Uzaktan Yüksek Lisans

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan Eğitimin Özellikleri

Uzaktan Eğitimde Dersin İşlenişi

Uzaktan Eğitimde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Uzaktan Eğitim Programlarına Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Normal Eğitim İle Uzaktan Eğitim Arasında Ne Fark Var?

Diplomada Herhangi Bir Fark Var mıdır?

Uzaktan Eğitimin Avantajları

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

YÖK UZAKTAN EĞİTİM YÖNETMELİĞİ


Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim (e-Öğrenim ya da e-Learning) en temel anlamıyla, teknolojinin kullanılarak zaman ve mekan bağımsız olarak insanların eğitim almalarının sağlanmasıdır. Bu sayede yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olanların, ya da iş saatlerinde çalıştığı için eğitimine, kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin istedikleri eğitimi almaları sağlanmaktadır.

Uzaktan Eğitimin Özellikleri
 • Uzaktan eğitim zamandan bağımsızdır. Bir birey, kendine en uygun zamanda eğitimine kaldığı yerden devam edebilir. Eğitimlerini tamamlayabilmek için ona verilen zaman aralığını nasıl kullanacağına tamamen kendisi karar verir.
 • Uzaktan Eğitim mekândan bağımsızdır. Yaşadıkları yerlerde eğitim olanakları kısıtlı olan bireylerin, herhangi bir yer değişimine gerek kalmadan, istedikleri kalitede eğitim almaları sağlanır. Böylece, eğitimde “fırsat eşitliği”sorununun büyük ölçüde üstesinden gelme şansı verir.
 • Uzaktan eğitim, öğrencinin daha sorumlu davranmasını sağlar.Öğrenci, dersleri kendi kişisel gelişimi için aldığının bilincinde olduğu ve de derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam etme özgürlüğünü elinde tuttuğu için dersleri zamanında bitirip bitirmeme, başarılı olup olmama tamamen kendi insiyatifindedir.
 • Uzaktan eğitim tamamen bireysel değildir.Dersleri alan diğer öğrencilerle ve dersten sorumlu öğretim üyeleriyle bilgi teknolojilerinin verdiği imkanları kullanarak (e-posta, sohbet, forum vb…) iletişime geçmek, ortak projelerde çalışmak mümkündür.

Kısaca özetlemek gerekirse, günümüzde e-Öğrenim ya da e-Learning olarak adlandırılan uzaktan eğitim, bazı durumlarda örgün eğitime alternatif olarak düşünülebileceği gibi, çoğu durumda örgün eğitimi destekleyici bir unsur konumundadır. Gelecekte, teknolojinin daha da gelişmesi, yaygınlaşması ve eğitim almak isteyen kişilerin sayısındaki artış gibi gelişmeler uzaktan eğitimi, eğitim sistemleri içerisinde önemli bir alternatif durumuna getirecektir.

Yüksek lisans seviyesinde uzaktan eğitim veren üniversitelerin ve programların sayısı her geçen eğitim döneminde artış göstermektedir. Yüksek lisans eğitimine devam ederken, aynı zamanda iş hayatını da sürdürmek isteyenler, ya da bulunduğu şehrin dışındaki bir üniversiteden yüksek lisans eğitimi almak isteyenler için çok önemli bir alternatif haline gelen uzaktan eğitim, çağımızın teknolojik gelişmeleriyle birlikte örgün eğitimle yarışabilecek kalitede eğitim sunabilmektedir.

Uzaktan eğitim programlarına YÖK onayı verilmesi de uzaktan eğitimin gerçek anlamda yüksek lisans eğitimi verebildiğinin ve yüksek lisans programının gereklerini yerine getirebilecek bir eğitim platformu sağladığının bir göstergesi sayılmaktadır.
www.yukseklisans.com.tr   | Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitimde Dersin İşlenişi

Uzaktan eğitim için seçilen yöntem, dersin içeriğine ve hedef kitleye bağlı olarak farklılık arz eder. Bir uzaktan eğitim yöntemi bir ders için uygun olabilirken başka bir ders için de başka bir uzaktan eğitim yöntemi uygun olabilir.

Uzaktan eğitim programlarında dersin işleniş biçimini yine bir uzaktan eğitim metodu olan açıköğretim fakültesindeki sisteme benzetebiliriz. Dersleri size sunulan online ortamlarda takip edersiniz, sınavlar ise çoğu zaman klasik metodla yapılmaktadır.

Sınav dönemlerinde açıklanan tarihlerde ve belirlenen salonlarda tıpkı açıköğretim programlarında olduğu gibi bir araya gelen program öğrencileri yazılı ya da test tipi sınavlara girerler.

Eğitimler bazen senkron bazense asenkron olmaktadır. Senkron eğitimlerde daha önceden belirlenen gün ve saatte öğrenciler bilgisayar başında bulunur ve sanal bir sınıf ortamında sınıf arkadaşları ve öğretmenleri ile bir araya gelmiş olur. Sanal sınıf ortamlarında öğretmene soru sorabilen öğrenciler aynı zamanda uzaktan eğitimin eksik yanı olan sosyal etkileşimi de sağlamış olurlar. Senkron eğitim zamandan bağımsız değildir fakat mekândan bağımsızdır. Şehrin, ülkenin ve hatta dünyanın farklı yerlerindeki öğrenciler, aynı anda sanal bir sınıfta bir araya gelir ve birbirleriyle sosyal paylaşımlar içerisinde olabilirler.Asenkron eğitim ise hem zaman hem mekân bağımsız olarak adlandırılabilen uzaktan eğitim türüdür.Size açık olan dersleri istediğiniz gün ve saatte girip takip edebilirsiniz. Tekrar girdiğinizde kaldığınız yerden devam edebilir, eğitmeninize ya da arkadaşlarınıza eğer online değillerse daha sonra cevaplanmak üzere sorular sorabilir, paylaşımlarda bulunabilirsiniz.

Uzaktan Eğitimde Sınavlar Nasıl Yapılmaktadır?

Sınavlar çoğu zaman klasik sınav yöntemleriyle yani belli gün ve saatlerde bir araya gelinmek suretiyle yapılmaktadır. Ara sınavlarda online uygulamalar söz konusu olsa da final sınavları için klasik yüz yüze yöntemler tercih edilmektedir.

www.yukseklisans.com.tr   | Uzaktan Eğitim

Uzaktan Eğitim Programlarına Başvuru Nasıl Yapılmaktadır?

Uzaktan eğitim programlarına da diğer yüksek lisans programlarına yapıldığı şekilde başvurular yapılmaktadır. ALES veya GMAT veya GRE sınavlarından (ALES dışındaki sınavların kabul edilip edilmediğini başvuru yaptığınız enstitüden öğrenebilirsiniz) yeterli puan alan ve diğer belgelerini tamamlayan lisans mezunları uzaktan eğitim yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Uzaktan eğitim yüksek lisans programlarının çok büyük bir bölümü tezsiz programlardır. Dolayısıyla ALES ve benzeri sınavlara girmenize gerek kalmaz. Lisans mezunu olmanız birçok programa kabul edilmeniz için yeterli olacaktır.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

Normal Eğitim İle Uzaktan Eğitim Arasında Ne Fark Var?

Eğitim içeriğinde bir fark bulunmamaktadır. Temel fark uzaktan eğitim öğrencilerinin üniversiteye devam mecburiyeti bulunmamaktadır. Görülen derslerin içerikleri birebir aynıdır. Uzaktan eğitimde dersler İnternet üzerinden verilecek şekilde hazırlanmaktadır. Bu sebeple öğrencilerin dersler veya ara sınavlar için okula gitmeleri gerekmez. Sadece final sınavları için okula gitmeniz gerekir.Diplomada Herhangi Bir Fark Var mıdır?

Alacağınız diplomanın örgün eğitimde verilen diploma ile birebir aynı olup olmadığını, üzerinde “uzaktan eğitim” ibaresi bulunup bulunmadığını ilgili enstitüden öğreniniz. Bazı programlar örgün öğretim mezunlarının sahip olduğu diplomanın birebir aynısını verirken bazı üniversitelerin programlarının diplomalarında Uzaktan Eğitim ibaresi yer almaktadır.

Uzaktan Eğitimin Avantajları

Artan eğitim fırsatları (Geçmişte çalışıyor olmak, öğrenim görmek istenen yerin uzaklığı ve benzeri sebeplerden dolayı yaşanan zorluklar günümüzde teknolojiden yararlanılarak sunulan uzaktan eğitim modeliyle aşılıyor.)

Uzaktan eğitim yüksek lisans programları sayesinde

 • Derslere devam zorunluluğunuz bulunmaz. İş saatlerinize ve sosyal hayatınıza göre istediğiniz gün ve saatlerde dersleri takip edebilirsiniz.
 • Yurt dışında dil eğitiminizi sürdürürken bile Türkiye’deki yüksek lisans programınıza devam edebilirsiniz.
 • Bazı gün ve saatlerde diğer öğrenciler ve öğretim üyeleriyle canlı dersler gerçekleştirir ve sorularınızı eğitmenlere iletebilirsiniz.
 • Akıllı telefonlarınız sayesinde işe gidiş geliş zamanlarınızı derslerinizi takip ederek değerlendirebilirsiniz.
 • Uzaktan eğitim programlarının ücretleri daha düşüktür. Aynı zamanda yol masraflarınızı da çıkardığınızda bütçeniz açısından da çok faydalıdır.
 • Herkesin öğrenme hızı farklıdır. Anlamadığınız bir konuyu tam anlamıyla anlayana kadar tekrar tekrar izleyebilir ve dinleyebilirsiniz.
 • Anadolu’da bir şehirde yaşıyorken İstanbul’da bir üniversitede yüksek lisans yapabilirsiniz.
 • Dersler teknolojinin desteğiyle anlamayı ve öğrenmeyi pekiştirecek birçok materyal ile desteklenir.

Uzaktan Eğitim Veren Üniversiteler

Uzaktan Eğitim Rehberimizi İnceleyin

www.yukseklisans.com.tr   | Uzaktan Eğitim

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :