S.S.S – Askerlik

S.S.S – Askerlik


<< Sık Sorulan Sorular Sayfasına Geri Dön


Askerlik Tecili İçin Yaş Sınırı Nedir?

Yüksek lisans veya doktora öğrenciliğiniz devam ettiği sürece askerlik tecili için yaş sınırı 35 yaşınızı doldurduğunuz senenin sonuna kadardır.

Bkz: Askerlik Kanunu

 

Askerlik Tecili İçin Yüksek Lisans Yapabilir miyim?

Hem tezli yüksek lisans hem de tezsiz yüksek lisans eğitimi askerlik tecil (sevk tehiri) hakkı sağlar. Tezsiz yüksek lisansta 1,5 yıl, tezli yüksek lisansta ise 3 yıl 4 ay tecil hakkınız vardır.  (Bilimsel hazırlık senesi hariçtir.) Eğer bu süre tamamlanmadan 35 yaşınızı doldurursanız tecil hakkınız sona erer ve lisansüstü eğitiminiz bitmeden askere çağrılabilirsiniz.

Detaylı bilgi için: Askerlik Kanunu

 

Tezsiz Yüksek Lisans İle Askerlik Tecili Olur mu?

Evet tezsiz yüksek lisans da askerlik tecil hakkı sağlar. Süresi 1,5 yıldır.

Kaynak:  1111 sayılı Askerlik Kanunu

 

Tezsiz Yüksek Lisans Askerlik Tecili Süresi Ne Kadar?

Tezsiz yüksek lisans askerlik tecil (sevk tehiri) süresi 1,5 yıldır.

Kaynak: 1111 sayılı Askerlik Kanunu

 

Askerlik Nedeniyle Yüksek Lisans Dondurulabilir mi?

Kayıt dondurma konusu üniversiden üniversiteye farklılık göstermektedir. Genel olarak şu bilgileri verebiliriz. Yüksek lisans eğitiminde kayıt dondurmak için en az bir yarıyıl eğitimi tamamlamış olmanız gerekir.

Askerlik sebebiyle kayıt dondurabilmeniz için tecil hakkınızı kaybetmiş olmanız gerekir. Tecil hakkınız devam ediyorken yüksek lisans kayıt dondurma işlemi gerçekleşmez.

Azami kayıt dondurma süresi tezsiz yüksek lisans için bir yarıyıl, tezli yüksek lisans için iki yarıyıl, doktora için dört yarıyıldır.

Askerlik sebebiyle kayıt dondurma işlemi ise askerliğin süresi bitene kadar geçerlidir. Örneğin tezsiz yüksek lisans yapıyor olsanız bile askerlik süreniz 12 ay ise, bu 12 ay boyunca kayıt dondurma hakkına sahip olursunuz.

Not: Yukarıda yazan bilgiler genel bilgi amaçlıdır. Üniversiteden üniversiteye farklılık gösterebilir.  Kesin bilgiler için üniversiteniz ile görüşmelisiniz.

Bkz: Askerlik Kanunu

 

Yüksek Lisans İle Askerlik Erteleme Süresi

Bilimsel hazırlık senesi hariç tezsiz yüksek lisans ile 1,5 yıl, tezli yüksek lisans ile 3 yıl 4 ay erteleme hakkına sahipsiniz. Burada önemli olan yüksek lisans eğitiminize başladığınız zaman tecil hakkınız devam ediyor olmalıdır. Diğer bir önemli konu da şudur: lisans eğitiminiz boyunca herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan üniversitelerin öğrenci işleri askerlik tecil işlemlerinizi sizin adınıza yaparlar. Lisansüstü eğitimde ise sizin bizzat öğrenci işlerine nüfus cüzdanı ve askerlik durum belgesi ile başvurarak tecil işlemlerinizi yapmalarını istediğinizi belirtmeniz gerekir.

Detaylı bilgi için 1111 Sayılı Askerlik Kanunu

 

Yüksek Lisans Bittikten Sonra Askerlik Tecili Hakkım Var mı?

Yüksek lisans eğitimi tamamlandıktan sonra 35 yaşınızı doldurmadıysanız bir yıl daha tecil hakkınız olur. Bu konuyla ilgili 1111 sayılı askerlik kanununda şöyle yazar:

Madde 36 – (Değişik: 22/5/2012 – 6318/9 md.)

Dört yıl ve daha uzun süreli yükseköğretim kurumlarından yahut bunların dengi olduğu kabul edilen okullardan mezun olan yükümlülerin askere sevkleri, istekleri halinde mezuniyet tarihinden itibaren iki yıla kadar, yüksek lisans eğitimini tamamlayanların ise bir yıla kadar tehir edilebilir.

 

Uzaktan Eğitim İle Yüksek Lisans Askerlik Tecil Hakkı Verir mi?

Uzaktan eğitim yüksek lisansı da örgün eğitim ile aynı haklara sahiptir. Eğer uzaktan eğitim yüksek lisans programınız tezli ise 3 yıl 4 ay, tezsiz ise 1,5 yıl tecil hakkına sahip olursunuz. Bilimsel hazırlık seneleri dahil değildir. Sonuç olarak uzaktan eğitim ile yüksek lisans da askerlik tecil hakkı sağlar.

Askerlik Kanununu Buradan Görüntüleyebilirsiniz.

 

Yüksek Lisans Eğitimi Sırasında Tecil İşlemlerini Kim Yapar?

Yüksek lisansta tecil işlemleri yine öğrenci işleri tarafından yapılmaktadır. Ancak burada üzerinde önemle durulması gereken ve bazı öğrenciler gözden kaçırdıkları için problem yaşayabildikleri konu şudur: Yüksek lisansta tecil işlemi yaptırmak istiyorsanız askerlik durum belgesi (aslı) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte öğrenci işlerine müracat ederek tecil işlemlerinizin yapılmasını istediğinizi belirtmelisiniz.

Yani yüksek lisansta tecil işlemleri istek üzerine yapılır.

Askerlik durum belgenizi e-devlet sistemi üzerinden alabilirsiniz.

Askerlik Kanunu İçin Tıklayınız

 

Yüksek Lisans Askerlik Süresini Değiştirir mi?

Askerlik görev süresini sadece lisans eğitimi değiştirir. Eğer lisans mezunu iseniz kısa dönem er veya uzun dönem yedek subay olarak yaparsınız. Ön lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimleri askerlik görev sürelerini değiştirmez.

 

Yüksek Lisans Uzadı Askerlik Tecil Hakkım Ne Olacak?

Tecil hakkınız tezli yüksek lisans eğitimi için 3 yıl 4 ay ,tezsiz yüksek lisans için 1,5 yıldır. (bilimsel hazırlık senesi hariç)  Bu süreler içinde eğitiminiz bitmezse dahi askerlik tecil işlemleriniz yenilenemez. 1111 sayılı askerlik kanununa göre yüksek lisans sebebiyle tecil hakkınız bu süreler içinde geçerlidir.

1111 sayılı askerlik kanununu buradan görüntüleyebilirsiniz.

Yüksek Lisans İçin Yaş Sınırı Var mı?

Yüksek lisans için yaş sınırı yoktur. Askerlik için yüksek lisans eğitiminize başladığınızda yoklama kaçağı veya bakaya durumunda olmamanız gereklidir. Üniversite öğrenci işleri sizden tecil için askerlik durum belgesi isterler. Eğitiminiz başladığında tecil hakkınız varsa (yoklama kaçağı veya bakaya durumunda değilseniz) 35 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar tecil hakkınız devam eder. Tecil hakkı tezsiz yüksek lisans için 1,5 yıl tezli yüksek lisans için 3 yıl 4 aydır. (Bilimsel hazırlık senesi hariçtir.)

1111 sayılı askerlik kanununu buradan görüntüleyebilirsiniz.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :