ve bölüme göre 2’ye kadar düşebildiği gibi 3 ve daha üzeri isteyen bölümler de var.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :