Üniversite Ara

   İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

   İstanbul Üniversitesi Tüm Yüksek Lisans Programları

   Şehir: İstanbul
   Kampüsler: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih / İstanbul
   Telefon: 0212 440 00 00
   Web: http://www.istanbul.edu.tr/
   Okul Türü: Devlet
   Kuruluş Yılı: 1453/1933

   Acil Pediatri Yüksek Lisans Programı
   Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı
   Alman Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
   Anatomi Yüksek Lisans Programı
   Antropoloji Yüksek Lisans Programı
   Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programı
   Arap Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Astronomi Ve Astrofizik Yüksek Lisans Programı
   Astronomi Ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Atom ve Molekül Fiziği Yüksek Lisans Programı
   Avlama Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
   Avrasya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı
   Avrupa Klasik Kültürleri Yüksek Lisans Programı
   Bale Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı
   Balıkçılık Teknolojisi Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Bankacılık Yüksek Lisans Programı
   Bilgi Ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Bilim Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Biyofizik Yüksek Lisans Programı
   Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Yüksek Lisans Programı
   Biyokimya (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
   Biyokimya Yüksek Lisans Programı
   Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Biyosağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı
   Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
   Botanik Yüksek Lisans Programı
   Büyükşehir Planlaması Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
   Coğrafya Yüksek Lisans Programı
   Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
   Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
   Çevre Biyolojisi Ve Ekolojisi Yüksek Lisans Programı
   Çocuk Hastalıklarında Klinik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
   Çocuk Metabolizması Yüksek Lisans Programı
   Çocuk Nefrolojisi Yüksek Lisans Programı
   Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
   Çocuklarda Otoenflamatuar Hastalıklar Yüksek Lisans Programı
   Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Deney Hayvanları Biyolojisi Ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans Programı
   Deneysel Ve Moleküler Onkoloji Yüksek Lisans Programı
   Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Deniz Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
   Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans Programı
   Deniz Jeolojisi Yüksek Lisans Programı
   Deniz Politikası Yüksek Lisans Programı
   Deniz Ve Kıyı Koruma Yüksek Lisans Programı
   Dilbilimi Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Eğitimde Psikolojik Hizmetler Yüksek Lisans Programı
   Ekonometri Yüksek Lisans Programı
   Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Ekonomi Ve Yönetim Yüksek Lisans Programı
   Ekonomi, Siyaset Ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı
   Elektro-Nöro Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
   Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı
   Enformatik Yüksek Lisans Programı
   Engellilik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   Erken Çocuklukta Ahlak Ve Değer Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı
   Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Farmakoloji (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
   Fars Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Felsefe Yüksek Lisans Programı
   Finans Yüksek Lisans Programı
   Finansal Ekonometri Yüksek Lisans Programı
   Fitoterapi Yüksek Lisans Programı
   Fiziksel Oşinografi Ve Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
   Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
   Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
   Fransız Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Futbolcu Sağlığı Yüksek Lisans Programı
   Gayrimenkul Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
   Gayrimenkul Ve İnşaat Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
   Gelişim Nörolojisi Yüksek Lisans Programı
   Genel Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Genel Fizik Yüksek Lisans Programı
   Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
   Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Genetik Danışma Yüksek Lisans Programı
   Genetik Yüksek Lisans Programı
   Girişimcilik Ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Hadis Yüksek Lisans Programı
   Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı
   Halkla İlişkiler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
   Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı
   Harp Harekat Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Hastalıklar Yüksek Lisans Programı
   Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Havacılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı
   Hematoloji Onkoloji Yüksek Lisans Programı
   Hidrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
   Hititoloji Yüksek Lisans Programı
   İç Denetim Ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
   İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı
   İçsu Kaynakları Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   İçsular Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
   İklim Değişikliği Yüksek Lisans Programı
   İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programı
   İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı
   İktisat Tarihi Yüksek Lisans Programı
   İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı
   İktisat Yüksek Lisans Programı
   İktisat, Siyaset Ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı
   İlaç Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   İleri Nörolojik Bilimler Yüksek Lisans Programı
   İletişim Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
   İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
   İnfeksiyon Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
   İngiliz Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   İslam Felsefesi Yüksek Lisans Programı
   İslam Hukuku Yüksek Lisans Programı
   İslam İktisadı ve Finansı Yüksek Lisans Programı
   İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans Programı
   İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Programı
   İslami Araştırmalar Yüksek Lisans Programı
   İspanyol Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   İstatistik Yüksek Lisans Programı
   İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
   İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
   İşletme Vergiciliği Yüksek Lisans Programı
   İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı
   İtalyan Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Jeomorfoloji Yüksek Lisans Programı
   Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Kamu Yönetimi Ve Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Kanser Biyokimyası Yüksek Lisans Programı
   Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı
   Kanser Etyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Kanser Genetiği Yüksek Lisans Programı
   Kanser Hastalarında Destek Tedavi Ve Bakım Yüksek Lisans Programı
   Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
   Katı Hal Fiziği Yüksek Lisans Programı
   Kelam Yüksek Lisans Programı
   Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Kıyı Bölgeleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Kimya Yüksek Lisans Programı
   Kimyasal Oşinografi Yüksek Lisans Programı
   Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Programı
   Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı
   Klinik Araştırmalar Yüksek Lisans Programı
   Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı
   Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
   Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı
   Koruma, Yenileme Ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı
   Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı
   Kriminoloji Ve Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı
   Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı
   Kültür Politikaları Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı
   Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı
   Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Latin Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı
   Maliye Yüksek Lisans Programı
   Manevi Danışmanlık ve Rehberik Yüksek Lisans Programı
   Matematik Yüksek Lisans Programı
   Matematiksel Fizik Yüksek Lisans Programı
   MBA (İşletme) Yüksek Lisans Programı
   Medeni Hukuk Yüksek Lisans Programı
   Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Milletlerarası Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
   Mimarlık Ve Yapılı Çevrenin Yenilenmesi Yüksek Lisans Programı
   Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
   Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Moleküler Biyoteknoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Programı
   Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı
   Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
   Muhasebe Yüksek Lisans Programı
   Muhasebe Yüksek Lisans Programı
   Müze Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
   Müzik Yüksek Lisans Programı
   Müzikoloji Yüksek Lisans Programı
   Neonatoloji Yüksek Lisans Programı
   Nükleer Fizik Yüksek Lisans Programı
   Nükleer Tıp Yüksek Lisans Programı
   Oksoloji Yüksek Lisans Programı
   Onkolojik Biyoloji Ve İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
   Onkolojik Sitoloji Yüksek Lisans Programı
   Opera Yüksek Lisans Programı
   Oral Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Ortopedik Ve Biyomedikal Nöroteknoloji Yüksek Lisans Programı
   Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Programı
   Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
   Para, Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Yüksek Lisans Programı
   Pazarlama Yüksek Lisans Programı
   Perakendecilik Ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Piyano Sanat Dalı (Arp) Yüksek Lisans Programı
   Piyano Sanat Dalı (Gitar) Yüksek Lisans Programı
   Piyano Sanat Dalı (Korrepetisyon) Yüksek Lisans Programı
   Piyano Yüksek Lisans Programı
   Polonya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   Prehistorya Yüksek Lisans Programı
   Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı
   Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
   Psikoloji Yüksek Lisans Programı
   Psikososyal Onkoloji Ve Eğitim Yüksek Lisans Programı
   Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı
   Radyobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Reklamcılık Yüksek Lisans Programı
   Restoratif Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı
   Rus Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
   Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
   Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı
   Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı
   Sermaye Piyasası Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı
   Sinema Yüksek Lisans Programı
   Sinirbilim Yüksek Lisans Programı
   Sistematik Felsefe Ve Mantık Yüksek Lisans Programı
   Sivil Toplum Kuruluşları Ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
   Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
   Siyaset Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Politika Ve Sosyal Çalışma Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Yapı Sosyal Değişme Yüksek Lisans Programı
   Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
   Su Ürünleri Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
   Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
   Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans Programı
   Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma Yüksek Lisans Programı
   Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
   Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
   Tarih Yüksek Lisans Programı
   Tasavvuf Yüksek Lisans Programı
   Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Yüksek Lisans Programı
   Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Tefsir Yüksek Lisans Programı
   Teknoloji Ve Sanayi İktisadı Yüksek Lisans Programı
   Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Temel İslami Araştırmalar Yüksek Lisans Programı
   Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Farmakoloji Ve Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıp Tarihi Ve Etik Yüksek Lisans Programı
   Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Yüksek Lisans Programı
   Tiyatro Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı
   Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
   Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Türk İktisat Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
   Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı
   Urdu Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı
   Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı
   Üretim Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı
   Üretim Yüksek Lisans Programı
   Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
   Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
   Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı
   Yeni Medya Ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Programı
   Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı
   Yetiştiricilik Yüksek Lisans Programı
   Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
   Yönetim Ve Strateji Yüksek Lisans Programı
   Yönetimde Muhasebe Ve Finansal Kontrol Yüksek Lisans Programı
   Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı
   Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği Yüksek Lisans Programı
   Yükseköğretimin Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Zooloji Yüksek Lisans Programı

   Bazı programlar dönemlik açılıp, kapanabilir. Ayrıntılı bilgi için, ilgili üniversitenin resmi web sitesini kontrol edin.

   Üniversite Okul Ücretleri

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :