S.S.S – Yatay Geçiş

S.S.S – Yatay Geçiş


<< Sık Sorulan Sorular Sayfasına Geri Dön


Yüksek Lisansta Yatay Geçiş  Var mı?

Yüksek lisans eğitiminde de lisansta olduğu gibi yatay geçiş mümkündür. Konuyla ilgili yönetmelik maddesinde şöyle der:

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Yükseköğretim kurumu içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Bkz: Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

Yüksek Lisans Yatay Geçiş Şartları Nelerdir?

Yüksek lisans programları arasında yatay geçiş yapabilmek için en az bir yarıyılı başarıyla bitirmiş olmanız gerekmektedir. İkinci yarıyıl sonunda da (dersler tamamlandıktan sonra) yatay geçiş için başvuru yapabilirsiniz.

Yüksek lisansta yatay geçiş için aranan şartlar genel olarak şöyledir:

Not Ortalaması: üniversitelerin birçoğu 4 üzerinden 3 veya daha üzeri not ortalaması isterler.

Referans Mektubu: Devam ettiğiniz yüksek lisans programının hocalarından almanız istenen referans mektubu. (Bazen birden fazla istenebilir.)

Yabancı Dil Yeterliliği: Yatay geçiş için başvuru yaptığınız üniversite yabancı dil yeterlilik belgesi de isteyebilir.

Eğer tez aşamasında yatay geçiş için başvuru yaparsanız ve kabul edilirseniz, ek ders(ler) almanız istenebilir.

Aşağıda bazı üniversitelerin yüksek lisans yatay geçiş koşullarını görebilirsiniz.

 

Tezsiz Yüksek Lisanstan Tezli Yüksek Lisansa Geçebilir miyim?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezli ve tezsiz programlar arasında geçiş yapılabilir ancak YÖK, bunun kararını üniversitelere bırakmıştır. Birçok üniversite bu konuda kendi kriterlerini uygular. Tezsizden tezliye geçiş konusundakki bu kriterler genel olarak ALES puanı, yabancı dil yeterliliği, ve tezsiz yüksek lisanstaki not ortalamasıdır.

Yönetmelik maddesi şöyle der:

Genel esaslar MADDE 4 – (1) Yüksek lisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların hangi enstitü anabilim/anasanat dallarında ve nasıl yürütüleceği ile yükseköğretim kurumlarının yetkisinde olan tezli ve tezsiz yüksek lisans programları arasında geçişe izin hususları senatolar tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Tezli Yüksek Lisanstan Tezsiz Yüksek Lisansa Geçebilir miyim?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezli ve tezsiz programlar arasında geçiş yapılabilir ancak YÖK, bunun kararını üniversitelere bırakmıştır. En az bir yarıyılı tamamladıktan sonra tezli yüksek lisanstan tezsiz yüksek lisansa geçiş için başvurabilirsiniz. Tezli programda dersleri tamamladıktan sonra tez aşamasında, tezi reddedilen ya da düzeltme aldıktan sonra reddedilen öğrenciye talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilebilir. Bu konuda karar üniversiteye aittir. Tüm koşulları sağlıyor olmanıza rağmen programlar arasında geçişe izin verilmeyebilir.

Aşağıdaki başlıklar ilginizi çekebilir:

 

Yüksek Lisansta Yatay Geçiş Nasıl Yapılır?

Üniversiteler web sayfalarında tezli-tezsiz programlar arasında geçiş yapmak isteyenler için başvuru tarihleri yayınlarlar. Bu tarihte programınızın bağlı olduğu enstitüye istenen belgelerle başvuru yapmanız gerekir.  Bu belgeler genel olarak aşağıdakilerdir:

  • ALES puanı (tezli programa geçecekseniz),
  • Not ortalamanızı gösterir belge,
  • Yabancı dil yeterlilik belgesi (tezli programa geçişler için)

Bu belgelere ek olarak başka belgeler de istenebilir.

Aşağıda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yüksek lisans yatay geçiş belgelerini görebilirsiniz:

Lisansüstü Programlara Yatay Geçiş Yapma Koşulları

İTÜ dışından yatay geçiş yapacak adaylar için gerekli belgeler:

1) Bağlı bulunduğu Yüksek Lisans Programında en az 1 yarıyıl okuduğunu ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.00 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

2) Bağlı bulunduğu Doktora/Sanatta Yeterlilik programında en az 1 yarıyılını tamamlamış ve ağırlıklı ortalamanın en az 3.25 olduğunu gösterir not dökümünün aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi

3) Mezun olduğu tüm Yüksek Öğretim Kurumlarından alınmış olan dersleri ve notları gösterir belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

4) Okuduğu / mezun olduğu kurumdaki disiplin durumunu gösterir belge

5) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sınav sonuç belgesi (ALES belgesi aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi) ALES notu 55. Tüm öğrenciler için GRE (610) sonuç belgesi de kabul edilebilir. (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi)

6) İki referans mektubu. (Bunlardan en az biri öğrencinin beraber çalıştığı öğretim üyelerinden birisi tarafından yazılmış olmalıdır.)

7) İngilizce yeterliliğini gösterir ve İTÜ Senatosu tarafından kabul edileceği belirtilmiş belgelerden biri (aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopisi).

Kaynak: http://www.fbe.itu.edu.tr/Pages.aspx?app=1&pID=21&lang=tr-tr

 

Yatay Geçiş İçin Ne Zaman Başvurabilirim?

Yatay geçiş başvuru tarihleri üniversiteden üniversiteye ve hatta aynı üniversitenin farklı enstitülerinde değişmektedir.

Bazı üniversitelerde Haziran ayında yatay geçiş başvuruları yapılırken bazı üniversitelerde Ağustos ayında veya Eylül ayında yapılabiliyor.

Bu tarihler üniversitelerin enstitü internet sayfalarında duyurulur. Duyurulmama ihtimaline karşı başvuru yapmak istediğiniz üniversiteye giderek bilgi sahibi olmaya çalışın.

 

Yüksek Lisans Tez Aşamasında Yatay Geçiş

Tez aşamasında, teze başlamadan veya tezin başarısız olması durumunda tezsiz program diploması için geçiş hakkınız vardır. Eğer aynı üniversitede aynı programın tezsizi de varsa, tez aşamasında talebiniz olması durumunda üniversite tarafından uygun görülürse tezsiz yüksek lisans diploması alabilirsiniz.

Örnek olması açısından Marmara Üniversitesi’nin bu aşamadaki yatay geçiş ile ilgili açıklaması aşağıdaki gibidir:

Marmara Üniversitesi Tezli-Tezsiz Programlar Arası Geçişler Hakkında

Tezli Yüksek Lisans programlarında tezini Enstitüye teslim edip, tez savunması sonunda tezi reddedilen veya düzeltme aldıktan sonra reddedilen öğrenciye, talepte bulunması halinde tezsiz yüksek lisans programının ders kredi yükü ve dönem projesi gereklerini yerine getirmek ve GANO’su 2,50 ve üzeri olmak kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilerek tezli yüksek lisans programıyla ilişkisi sona erdirilir.

 

Yüksek Lisans Yatay Geçiş İlanlarını Nereden Görebilirim?

Yüksek lisans yatay geçişleri için ilan değil ancak başvuru koşulları ve tarihleri duyurusu yapılır. Her üniversitenin ilgili enstitü sayfasında bu koşullar ve tarihleri görebilirsiniz. Bu duyurular üniversitenin internet sitesinin ana sayfalarında değil enstitü sayfalarında yayınlanır. Eğer yayınlanmadığından eminseniz enstitüyü bizzat ziyaret ederek bilgi almanızı öneririz. Bazı durumlarda internet sitesinde duyuru yayınlanmasını beklerken başvuru tarihleri kaçırılabiliyor. Böyle bir durum yaşamamak için istediğiniz bilgiye ulaşamamanız durumunda hafta içi mesai saatlerinde bir gün ilgili enstitüyü ziyaret ederek bilgi alın. Geç kalındığı zaman telafisi olmuyor.

Aşağıda bazı üniversitelerin yatay geçiş duyurularını görebilirsiniz:

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :