Üniversite Ara

   Referans Mektupları

    • Genellikle size gönderilen başvuru formlarında referans mektuplarına yer ayrılmıştır.  Başvuru formunda böyle bir yer ayrılmamış ise, referans mektupları (mümkünse)okulunuzun antetli kağıtlarına yazılmalıdır. Bir çok üniversite enstitülerinin web sitesinde referans mektupları için hazır şablon bulundururlar.  Siz de referans mektubunuzu başvuru yapacağınız üniversitelerin kendi şablonlarını kullanarak hazırlayınız.
    • Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise, her bireyin farklı özelliklerinin olduğudur. Hiçbir birey her yönü ile mükemmel veya hatalı olamaz. Dolayısı ile, referans mektupları samimi bir dille yazılmalı, doğruları yansıtmalı ve bireyin kuvvetli olduğu alanlar kadar, desteklenmesi gereken alanları da tarafsız bir şekilde belirtilmelidir. Bu tür yazışmalarda, beyanların doğruluğu esastır.
    • İçerik olarak  ise dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır; giriş paragrafında öğrencinin adı, öğretmenin verdiği ders ve öğrenciyi ne kadar zamandır tanıdığı; bunu izleyen 2 veya 3paragrafda dersin işleniş şekli ve öğrencinin değerlendirilmesi ile ilgili bilgiler ve bu bilgileri örneklerle destekleme, son paragrafda ise öğrencinin başvurduğu bölümde başarılı olup olamayacağı konusunda genel bir değerlendirme.
     www.yukseklisans.com.tr | Referans Mektubu

   Referans Mektubu Nasıl İstenir?

   Referans Mektubu isteme işlemi şöyle gerçekleşir: Doldurmanız gereken belirli yerleri doldurduktan sonra formu hocalarınıza verip kendilerinden Referans Mektubu istersiniz. Onlar da sizin için referans mektubu yazmayı uygun görürlerse kendilerinin doldurmaları gereken yerleri doldurup, formlara sizin için yazdıkları detaylı tanıtıcı bir yazı iliştirerek kapalı bir zarfta size teslim ederler.

   BUNLARI YAPIN!

   • Referans verecek kişiye hangi özelliklerinizi vurgulamasını istediğinizi uygun bir dille söyleyin.
   • Referans verecek kişi sizinle ilgili tüm detayları bilemeyebilir. Çalışmalarınızı , aldığınız eğitimleri, sosyal aktivitelerinizi, üyesi olduğunuz dernekleri vb. özelliklerinizi bir yazı şeklinde referans yazacak kişiye teslim edin. Bu yazıyı yazarken referans verecek kişinin iş yükünü de göze alarak abartıdan uzak durun.
   • Referans verecek kişi bu referansı direkt olarak okula göndermek isteyebilir ya da başvuracağınız okulun ilgili departmanın ismini kullanarak referans yazmak isteyebilir. Başvuracağınız okulları, departmanları ve adresleri hazırlayıp bu kişiye teslim edecek durumda olun. Bu zaman kaybetmenizi engeller.
   • Sizi iyi tanıyan ve aynı zamanda güçlü referans yazmayı bilen kişileri tercih edin.

   BUNLARI YAPMAYIN!

   • İş hayatında ya da genel olarak ünlü olan sizi sadece tanıdığınızın tanıdığı olarak bilen birinden referans mektubu almayın. Çünkü okulların istediği sizi iyi tanıyan birinin görüşleri. Referans yazan kişinin ünü onları etkilememektedir hatta ters etki yapabilmektedir.
   • Bir öğretim görevlinizin adını kullanarak onun yerine kendinize referans yazmayın. Çünkü pek çok okul referans yazan kişilere teşekkür mesajı ya da postası atmaktadır. Başkasının adına yazı yazmak suçtur.
    www.yukseklisans.com.tr | Referans Mektubu
   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :