SIKÇA SORULAN SORULAR

SSS  Yüksek Lisans, ALES, BURS, TEZ ve diğer konularda sizlerden gelen sorular ve uzmanların cevapları…

SIKÇA SORULAN SORULAR (S.S.S)

 1. Kontenjanlar ne kadar oluyor ve nereden öğreniliyor?
 2. Birden fazla programa aynı anda başvuru yapabilir miyim?
 3. Yarı dönemde mezun oluyorum başvuru yapabilir miyim?
 4. Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?
 5. Başvuru tarihleri ne zaman?
 6. Başvurular ne kadar sürede bir yapılıyor?
 7. Sanatta Yeterlik Çalışmasına Başvuru Şartı?
 8. Aynı anda iki yüksek lisans programını birlikte yürütebilir miyim?
 9. Lisans bittikten sonra hemen doktoraya başvurabilir miyim?
 10. ALES sınavına girmek zorunda mıyım?
 11. ALES sınavından kaç puan almam gerekiyor?
 12. ALES ne zaman yapılır?
 13. ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi ne kadardır?
 14. Okul bitmeden ALES sınavına girebilir miyim?
 15. GMAT ya da GRE sınavlarından kaç puan alınması gerekiyor?
 16. ÜDS sınavı nedir?
 17. Yabancı Dil Sınavları (TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS)
 18. Referans Mektubu / Tavsiye Mektubu nedir, nasıl olması gerekir?
 19. Özel Öğrenci / Değişim Öğrencisi nedir , ne anlama gelmektedir?
 20. Hangi bölümlere başvurabilirim?
 21. Bilimsel hazırlık nedir? Kimlerin bilimsel hazırlık okuması gerekir?
 22. Yatay Geçiş mümkün müdür? Bir Programda okurken başka bir programa geçiş yapabilir miyim? 
 23. Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans arasındaki farklar nelerdir?
 24. Tezli yüksek lisans yaparken tezsize ya da tezsiz yaparken tezliye geçebilir miyim?
 25. Tezli yüksek lisans ne kadar sürüyor? Tezli yüksek lisansı bitirebilmek için en fazla kaç dönem hakkım var? 
 26. Tezsiz yüksek lisans mezunu araştırma görevlisi olabilir mi?
 27. Tezsiz yüksek lisans programları kaç kredidir?
 28. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamak için en fazla ne kadar hak tanınıyor?
 29. Tezsiz yüksek lisans programının diploması?
 30. Tezsiz yüksek lisans yapanlar doktoraya başvurabiliyor mu?
 31. Öğretim görevlisi olmak için yüksek lisans yapmak şart mıdır? 
 32. Derslere devam zorunluluğu var mı?
 33. Yarıyılda yani daha dönem bitmeden başarısız olduğum gerekçesiyle ilişiğim kesildi mümkün müdür?
 34. Tez çalışmasında başarısız olunca ne oluyor?
 35. Dersleri başarıyla bitirdim fakat tez çalışmamı zamanında yetiştiremedim?
 36. Farklı tez kılavuzları var. Hangisine göre yazmalıyım? Fark eder mi?
 37. Tez jürisi neye göre seçilir? Nasıl karar alır?
 38. Sanatta yeterlik programının kapsamı ve tamamlama süresi nedir?
 39. Yüksek Lisans ile Master arasındaki fark nedir?
 40. Yüksek Lisans Programına Kabul Edildim Fakat İngilizce Yeterlilik Sınavını Geçemedim?
 41. Açıköğretim Mezunları Yüksek Lisans Yapabilir mi?
 42. Açıköğretim  mezunları yurtdışında yüksek lisans yapabilir mi?
 43. Çalışırken yüksek lisans yapabilir miyim? 

Kontenjanlar Ne Kadar Oluyor ve Nereden Öğreniliyor?

Kontenjanlar bölümlere ve yıllara göre farklılık göstermektedir. Her sene için kontenjan bilgilerini bölüm başkanlıklarından ya da üniversitelerin öğrenci işlerinden öğrenebilirsiniz.

Birden Fazla Programa Aynı Anda Başvuru Yapabilir miyim?

Evet aynı anda istediğiniz üniversitelerde istediğiniz yüksek lisans programlarına başvurabilirsiniz.

Yarı Dönemde Mezun Oluyorum Başvuru Yapabilir miyim?

Yüksek lisans başvuruları güz ve bahar dönemi olmak üzere sene içerisinde iki defa yapılmakdatır. Ara dönemde mezun olmanız durumunda da yüksek lisans başvurunuzu yapıp eğitime başlama şansınız vardır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Başvuru için gerekli belgeler okullara göre farklılık göstermektedir. Bu konuyla ilgili detaylı bilgiye“Başvuru Koşulları” kısmından ulaşabilirsiniz.

Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Üniversitelerin farklı başvuru tarihleri vardır ve her sene bu tarihler farklılık gösterebilir. Enstitülerin ya da programların web sitelerinden ya da öğrenci işlerinden başvuru tarihlerinin öğrenilmesi gerekmektedir.

Başvurular Ne Kadar Sürede Bir Yapılıyor?

Yüksek lisans başvuruları senede bahar ve güz dönemleri olmak üzere iki kez yapılmaktadır. Her üniversitenin başvuru tarihi farklıdır.

Sanatta Yeterlik Çalışmasına Başvuru Şartı?

Sanatta Yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, sahip olmaları ve (Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlar haricinde) ALES’in sözel kısmından55 (Lisans diploması ile başvuranlarda 70 ) standart puandan az olmamak koşulu ile ilgili senatoca belirlencek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.

Aynı Anda İki Yüksek Lisans Programını Birlikte Yürütebilir miyim?

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kararları doğrultusunda; “…enstitüler bünyesinde yürütülen tezli, tezsiz ve tezsiz ikinci öğretim yüksek lisans programları, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrencilerin, aynı anda bir başka lisansüstü programına kayıt yaptıramayacakları…”  hükme bağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ayrıca, 2005-2006 eğitim öğretim yılından önce iki ayrı programa kabul edilen ve halen iki programa kayıtlı bulunanların eğitim öğretimlerine devam edebileceğini belirtmiştir.

Lisans Bittikten Sonra Hemen Doktoraya Başvurabilir miyim?

Bu konuda lisanüstü eğitim ve öğretim yönetmeliği şöyle der:

Doktora programına başvurabilmek için adayların bir yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az 10 yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakültesi mezunlarının ise yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları gerekir. (Yönetmeliği Görmek İçin Tıklayınız)

Eğer iyi bir lisans ortalamasına sahipseniz, ALES puanınız yeterince yüksekse ve kendinize güveniyorsanız yüksek lisans yapmadan da doktoraya kabul edilmeniz söz konusudur.

ALES Sınavına Girmek Zorunda mıyım?

Bazı üniversiteler ALES yerine uluslar arası düzeyde kabul gören  GRE (Graduate Record Examination) ve GMAT (Graduate Management Aptitude Test) sınav sonuçlarını da kabul etmektedir. Bazı üniversiteler ise ALES ve GMAT sınav sonuçlarının her ikisini birlikte isteyebilmektedir.

ALES Sınavından Kaç Puan Almam Gerekiyor?

Üniversiteler ALES sınavından minimum 55 puan alınmasını isterler. Bazı üniversiteler ya da programlar en az 70-75 puan alınmasını isteyebiliyorlar. Hangi program için ne kadar ALES puanınınalınması gerektiği ile ilgili genel bir şey söylenemez. Her üniversitenin, hatta her programın ALES puantalebi farklı olabilir.

ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebilir.

ALES Ne Zaman Yapılır?

ALES yıl içinde Mayıs ve Aralık (Tarih değişebilir) aylarında olmak üzere 2 defa yapılmaktadır. ÖSYM tarafından yapılır.

ALES Sınavından Alınan Puanın Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

ALES sınavından alınan puanın geçerlilik süresi 36 aydır.

Okul Bitmeden ALES Sınavına Girebilir miyim?

ALES sınavına, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
ALES sonuçları, sınav tarihinden itibaren iki yılık bir süre için geçerlidir. Örnek olarak Nisan 2009tarihinde yapılan sınavın sonuçları, 2011 Haziran ayının sonuna kadar geçerli olacaktır.

GMAT ya da GRE Sınavlarından Kaç Puan Alınması Gerekiyor?

ALES sınavında 55 puan GMAT sınavı için 450 puana karşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 500 GMATpuanına karşılık geliyor.

ALES sınavında 55 puan GRE sınavında sayısal puanın dikkate alınması durumunda 610 puanakarşılık geliyor. 70 ALES puanı ise 685 GRE sayısal puanına karşılık geliyor.

ÜDS Sınavı Nedir?

ÜDS Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı anlamına gelir.  Bazı üniversiteler (özellikle yabancı dil ile eğitim verenler) ÜDS sınavından en az 55 puan veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınmasını ister. 

Yabancı Dil Sınavları (TOEFL, IELTS, ÜDS, KPDS, vb)

Konuyla ilgili detaylı bilgiye www.yukseklisans.com.tr sitesinin Yabancı Dil Sınavları bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

Referans Mektubu / Tavsiye Mektubu Nedir ?, Nasıl Olması Gerekir?

Referans mektubu ya da diğer adıyla tavsiye mektubu yüksek lisans başvurularında bir çok bölüm tarafından talep edilen başvuru belgelerinden biridir.  Sizi tanıyan, öğrencisi olduğunuz öğretim görevlilerinden bir ya da bir kaçının hakkınızda sizi akdemik açıdan tanıtan kısa bir yazı yazması beklenir. Referans mektubu ile ilgili detaylı bilgiye “Referans Mektubu”    bölümünden erişebilirsiniz.

Özel Öğrenci / Değişim Öğrencisi Nedir ?, Ne Anlama Gelmektedir?

Değişim öğrencileri; Üniversitenin uluslararası değişim programları çerçevesinde Üniversitede bir veya daha fazla dönem için eğitim görme hakkını kullanan diğer yüksek öğretim kurumları öğrencileridir. Bu öğrencilerin, seçilme, ders alma, saydırma, kredi ve kabul işlemleri özel öğrenciler ve değişim programları uygulama esasları ve ilgili mevzuata göre yapılır.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler,ilgili enstitü, anabilim dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Özel öğrenci kabul koşulları ve bu konudaki diğer hükümler ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Özel öğrenciler; enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri almalarına izin verilen ancak Üniversitenin herhangi bir diploma/derece programına kayıtlı olmayan öğrencilerdir. Özel öğrencilere ilişkin esaslar şunlardır;

a) Özel öğrencilere diploma ya da derece verilmez, ancak Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü tarafından izledikleri programlarda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge verilir.
b) Özel öğrenci statüsündeyken alınan notlar ve krediler, Üniversitenin lisansüstü programlarında geçerli değildir.
c) Özel öğrencilerin derslere kayıt olabilmeleri için, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri ve ilgili dersleri açan anabilim dallarından onay almaları gerekir. Özel öğrenci kayıtları ilgili enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.
ç) Özel öğrenci başvurularının işleme konulabilmesi için adayın;

1) Başvurduğu enstitü ve anabilim dalının imkânlarının elverişli olması,
2) İngilizce dil yeterliğinin bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olması,
3) Lisans derecesine sahip olması veya bir lisans programında son sınıf öğrencisi olması,
4) Bir yükseköğretim kurumundan disiplin cezasıyla ilişiğinin kesilmemiş olması,
gerekir.

d) Özel öğrenci başvuruları, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca incelenir ve karara bağlanır. 

Hangi Bölümlere Başvurabilirim?

Yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olanların başvurabileceği Üniversitelerarası Kurul kararı ile belirlenir; ancak ilgili senato, belirlenen programlar dışından da öğrenci kabulüne karar verebilir. (Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)

Bilimsel Hazırlık Nedir? Kimlerin Bilimsel Hazırlık Okuması Gerekir?

Yüksek lisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir:

i. Lisans derecesini başvurdukları yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar,

ii. Lisans derecesini başvurdukları yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans programı adayları,

Bilimsel Hazırlık Programı’nda alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı’ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.

Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer esaslar ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikte belirtilir.

Bilimsel Hazırlık Programı’nda geçirilecek süre en çok bir takvim yılıdır. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz. (Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)

 Yatay Geçiş Mümkün Müdür? Bir Programda Okurken Başka Bir Programa Geçiş Yapabilir miyim?

İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Tezli Yüksek Lisans ile Tezsiz Yüksek Lisans Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tezli yüksek lisans 4 yarılyıldan oluşur ve tez çalışması ile mezun olunur. Tezsiz yüksek lisans 3 yarıyıldan oluşur ve tez çalışması yapmadan sadece dersleri vererek mezun olursunuz.

Tezli Yüksek Lisans Yaparken Tezsize ya da Tezsiz Yaparken Tezli’ye Geçebilir miyim?

Tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin vermek yükseköğretim kurumlarının yetkisindedir ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre düzenlenir.

Tezli Yüksek Lisans Ne Kadar Sürüyor? Tezli Yüksek Lisansı Bitirebilmek İçin En Fazla Kaç Dönem Hakkım Var?

Tezli yüksek lisans tamamlama süresi dört yarıyıldır. Toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az7 adet ders, 1 seminer dersi, ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olupbaşarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır.

4 yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya yükseköğretim kurumunun öngördüğü en az genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Mezunu Araştırma Görevlisi Olabilir mi?

Araştırma görevliliği için daha önceden tez çalışması yapmış ve dolayısıyla ciddi anlamda araştırma becerisi kazanmış öğrencilerin tercih edilme şansı daha yüksek olmakla birlikte tezsiz yüksek lisans mezunları da araştırma görevlisi olma hakkına sahiptirler.

Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kaç Kredidir?

Bu program toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı birrapor vermek zorundadır. 

İlgili senato tarafından belirlenen esaslara bağlı olarak tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programını Tamamlamak İçin En Fazla Ne Kadar Hak Tanınıyor?

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. İlgili yönetmelikler uyarınca başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği bu süreden önce kesilebilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programının Diploması?

Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencisine Yüksek Lisans Diploması verilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Yapanlar Doktoraya Başvurabiliyor mu?

Tezsiz yüksek lisans mezunları  doktora başvuruları için Yök Lisansüstü Yönetmeliğinde;

MADDE 16 – (1) Doktora programına başvurabilmek için adayların;
a) Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55 puandan
az olmamak koşuluyla ilgili senato kararı ile belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir.

Maddesi yer almaktadır.(Lisansüstü yönetmeliğinde zaman içerisinde değişiklik olabilir kesin bilgi için Yök Lisansütü yönetmeliğini kontrol edin.)

Öğretim Görevlisi Olmak İçin Yüksek Lisans Yapmak Şart mıdır?

Öğretim Görevlisi kadrosuna atanabilmek için “yüksek lisans” mezunu olmak şart değildir. Kendi uzmanlık alaındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, (Rektörlük makamı uygun gördüğü taktirde), öğretim görevlisi olarak atanabilirler.

2547 – Yükseköğretim Kanunun Öğretim Görevlileriyle ilgili 31. madde aşağıdaki gibidir:

Madde 31-Öğretim görevlileri; üniversitelerde ve bağlı birimlerinde bu Kanun uyarınca atanmış öğretim üyesi bulunmayan dersler veya herhangi bir dersin özel bilgi ve uzmanlık isteyen konularının eğitim-öğretim ve uygulamaları için, kendi uzmanlık alanlarındaki çalışma ve eserleri ile tanınmış kişiler, süreli veya ders saati ücreti ile görevlendirilebilirler. Öğretim görevlileri, ilgili yönetim kurullarının görüşleri alınarak fakültelerde dekanların, rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanlarının önerileri üzerine ve rektörün onayı ile öğretim üyesi, öğretim üye yardımcısı ve öğretim görevlisi kadrolarına atanabilirler veya kadro şartı aranmaksızın ders saati ücreti veya sözleşmeli olarak istihdam edilebilirler-Öğretim üyesi kadrolarına öğretim görevlileri en çok iki yıl süre ile atanabilirler; bu süre sonunda işgal ettikleri kadroya başvuran öğretim üyesi bulunmadığı ve görevlerine devamda yarar görüldüğü takdirde aynı usulle yeniden atanabilirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona erer. Bunların yeniden atanmaları mümkündür. Bu takdirde ilk atama usulü uygulanır. Konservatuarlar ile meslek yüksekokullarına gerektiğinde sürekli olarak öğretim görevlisi atanabilir.

Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir-
Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz-Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipten ödenir-Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarın %60’ını kurumlarından alırlar-Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır-Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir-Bunların okul, ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır-Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksite ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir-

Lisansüstü Öğretim

Madde 50-Usul ve şartları;

a-Lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra, yükseköğretim kurumlarında yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık öğrenimi yapmak isteyenler, yükseköğretim kurumlarınca usulüne göre açılacak sınavla ve Üniversitelerarası Kurulca tespit edilecek esaslara göre seçilirler-
b-Yükseköğretim kurumları, lisans üstü öğretim konusundaki istekleri karşılamak üzere gerekli planlamayı yapar ve önlemleri alır-
c-05-08-1996 gün ve 22718 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 4158 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmıştır-
d-Lisans üstü öğretim yapan öğrenciler, kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi, her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler-
e-Tıpta uzmanlık öğrenimi yapanlara verilecek aylık veya ödeneklerin tespitinde, aynı durumda bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığındaki personelin aylık ve ödenekleri göz önünde tutulur-

Geçici Madde 31-Fakültelerde ve/veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış ancak daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları (lisansüstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile tamamlayamayarak kayıtları silinenlere bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir-

Geçici Madde 38-Fakültelerde veya ilgili enstitülerde lisansüstü eğitime başlamış, ancak daha sonra çeşitli sebeplerle yönetmeliklerde öngörülen süreler içinde gerekli aşamaları(lisansüstü ders sınavı, yeterlik sınavı ve tez sınavı gibi) başarı ile tamamlamayarak kayıtları silinmiş olanlara bu aşamalarda, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren iki ay içinde başvurmaları halinde bir hak verilir-

Enstitü: Üniversitelerde ve fakültelerde birden fazla benzer ve ilgili bilim dallarında lisansüstü, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumudur.

Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilecek araştırma görevlileri hakkında yukarıdaki atama süresi ile ilgili hüküm uygulanmaz-Bu gibilerin öğrenim ücretleri ve yollukları dahil her çeşit sosyal ve diğer giderleri bağlı bulundukları üniversitelerin personel giderleri içerisinde açılacak özel tertipten ödenir-Lisansüstü eğitim-öğretim için yurt dışına gönderilen araştırma görevlileri kadrolarında bırakılırlar ve (Burslu gidenlerin bir yılı aşan süreleri ile şahsen özel burs sağlayan ve bu burstan istifade etmesi için kurumlarınca kendilerine aylıksız izin verilmesi uygun görülenler hariç) aylık ve diğer her türlü ödemelerin kanuni kesintilerden sonra kalan net tutarınnın %60’ını kurumlarından alırlar-Bunlardan kurumlarınca gönderilenlere, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun hükümlerine göre aynı ülkede bulunan öğrencilere verilen tahsisat tutarında ayrıca ödeme yapılır-Burslu gidenlerin aldıkları burs miktarları bu miktarın altında ise aradaki fark kurumlarınca kendilerine ayrıca ödenir-Bunların okul, ücretleri ile eğitim ve öğretime başlayabilmeleri için zorunlu olan kurs ücretleri karşılanır-Kitap ve kırtasiye bedelleri ile diğer eğitim ve öğretim giderlerini karşılamak için her yıl Mart ve Eylül aylarında iki eşit taksite ödenmek üzere birer aylıkları tutarında ek ödenek verilir-(Başa Dön)

Derslere Devam Zorunluluğu Var mı?

Lisansüstü programlarla ilgili devam konusu ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Bu konuda durum aslında tamamen dersin hocası ile ilgilidir. Yani bazı hocalar derse devamın çok önemli olduğunu düşünüp, devamsızlık yapan öğrencilerin dersi geçemeyeceğini düşünseler de bazı hocalar bu konuda inisiyatifi öğrenciye bırakırlar.

Bu sorunun kesin cevabı için dersi veren hocaların devamsızlık hakkındaki görüşlerini bilmek gerekir. Programların forum sayfalarından ders hocaları ve devamsızlık ile ilgili bilgi alabilirsiniz.

Madde 38- Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders saati ve sayısı ve kredisi bu Yönetmelikte belirlenen ölçüler çerçevesinde ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Kurulca kararlaştırılır.

Ders tekrarı halinde, o dersin veya eşdeğerinin yeni programda yer almaması durumunda, anabilim dalı/anasanat dalı başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile öğrenciye sınav hakkı verilir.

Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin yarıyıl kredi değeri 4’ten fazla olamaz.

Madde 39- Teorik derslere en az % 70, uygulama ve uygulamalı derslere en az % 80 devam etmeyen öğrenci o dersin yarıyıl sonu sınavına giremez. Devam konusu ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca izlenir ve ilgili Müdürlükçe denetlenir. Her öğretim elemanı yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitüye bildirir. Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartının aranıp aranmayacağı ilgili Kurulca belirlenir.

Sınavlar

Madde 40 – Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir ara sınav notu verilir. Ara sınav notu yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Ara sınav sayısı ilgili Kurulca belirlenir. Yarıyıl sonu sınavları yazılı olarak ve ilgili Enstitünün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Sınav evrakı ilgili Enstitü tarafından beş yıl süre ile saklanır.

Kayıt Dondurma

Madde 49- Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde ilgili yönetim kurulunca öğrencinin kaydının bir yarıyıl veya yıl dondurulmasına karar verebilir:

a- Öğrencinin, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış heyet raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretleri,

b- 2547 Sayılı Kanun Hükümleri uyarınca Yükseköğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yükseköğretim Kurulu Kararı ile ara verilmesi,

c- Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda kalmış olması,

d- Eşinin veya birinci dereceden kan yahut sıhri hısımlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsenin bulunmaması nedeniyle, öğrencinin öğrenime ara vermek zorunda olduğunu belgelendirmesi,

e- Öğrencinin ne suretle olursa olsun tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

f- Öğrencinin tutukluluk hali,

g- Hüküm muhtevası ve sonuçları bakımından öğrencinin tabi olduğu disiplin yönetmeliğine göre, öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan veya üniversiteden çıkarılmasını gerektirmeyen mahkumiyet hali,

h- İlgili Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenler. Bu nedenlerin ispatı açısından aranacak belgeler ilgili Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yukarıda belirtilen haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin doğuşundan itibaren en geç iki ay içinde ilgili Müdürlüğe bildirilmesi şartına bağlıdır. Aynı usulle kayıt dondurma işlemi tekrar edilebilir.

Kayıt Silme

Madde 50- 
Bu Yönetmelikte öğrencinin Enstitü ile ilişiğinin kesilmesinin öngörüldüğü durumlarda veya  öğrencinin yazılı talepte bulunması halinde ilgili Yönetim Kurulu kayıt silme kararı alır.

Yarıyılda Yani Daha Dönem Bitmeden Başarısız Olduğum Gerekçesiyle İlişiğim Kesildi mümkün müdür?

Yükseköğretim kurumları, öğrencinin herhangi bir yarıyıldan sonra programına devam edebilmesi için gerekli genel ve/veya yarıyıl not ortalaması ile ilgili başarı koşulları koyabilir. Bu koşulları sağlayamayan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. 

Tez Çalışmasında Başarısız Olunca Ne Oluyor?

Tez çalışmasından üst üste 2 kez veya aralıklı olarak 3 kez başarısız olan öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Dersleri Başarıyla Bitirdim Fakat Tez Çalışmamı Zamanında Yetiştiremedim?

Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir.

Farklı Tez Kılavuzları Var. Hangisine Göre Yazmalıyım? Fark Eder mi?

Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları ilgili senato tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır.
Yani enstitünüz hangi formatta yazılmasını istiyorsa mutlaka o formatta yazılmalıdır. 

Tez Jürisi Neye Göre Seçilir? Nasıl Karar Alır?

Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç veya beş kişiden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz.

Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur.

Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla “kabul”, “ret” veya “düzeltme”kararı verir. Bu karar enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

Sanatta Yeterlik Programının Kapsamı ve Tamamlama Süresi Nedir?

Sanatta yeterlik programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders ve uygulamalar ile tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalardan oluşur.

Programı tamamlama süresi yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl (en fazla on yarıyıl), lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır.

Yüksek Lisans ile Master Arasındaki Fark Nedir?

Yüksek Lisans ile Master aynı şeylerdir. Master yüksek lisansın İngilizce karşılığıdır.

Yüksek Lisans Programına Kabul Edildim Fakat İngilizce Yeterlilik Sınavını Geçemedim?

Bu durumda üniversite size 1 takvim yılı hak tanıyabilir. Verilen süre içerisinde İngilizce yeterliliğini kanıtlayan öğrenci öğrenimine başlar, başarılı olmayanların enstitü ile ilişiği kesilir. Bu konuda kesin bilgi için ilgili enstitüden bilgi almanız gerekmektedir. 

Açıköğretim Mezunları Yüksek Lisans Yapabilir mi?

Açıköğretim mezunlarının en çok akıllarına takılan sorulardan biridir yüksek lisans yapılıp yapılamayacağı.  Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. Açıköğretim lisans mezunları da tezli ya da tezsiz yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2.maddesine göre;

“Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer belgeler (referans mektubu, neden yüksek lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon, uluslararası standart sınavlar vb.) ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili senato tarafından düzenlenen yönetmelikle belirlenir…”

Bu maddede, yüksek lisansa başvurmak için gerekli koşullar açıkça belirtilmiştir. Yüksek lisansa başvurmak için lisans mezunu olma şartı vardır ancak yönetmelikten de açıkça anlaşılacağı üzere örgün veya uzaktan eğitim yapan fakültelerden mezun olma şartı yoktur.

Ayrıca 2547 sayılı kanunun 12.maddesindeki d ve fıkraları ile 43.maddenin c fıkrasına göre hazırlanan Açık Yükseköğretim yönetmeliğin 13.maddesinde “Açıköğretim öğrencileri ile aynı öğretim programına göre örgün öğretim öğrencileri arasında öğrenci hakları bakımından fark bulunmadığı gibi her iki yoldan mezun olanlar eşit hak ve yetkilere sahip olurlar.” hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin bu maddesinden de anlaşılacağı gibi açıköğretim fakültesi mezunları yüksek lisans dahil diğer öğrencilerle aynı haklara sahiptirler.

Gerekli şartlar sağlandığında örgün öğretim mezunları gibi yüksek lisansa başvurma ve yüksek lisans yapma hakkına sahiptirler.

Açıköğretim  Mezunları Yurtdışında Yüksek Lisans Yapabilir mi?

AÖF mezunları da örgün eğitim mezunları ile aynı haklara sahiptir yani açıköğretim mezunları da lisans diplomasına sahip olduklarına göre yurtdışında da yüksek lisans programlarına başvuru yapabilirler.

Çalışırken Yüksek Lisans Yapabilir miyim?

Lisansüstü programlarla ilgili devam konusu ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.  Yüksek lisans yönetmeliği ve üniversitelerdeki hocaların genel beklentileri üzerine yüksek lisans öğrencilerinin derslere %70-80 oranında katılmaları gerekir.  Kamu kurumlarında yüksek lisans yapan çalışanlar için özel izinler söz konusu olabiliyor. Eğer özel sektörde çalışıyorsanız ve haftada en az 2-2,5  gün izin almanız söz konusu değilse, derslere devam konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz.  Bu sebeple çalışırken yüksek lisans derslerine devam edebilmek ve aynı zamanda işinizi de aksatmamak için tezsiz yüksek lisans programlarını tercih etmelisiniz.

Tezsiz yüksek lisans programları ikinci öğretim gibidir. Dersler  akşam saatlerinde başlar ve haftanın her günü gitmeniz gerekmez. Sınıfınızdaki öğrencilerin büyük çoğunluğu da sizin gibi çalışıyor oldukları için ve öğretim görevlileri de tezsiz yüksek lisans yapmayı tercih edenlerin büyük çoğunluğunun çalışanlardan oluştuğunu bildiği için ders saatlerini öğrencileri zor durumda bırakmayacak şekilde ayarlarlar.

Eğer tezli yüksek lisans yapmak isterseniz haftanın en az 2-2,5 günü okula gitmeniz gerekmektedir.

 

 • Facebook
 • Buffer
 • stumbleupon
 • Reddit
This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :