İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

İstanbul Üniversitesi Tüm Yüksek Lisans Programları

Şehir: İstanbul
Kampüsler: İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü 34452 Beyazıt/Fatih / İstanbul
Telefon: 0212 440 00 00
Web: http://www.istanbul.edu.tr/
Okul Türü: Devlet
Kuruluş Yılı: 1453/1933

Acil Pediatri Yüksek Lisans Programı
Akdeniz Dünyası Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
Akıllı Ulaşım Sistemleri Yüksek Lisans Programı
Alman Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
Anatomi Yüksek Lisans Programı
Antropoloji Yüksek Lisans Programı
Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programı
Arap Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Astronomi Ve Astrofizik Yüksek Lisans Programı
Astronomi Ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans Programı
Atom ve Molekül Fiziği Yüksek Lisans Programı
Avlama Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
Avrasya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
Avrupa Birliği Yüksek Lisans Programı
Avrupa Klasik Kültürleri Yüksek Lisans Programı
Bale Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı
Balıkçılık Teknolojisi Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Bankacılık Yüksek Lisans Programı
Bilgi Ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Bilim Tarihi Yüksek Lisans Programı
Biyofizik Yüksek Lisans Programı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Yüksek Lisans Programı
Biyokimya (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
Biyokimya Yüksek Lisans Programı
Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Biyosağlık Bilişimi Yüksek Lisans Programı
Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
Botanik Yüksek Lisans Programı
Büyükşehir Planlaması Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Coğrafya Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Coğrafya Yüksek Lisans Programı
Çağdaş Yunan Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Çeviribilim Yüksek Lisans Programı
Çevre Biyolojisi Ve Ekolojisi Yüksek Lisans Programı
Çocuk Hastalıklarında Klinik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
Çocuk Metabolizması Yüksek Lisans Programı
Çocuk Nefrolojisi Yüksek Lisans Programı
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
Çocuklarda Otoenflamatuar Hastalıklar Yüksek Lisans Programı
Davranış Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Deney Hayvanları Biyolojisi Ve Biyomedikal Uygulama Teknikleri Yüksek Lisans Programı
Deneysel Ve Moleküler Onkoloji Yüksek Lisans Programı
Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
Deniz Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Deniz Jeofiziği Yüksek Lisans Programı
Deniz Jeolojisi Yüksek Lisans Programı
Deniz Politikası Yüksek Lisans Programı
Deniz Ve Kıyı Koruma Yüksek Lisans Programı
Dilbilimi Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans Programı
Eğitimde Psikolojik Hizmetler Yüksek Lisans Programı
Ekonometri Yüksek Lisans Programı
Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Programı
Ekonomi Ve Yönetim Yüksek Lisans Programı
Ekonomi, Siyaset Ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı
Elektro-Nöro Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Yüksek Lisans Programı
Enformatik Yüksek Lisans Programı
Engellilik Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
Erken Çocuklukta Ahlak Ve Değer Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı
Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Eski Yunan Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Farmakoloji (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
Fars Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
Felsefe ve Din Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Felsefe Yüksek Lisans Programı
Finans Yüksek Lisans Programı
Finansal Ekonometri Yüksek Lisans Programı
Fitoterapi Yüksek Lisans Programı
Fiziksel Oşinografi Ve Deniz Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
Fransız Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Futbolcu Sağlığı Yüksek Lisans Programı
Gayrimenkul Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Gayrimenkul Ve İnşaat Hukuku Yüksek Lisans Programı
Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
Gelişim Nörolojisi Yüksek Lisans Programı
Genel Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Genel Fizik Yüksek Lisans Programı
Genel Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans Programı
Genetik Danışma Yüksek Lisans Programı
Genetik Yüksek Lisans Programı
Girişimcilik Ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Hadis Yüksek Lisans Programı
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı
Harp Harekat Hukuku Yüksek Lisans Programı
Hastalıklar Yüksek Lisans Programı
Hastane ve Sağlık Kuruluşları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Havacılık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı
Hematoloji Onkoloji Yüksek Lisans Programı
Hidrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
Hititoloji Yüksek Lisans Programı
İç Denetim Ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
İç Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı
İçsu Kaynakları Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
İçsular Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
İklim Değişikliği Yüksek Lisans Programı
İktisadi Gelişme Ve Uluslararası İktisat Yüksek Lisans Programı
İktisat Politikası Yüksek Lisans Programı
İktisat Tarihi Yüksek Lisans Programı
İktisat Teorisi Yüksek Lisans Programı
İktisat Yüksek Lisans Programı
İktisat, Siyaset Ve Teknoloji Yüksek Lisans Programı
İlaç Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
İleri Nörolojik Bilimler Yüksek Lisans Programı
İletişim Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
İnfeksiyon Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Programı
İslam Felsefesi Yüksek Lisans Programı
İslam Hukuku Yüksek Lisans Programı
İslam İktisadı ve Finansı Yüksek Lisans Programı
İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans Programı
İslam Tarihi ve Sanatları Yüksek Lisans Programı
İslami Araştırmalar Yüksek Lisans Programı
İspanyol Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İstanbul Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
İstatistik Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
İşletme Vergiciliği Yüksek Lisans Programı
İşletme Yönetimi Ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı
İtalyan Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Jeomorfoloji Yüksek Lisans Programı
Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Ve Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Kanser Biyokimyası Yüksek Lisans Programı
Kanser Epidemiyolojisi Ve Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı
Kanser Etyolojisi Yüksek Lisans Programı
Kanser Genetiği Yüksek Lisans Programı
Kanser Hastalarında Destek Tedavi Ve Bakım Yüksek Lisans Programı
Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
Katı Hal Fiziği Yüksek Lisans Programı
Kelam Yüksek Lisans Programı
Kent Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Kıyı Bölgeleri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Kıyı Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Kimya Yüksek Lisans Programı
Kimyasal Oşinografi Yüksek Lisans Programı
Kişilerarası İletişim Yüksek Lisans Programı
Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı
Klinik Araştırmalar Yüksek Lisans Programı
Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı
Koruma, Yenileme Ve Restorasyon Yüksek Lisans Programı
Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı
Kriminoloji Ve Ceza Adaleti Yüksek Lisans Programı
Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Programı
Kültür Politikaları Ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı
Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Latin Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Mali Hukuk Yüksek Lisans Programı
Maliye Yüksek Lisans Programı
Manevi Danışmanlık ve Rehberik Yüksek Lisans Programı
Matematik Yüksek Lisans Programı
Matematiksel Fizik Yüksek Lisans Programı
MBA (İşletme) Yüksek Lisans Programı
Medeni Hukuk Yüksek Lisans Programı
Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Milletlerarası Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Mimarlık Ve Yapılı Çevrenin Yenilenmesi Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoteknoloji Ve Genetik Yüksek Lisans Programı
Moleküler Tıp Yüksek Lisans Programı
Muhasebe ve Denetim Yüksek Lisans Programı
Muhasebe Yüksek Lisans Programı
Muhasebe Yüksek Lisans Programı
Müze Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Müzik Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Müzik Yüksek Lisans Programı
Müzikoloji Yüksek Lisans Programı
Neonatoloji Yüksek Lisans Programı
Nükleer Fizik Yüksek Lisans Programı
Nükleer Tıp Yüksek Lisans Programı
Oksoloji Yüksek Lisans Programı
Onkolojik Biyoloji Ve İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
Onkolojik Sitoloji Yüksek Lisans Programı
Opera Yüksek Lisans Programı
Oral Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Ortopedik Ve Biyomedikal Nöroteknoloji Yüksek Lisans Programı
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı
Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Para, Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar Yüksek Lisans Programı
Pazarlama Yüksek Lisans Programı
Perakendecilik Ve Marka Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Piyano Sanat Dalı (Arp) Yüksek Lisans Programı
Piyano Sanat Dalı (Gitar) Yüksek Lisans Programı
Piyano Sanat Dalı (Korrepetisyon) Yüksek Lisans Programı
Piyano Yüksek Lisans Programı
Polonya Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
Prehistorya Yüksek Lisans Programı
Protetik Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Psikososyal Onkoloji Ve Eğitim Yüksek Lisans Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı
Radyobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Reklamcılık Yüksek Lisans Programı
Restoratif Diş Tedavisi Yüksek Lisans Programı
Rus Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Sahne Sanatları Yüksek Lisans Programı
Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı
Sayısal Yöntemler Yüksek Lisans Programı
Sermaye Piyasası Uzmanlığı Yüksek Lisans Programı
Sinema Yüksek Lisans Programı
Sinirbilim Yüksek Lisans Programı
Sistematik Felsefe Ve Mantık Yüksek Lisans Programı
Sivil Toplum Kuruluşları Ve Sosyal Sorumluluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
Siyaset Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Sosyal Politika Ve Sosyal Çalışma Yüksek Lisans Programı
Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetler Yüksek Lisans Programı
Sosyal Yapı Sosyal Değişme Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yüksek Lisans Programı
Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma Yüksek Lisans Programı
Tarih Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı
Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
Tarih Yüksek Lisans Programı
Tasavvuf Yüksek Lisans Programı
Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma Onarım Yüksek Lisans Programı
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Tefsir Yüksek Lisans Programı
Teknoloji Ve Sanayi İktisadı Yüksek Lisans Programı
Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Temel İslami Araştırmalar Yüksek Lisans Programı
Temel Ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Ekoloji Ve Hidroklimatoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Farmakoloji Ve Klinik Farmakoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Tıp Tarihi Ve Etik Yüksek Lisans Programı
Ticaret Hukuku Yüksek Lisans Programı
Tiyatro Eleştirmenliği Ve Dramaturji Yüksek Lisans Programı
Tiyatro Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı
Turizm İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Türk Halk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Türk İktisat Tarihi Yüksek Lisans Programı
Türkiyat Araştırmaları Yüksek Lisans Programı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı
Ulaştırma Ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Ulaştırma Ve Lojistik Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Medya Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Ticaret ve Finansman Yüksek Lisans Programı
Urdu Dili Ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Yüksek Lisans Programı
Üretim Ve Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yüksek Lisans Programı
Üretim Yüksek Lisans Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı
Yeni Medya Ve İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Yeni Türk Dili Yüksek Lisans Programı
Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Yerel Yönetimler Kent ve Çevre Politikaları Yüksek Lisans Programı
Yetiştiricilik Yüksek Lisans Programı
Yoğun Bakım Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
Yönetim Ve Strateji Yüksek Lisans Programı
Yönetimde Muhasebe Ve Finansal Kontrol Yüksek Lisans Programı
Yöneylem Araştırması Yüksek Lisans Programı
Yüksek Enerji Ve Plazma Fiziği Yüksek Lisans Programı
Yükseköğretimin Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Zooloji Yüksek Lisans Programı

Bazı programlar dönemlik açılıp, kapanabilir. Ayrıntılı bilgi için, ilgili üniversitenin resmi web sitesini kontrol edin.

Üniversite Okul Ücretleri

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :