Üniversite Ara

   ADIM ADIM BAŞVURU

   1. Özgeçmiş (İstenirse)
   2. İki adet vesikalık fotoğraf
   3. Transkript Belgesinin fotokopisi
   4. Erkek adaylar için Askerlikle ilişkisi olmadığına dair durum belgesinin fotokopisi
   5. Yabancı dil yeterlilik belgesi.

   Yabancı Uyruklu Adaylardan Başvuruda İstenen Belgeler

   Yabancı uyruklu adaylardan yukarıda yer alan belgelerin noter tasdikli Türkçe tercümesine ilave olarak, aşağıdaki belgeler istenmektedir:

   1. Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adaylar için, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı‘ndan alınan Denklik Belgesinin noter tasdikli sureti.
   2. TÖMER’den alınan Türkçe bildiğine dair belgenin noter tasdikli sureti.
   3. Lisansını Türkiye’de tamamlayan Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk Akraba Topluluklarından gelen öğrenciler için ALES’e girdiğine dair belgenin fotokopisi (Bu belgede 3 yıllık geçerlilik süresi aranacaktır.)
   4. Pasaportun noter tasdikli Türkçe tercümesi.
   5. Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin Türkçe tercümesinin noter tasdikli sureti.
   6. Türkiye’de öğrenim görmelerine engel bir rahatsızlığı olmadığına dair ülkesindeki resmi bir kuruluştan alınan sağlık kurulu raporunun noter tasdikli sureti.

   Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi (YDS, TOEFL vb.)

   Tezli yüksek lisans başvurularında (genellikle) yabancı dil yeterlilik belgesi istenmektedir. Başvuracağınız program için dil yeterlilik belgesi isteniyorsa YDS, TOEFL sınavlarından herhangi birine girip yeterli puan almanız gerekmektedir. (Dil sınavları ile ilgili detaylı bilgiye yukseklisans.com.tr sitesinin Yabancı Dil Sınavları bölümünden ulaşabilirsiniz)

   2 – Başvuru Aşaması ( Ön Kayıt, Sınavlar, Mülakatlar, Kesin Kayıt)

   Gerekli belgelerin ilgili enstitülere teslim edilmesi ile birlikte ön kayıt işleminiz tamamlanmış olur. Başvuru belgelerinizi teslim ettikten sonra başvuru yaptığınız programa göre bazı sınav ya da mülakatlara tabi tutulabilirsiniz. Bu sınavlar yabancı dil yeterlilikleri, ya da bilim sınavları olabilir. Girmeniz gereken sınavlar başvuru yaptığınız enstitü  tarafından size bildirilecektir.

   Ön kayıt yaptırdıktan sonra yapmanız gereken; ilgili enstitünün yönlendirmesi ile belirtilen tarihlerde gerekli sınavlara ya da mülakatlara katılmanızdır. Bu aşamada uygulamalar üniversite ve enstitülere göre farklılık göstermektedir.

   Örnek Bir Değerlendirme

   Marmara Üniversitesi Lisansüstü programlarına öğrenci kabul koşulları gereğince giriş sınavı sonucu değerlendirmeleri ALES puanının %50’si, Mesleki Bilgi Değerlendirmesi ve Mülakatın %30’u, Transkript notunun %20’si dikkate alınarak başarı ortalaması hesaplanır. Başarı notu aynı olan öğrencilerin durumları ise not ortalamasına (notu en yüksek olana) göre değerlendirilerek büyükten küçüğe doğru sıralanarak kontenjan dahilinde öğrenci alınır.

   3 – Yüksek Lisans Öğrenciliği

   ALES, başvuru, sınav, mülakat gibi bütün aşamaları başarıyla geçtikten ve başvurduğunuz programa kabul edildikten sonra sizi uzun ve zorlu bir süreç beklemektedir. Yüksek lisans eğitiminin ilk senesi lisans programınızdaki gibi derslere girerek, projeler, sunumlar hazırlayarak ve sınavlarla geçer. İkinci senesinde ise derse girmez sadece tez danışmanınız ile birlikte seçtiğiniz konu üzerinde tez hazırlamakla ilgilenirsiniz. Tez, üzerinde çok yoğun emek ve zaman harcamayı gerektiren zorlu bir çalışmadır. Tez ile ilgili detaylı bilgilere yukseklisans.com.tr sitesinin “tez” sayfasından ulaşabilirsiniz.

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :