S.S.S – Yabancı Dil

S.S.S – Yabancı Dil

 << Sık Sorulan Sorular Sayfasına Geri Dön


Yüksek Lisansta Yabancı Dil Şart mı?

Tezsiz yüksek lisans programlarında genel olarak yabancı dil şartı aranmaz. (Başvurduğunuz eğitim kurumunun eğitim dili yabancı dilde ise, tezsiz yüksek lisansta da yabancı dil zorunluluğu olabilir.)

Tezli yüksek lisans programlarında ise genel olarak yabancı dil şartı aranmaktadır. (Başvurduğunuz eğitim kurumunun eğitim dili Türkçe olsa bile)

Bunun temel olarak sebebi şudur: tezsiz programlar, mesleki konularda bilgi kazandırmak amacıyla açılan ve yoğun bilimsel araştırma gerektirmeyen programlardır. Bu sebeple eğer üniversitenin dili İngilizce veya başka bir yabancı dil olmadığı taktirde yabancı dil şartı aranmaz.

Tezli programlar ise yoğun bilimsel araştırma gerektiren bir tez çalışması ile tamamlanmaktadır. Bilimsel araştırmalarda ise kaynakların çok büyük bir kısmı İngilizce dilindedir. Bu sebeple üniversitenin eğitim dili Türkçe dahi olsa ve hatta başvuru yaptığınız programın İngilizce ile hiç ilgisi olmasa bile tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil yeterliliği aranır.

 

Yabancı Dil İstemeyen Tezli Yüksek Lisans Programları Var mı?

Türkiye’de binlerce yüksek lisans programı bulunmaktadır. Sayıca çok olmasa dahi bu programlardan tezli yüksek lisans için yabancı dil yeterliliği aramayanlar da vardır. Bu programların hangileri olduğunu listelemek mümkün değil.

 

Yabancı Dil Olmadan Yüksek Lisans Yapılabilir mi?

Yapılabilir. Eğer tezsiz yüksek lisans düşünüyorsanız birçok üniversite yabancı dil yeterliliği istemez. Tezli yüksek lisans için ise seçenekleriniz daha azdır. Birçok programda yabancı dil şartı aranır. Bunun sebebini diğer bir soruda açıklamıştık. (bkz: Yüksek Lisansta Yabancı Dil Şart mı?) Özetlemek gerekirse; tezli programların tez hazırlama süreçlerinde yapılması gereken bilimsel araştırmalar için özellikle İngilizce bilgisi olmazsa olmaz denebilecek kadar önemlidir.

 

Yüksek Lisans Başvurularında Yabancı Dil İstemeyen Üniversiteler

Böyle bir liste yapmak mümkün değil çünkü bir üniversitede 10 farklı bölüm varsa, bu 10 farklı bölümün de başvuru ve kabul kriterleri birbirinden farklı olabiliyor. Bu sebeple yüksek lisansta yabancı dil istemeyen üniversiteler şeklinde bir listeleme yapılamaz ancak özetle şöyle söyleyebiliriz:

Tezli yüksek lisans programlarının birçoğunda yabancı dil istenir, tezsiz programlarda ise durum tam tersidir. Birçoğunda yabancı dil şartı aranmaz.

 

Yüksek Lisansta Yabancı Dil Hazırlık Senesi Var mı?

Evet bazı üniversitelerde var. Hatta bir de bilimsel hazırlık senesi okumanız gerekebilir ve yüksek lisans eğitiminiz toplamda 4 yıl sürebilir. Beklenmedik sürprizlerle karşılaşmamak için üniversitelerin koşul ve süreçleri konusunda çok dikkatli olun. Bazı üniversiteler, yabancı dilinin yeterli olmadığını düşündüğü adayları bir yıl hazırlık eğitimine tabi tutabiliyor.

 

Yüksek Lisans Yabancı Dil Muafiyet Sınavı

Türkiye’deki üniversitelerin birçoğu YDS sonuçlarını kabul eder. Bazı üniversiteler kendi dil sınavlarını da yaparlar. Eğer YDS sonucunuz yoksa veya yeterli değilse, üniversitenin uygulayacağı muafiyet sınavı çok işinize yarayabilir. Bu sınavlar genelde çoktan seçmeli olur. Ön hazırlık için bir doküman bulunmaması sebebiyle diğer sınavlara göre daha kolay olmaktadır. (Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerimiz hariç. Bu üniversitelerin sınavları daha kapsamlı ve zor sınavlardır.)

 

Yüksek Lisans Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı

Yüksek lisans başvurularınızda yeterlilik istenmesi durumunda 3 seçeneğiniz var:

  • TOEFL, TOEIC vb. üniversitenin kabul edeceği bir sınav sonucu
  • YDS
  • Üniversitenin kendi sınavı

Bazı üniversitelerin kendi muafiyet sınavları bulunmaktadır. Bunun yanında ilk 2 maddedeki sınavlardan birinden geçerli not aldıysanız üniversitenin uyguladığı sınava girmeniz gerekmez. (istisnalar olabilir)

 

İngilizce İstemeyen Yüksek Lisans Programları

Böyle bir liste yapmak ne yazık ki mümkün değil. Her başvuru döneminde programların da başvuru koşulları değişebiliyor. Genel olarak bilgi vermesi amacıyla şöyle söyleyebiliriz:

Tezli yüksek lisans programları başvuruları için İngilizce istenir.

Tezsiz yüksek lisans programları başvuruları için İngilizce istenmez.

Eğitim dili İngilizce olan üniversitelerin tezsiz programları için de İngilizce istenir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi burada söylediklerimiz genellemedir. İstisnalar olabilir.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :