GRE

GRE

GRE (GRADUATE RECORD EXAMINATION)

GRE, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde (Türkiye dahil) İngilizce eğitim veren üniversitelerdeki mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi alabilmek için girilmesi gereken bir sınavdır.

GRE Sınavı Educational Testing Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. (bkz: ETS GRE Web Sitesi)

Sınav iki farklı başlık altında uygulanmaktadır.

GRE General Test (ETS GRE General Sayfası)
GRE Subject Test (ETS GRE Subject Sayfası)
GRE General Test genel kapsamlı bır sınav olup GRE sınavı kabul koşulu olarak belirlenmiş olan tüm yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran öğrenciler tarafından alınması gerekmektedir.

GRE Subject Test aşağıda ayrıntıları verilen 8 bilim dalında Lisansüstü öğrenim görmek isteyenlerin, seçtikleri alandaki yeterliliğini ölçmek için yapılmakta, bazı öğretim kurumları General Test ile birlikte Subject testin de alınmasını istemektedir.

 • Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 180 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Biyokimya, Hücre Biyolojisi ve Moleküler Biyoloji ve genetiktir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Biyokimya soruları toplam skorun genellikle %36’sını, Hücre Biyolojisi soruları %28’ini, Moleküler Biyoloji ve Genetik soruları ise %36’sını oluşturur.

(bkz: ETS Biochemistry, Cell and Molecular Biology)

 • Biyoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 200 soru içerir. Bazı sorular laboratuar bilgisi, diyagramlar ve deneysel sonuçlarla bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Üç ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Hücre ve moleküler Biyoloji, Organisma Biyolojisi ve Ekoloji ve Evrimdir. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Hücre ve moleküler Biyoloji soruları toplam skorun genellikle %33-34’ünü, Organisma Biyolojisi soruları %33-34’ünü ve Ekoloji ve Evrim soruları ise %33-34’ünü oluşturur.

(bkz: ETS Biology)

 • Kimya GRE Subject TestiBu GRE subject sınavı yaklaşık 130 çoktan seçmeli soru içerir. Periyodik tablo, bazı gerekli sabit sayılar ve SI birimleri çevrimleri için gerekli katsayılar test kitapçığına bulunmaktadır. Eğer soru için ayrıca gerekli bir katsayı var ise soru içinde belirtilmektedir. Test şeklinde hazırlanan sorular temel matematik bilgisi ile çözülebilmektedir, bu nedenle hesap makinesi veya logaritmik tablolar gerekmemektedir. Logaritmik bilgi gerekiyor ise soru içinde zaten belirtilmektedir. Bu sınav dört ana bilgiyi ölçer, bunlar, Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Organik Kimya ve Fizikokimyadır. Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Analitik Kimya soruları toplam skorun genellikle%15’ini, Anorganik Kimya soruları %25’ini, Organik Kimya soruları %30’unu, Fizikokimya soruları ise %30’unu oluşturur.

(bkz: ETS Chemistry)

 • Bilgisayar Bilimi GRE Subject TestiBu GRE subject sınavı yaklaşık 70 çoktan seçmeli soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Dört ana konu hakkında bilgiyi ölçer, bunlar, Software sistemleri ve metodolojisi, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi, Teori ve matematik altyapısı ve diğer başlıklardır.Sınav raporunda toplam puanın yanı sıra her bir ana konudaki puanlar da belirtilmektedir. Sınav puanlandırılmasında Software sistemleri ve metodolojisi soruları toplam skorun genellikle %40’ını, Bilgisayar organizasyon ve mimarisi soruları toplam skorun genellikle %15’ini, Teori ve matematik altyapısı soruları toplam skorun genellikle%40’ını ve diğer başlıklar soruları toplam skorun genellikle %5’ini oluşturur.

(bkz: ETS Computer Science)

 • İngiliz Edebiyatı GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 23o soru içerir. Sorular, şiir, drama, biyografi, kompozisyon, kısa hikayeler, roman, kritikler, edebi teoriler ve dil tarihi konularından hazırlanır. İngiliz edebiyatı sınavında hem İngiltere, hem Amerika hem de diğer İngilizce konuşan ülkelerden edebiyat içerebilir. Sınav skorunun yaklaşık %40-50 gibi bir bölümünü edebi analizler, %15-20 gibi bir bölümünü yazar, tarih, stil.. tanıması, %20-25 gibi bir bölümünü kültürel ve tarihi şartlar, %15-20gibi bir bölümünü edebiyat kritiklerinin tarihi ve teorisi konuları kapsar.

(bkz: ETS Literature in English)

 • Matematik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı yaklaşık 66 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru zorluk derecesi lisans eğitimine eşittir. Sınav sorularının yaklaşık yarısı temel matematik bilgisi, %25’lik kısmı ilk basamak cebir, kalan sorular ise matematiğin diğer önemli konularını içerir.

(bkz: ETS Mathematics)

 • Fizik GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 seçenekli yaklaşık 100 soru içerir. Bazı sorular diyagramlar ve grafiklerle bağlantılı olarak gruplaştırılmış olabilir. Lisans eğitimindeki fizik bilgisi ile cevaplanabilir zorlukta sorulardır. SI ölçü birimleri kullanılır. Gerekli olabilecek sabit sayılar ve birimler arası çevirim katsayıları sınav kitapçığında verilir. GRE fizik sınavının %20’lik bölümü klasik mekanik, %18’i elektromanyetizm, %9’u optik ve dalga, % 10’u termodinamik ve statik mekanik, %12’si kuantum mekaniği, %10’u atom fiziği, %6’sı izafet teorisi, %6’sı laboratuar metotları ve % 9’u diğer önemli konuları kapsar.

(bkz: ETS Physics)

 • Psikoloji GRE Subject Testi

  Bu GRE subject sınavı 5 şıklı yaklaşık 205 çoktan seçmeli soru içerir. Çoğu soru lisans eğitimi bilgileri ile cevaplanabilir. Sınav sonunda toplam puanın yanı sıra iki alt bölüm puanı da belirtilir. Deneysel ve doğal psikoloji bilimi soruları puanlandırmanın %40’lık bölümünü, Sosyal veya sosyal bilimler eğilimli sorular puanlandırmanın %43’lük bölümünü, diğer konular ise %17’lik bölümünü kapsar.

(bkz: ETS Psychology)
GRE sınavı broşürlerine ve örnek sorularına www.gre.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Sınav 3 çoktan seçmeli bölüm (Sayısal ,Sözel ,Analitik ) ve kompozisyon bölümlerinden oluşmaktadır.
Sözel (30 Soru- 30 dakika)
Sayısal (28 Soru – 45 dakika)
Kompozisyon bölümünde 2 soru sorulmaktadır.İlk soru bir konu üzerindeki yorumların sorulduğu 45 dk. süresi olan ,ikinci bölüm bir argüman üzerinde akıl yürütmenizin istendiği 30 dk.süresi olan bir bölümdür.

GRE sınavının öğrencilerden bekledikleri; odaklanma yeteneği, temel dilbilgisi , mantık , matematik , kavrama ve akıl yürütme becerisi , problem çözme yetkisi ve bu yetenekleri belirli bir zaman diliminde etkin bir şekilde kullanabilmeleridir.

Sözel ve Sayısal bölümlerinin değerlendirmeleri hemen yapılmaktadır, fakat kompozisyon bölümünün değerlendirmesi resmi sonuçlarla açıklanmaktadır.Sözel ve Sayısal bölümlerinin notlandırılması: 0 – 60 ,sınavın tamamının notlandırılması: 200 – 800 arasındadır. Kompozisyon bölümünde notlandırma ise 0 – 6 arasındadır ve diğer bölümlerden ayrı değerlendirilir.

Her sene değişmekle birlikte aşağıdaki tabloda sınava katılanların yüzde kaçının ortalama kaç puan aldığı bilgisi görülebilir.

 • %96-99 – 720 puan
 • %79-90 – 630 puan
 • %61-75 – 570 puan
 • %37-50 – 500 puan

Sınav Başvuru Merkezi :

Educational Testing Service,
P.O.Box 6000 Princeton,
NJ 08541-6000, U.S.A.
Tel: 609-771-7670, Fax: 609-771-7906

 • GRE Subject Test Computer Based sınavı Türkiye’de Ankara, İstanbul, İzmir şehirlerinde uygulanmaktadır.
 • GRE Subject Test Paper Based sınavı Türkiye’de Ankara Türk-Amerikan Derneği ve İstanbul Robert Kolejinde uygulanmaktadır.
 • GRE General Test ETS merkezince görevlendirilmiş sınav merkezlerinde yapılmaktadır. Türkiye’de genellikle GRE General Test bilgisayar ortamında yapılmaktadır.

GRE General Test Computer Based (bilgisayarlı) sınavı 3 saat sürer. GRE General Test Computer Based sınavı 3 bölümden oluşur. Analitik yazma her zaman ilk bölümdür. Sözel veya sayısal bölümler Analitik yazma bölümünden sonra yapılmaktadır.

BölümSoru SayısıZaman
Analytical Writing1 Issue Task45 dakika
Analytical Writing1 Argument Task30 dakika
Verbal3030 dakika
Quantitative2845 dakika
PretestVariesVaries
ResearchVariesVaries

Pretest ve Research bölümlerinde verdiğiniz cevaplar puanlandırılmaz.

GRE İçin Öneriler

GRE Alan Testi

GRE Sık Sorulan Sorular

GRE

Genel GRE İçin Öneriler

Genel GRE sınavı da bilgisayar ortamında verilmektedir. Normal koşullarda sınav 3 bölümden oluşur:

 • Sayısal bölüm (Quantitative section)
 • Sözel bölüm (Verbal section)
 • Analitik bölüm (Analytical section)

Her bölüm için 200-800 arası bir puan alınmaktadır. Puanlarınızı sınav bittikten hemen sonra ekranda görebilirsiniz. Genel GRE’den ne kadar yüksek bir skor alırsanız sizin için o kadar faydalı olacaktır.

Okulların yabancı öğrencilerden beklediği sınavın analitik ve sayısal kısımlarını iyi yapmalarıdır. Sözel kısım, ana dili İngilizce olan insanlar için tasarlandığı için bu bölümde çok iyi yapmanız zaten beklenmemektedir. Bu bölümde karşınıza çıkacak kelimelerden hiçbirini bilmediğiniz bazı sorular olacaktır. Ama yine belirtelim, sizden bu bölümde yüksek bir skor beklenmemektedir, zira bu bölümde ana dili İngilizce olanlar bile zorlanmaktadır.

Okullar, yabancı öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini TOEFL sınavı ile ölçerler. İyi bir TOEFL skorunuz varsa İngilizce yeterliliği konusunda endişe etmenize gerek yoktur. Dolayısıyla, GRE’nin sözel bölümü için zaman harcayıp kelime ezberlemenize hiç gerek yoktur. Tabii eğer İngiliz Edebiyatı dalında doktoraya başvurmuyorsanız.

GenellikleTOEFL sınavından farklı olarak okulların sizden beklediği belli bir baraj puanı olmayacaktır. Bu GRE skorlarının dikkate alınmadığını göstermez fakat okullar sırf GRE skorları düşük diye bir adayı da kolay kolay elememektedirler. GRE skorları bakılan kriterlerden sadece biridir.

Sınav sırasında 4. bir ekstra bölüm de çözmeniz istenebilir. Böyle bir durumda çözdüğünüz 4 bölümden sadece üçü değerlendirilip ekstra bölüm puanlanmayacaktır. Karşınıza çıkacak olan ekstra bölüm sayısal, sözel veya analitik olabilir. Bu tip ekstra bölümlere sınavı organize eden kurum ETS“experimental section” adını veriyor. Sınavı alan adaylar üzerinde daha ileriki sınavlarda sormayı düşündükleri soru tiplerini denemiş oluyorlar böylece. Tabii her seferinde ekstra bölüm çıkacak diye bir kural yok, bu her sınavda farklılık gösterebiliyor. Böyle bir durumla karşılaşabileceğini aklınızda tutmanızın ve çalışmalarınızı ona göre yapmanızın faydası olacaktır. Hazırlanırken 3 bölümden oluşan bir deneme sınavı çözdükten sonra durmayıp ekstradan bir analitik daha çözmeyi deneyin. Böylece 4 saat boyunca GRE başında oturmaya kendinizi alıştırmış olursunuz.

Sınav sırasında soruları ekrandan takip edeceksiniz. Önünüze müsvette olarak kullanabileceğiniz kağıt-kalem verilecek.

Quantitative bölümünde ÖSS seviyesinden daha kolay matematik soruları bulunuyor. Bu bölümden tam puan almamanız için pek bir sebep yok.

Sözel bölümde İngilizce soruları yer alıyor. İstenen bir kelimenin zıt anlamlısını bulma, kelime grupları arasında ilişkiler kurma ve bir parça ile ilgili soruları cevaplama şeklinde değişik tip sorular mevcut. Bu bölüm ana dili İngilizce olan kişiler için tasarlandığı için oldukça zordur ve okullar bu bölümde çok iyi yapmanızı beklemez.

Analitik bölümü için GRE’nin gerçekten hazırlık gerektiren tek bölümüdür denilebilir. Sorular zeka oyunu tarzındadır. Seçenekler çok çelişkili olabilmektedir. Size verilen süre yetmeyebilir. Bu yüzden analitik bölümüne çalışmaya özellikle önem verin.

Test çözdükçe hız kazanacaksınız. Çözdüğünüz ilk testlerde notlarınız düşük çıkarsa moralinizi bozmayın.   Belli soru kalıpları olduğu için mümkün olduğunca çok analitik testi çözmek size daha fazla soru tipi görme şansı sağlayacak ve kısa sürede notlarınız yükselecektir.

Kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber 15-20 günlük bir süre Genel GRE’ye hazırlanmak için yeterli olmaktadır. Çalışmalarınız sırasında ne kadar çok soru çözerseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Güvenilir bir soru bankası olarak eski kağıt-kalem GRE’lerinde çıkmış soruları içeren ‘ETS Official Guide’i kullanabilirsiniz. Ayrıca GRE’nin web sayfasında pazarlanan diğer kaynaklardan da yararlanabilirsiniz. (GRE Resmi Web Sitesi)En önemli nokta sınavı almadan önce kendinizi bilgisayar ortamına da alıştırmanızdır. Bunun en güzel yolu PowerPREP adlı programı edinmektir. Bu programda bilgisayar ortamında çözebileceğiniz deneme sınavları bulunuyor. Programı GRE’nin web sayfasından 45 dolar karşılığında edinebilirsiniz. Gerçek sınavı almadan önce mutlaka bu programı kullanmanızı tavsiye ederiz. (Powerprep programını buradan indirebilirsiniz)

GRE’deki sorular, TOEFL’dakilerden farklı olarak aşamalı puanlandırılmaktadır (Graded Scoring System).  Bunun anlamı, her bölüme başlarken karşınıza çıkacak ilk soru orta derece zorlukta olacak. Eğer soruyu doğru yanıtlarsanız bir sonraki soru biraz daha zor olacak. Yanlış yanıtlamanız halinde ise daha kolay bir soru ile karşılaşacaksınız. Zor bir soruyu doğru yanıtlarsanız bu sizin puanınıza daha büyük bir katkıda bulunuyor. Puanlama sisteminin bu şekilde düzenlenmiş olması Bilgisayarlı GRE’yeiki önemli özellik kazandırmış oluyor. Bunlardan ilki testi aynı gün, aynı zamanda alan iki kişinin karşılaştığı soruların farklı olabiliyor olmasıdır. İkincisi ve daha önemlisi de, her bölümde başta sorulan ilk 5-6 sorunun skorunuz üzerinde çok büyük etkiye sahip olmasıdır. Bu sorulara doğru yanıt verirseniz bilgisayar skorunuzu birden 770-800 aralığına yükseltiyor. Daha sonra birkaç yanlış yapsanız bile o aralıkta tutunabiliyorsunuz. Eğer bu ilk 5-6 soruda ardarda hata yaparsanız düşük bir aralıktan devam ediyorsunuz ve skorunuzu yükseltebilmek için çok az yanlış yapmanız gerekiyor. GRE, bu puanlama sistemini aynı insan ilişkilerinde olduğu gibi, ilk intibanın daha etkili olduğu mantığıyla kullanıyor. Bu yüzden her bölümün baştaki ilk 5-6 sorusunda biraz daha dikkatli olmanız ve daha fazla zaman ayırmanız daha iyi bir skor almanızı sağlayacaktır.

Eğer sınav sırasında işler yolunda gitmezse sınavı bitirdikten sonra skorlarınızı görmeden önce bilgisayar size sınavınızı iptal etmek isteyip istemediğinizi soracak. İptal seçeneğini seçerseniz skorlarınızı göremeyeceksiniz ve aldığınız puanlar kayda geçirilmemiş olacak. Çok aksi bir durum olmadıkça skorlarınızı görmenizde fayda var.

Son olarak, sınava girmeden önce GRE’nin web sayfasını tüm detayları ile inceleyin.  Sitede sınav örneklerine ve detaylarına ulaşabilirsiniz.  Aynı şekilde sınav tarihleri ile ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgilere de erişebilirsiniz.  Register for a GRE Test seçeneğini kullanarak online kayıt yaptırabilirsiniz.

GRE Alan Testi

Başvurduğunuz okula göre değişmekle birlikte almanız gereken bir üçüncü sınav da GRE Alan Testi’dir(GRE Subject Test). Hangi dalda doktoraya başvuruyorsanız o daldaki sınavı alacaksınız. Alan testlerinin hepsi kağıt-kalem tarzı testlerdir. Bazı okullar ve bazı alanlar için alan testi almanız zorunludur. Bazı okullarca zorunlu kılınmasa da şiddetle tavsiye edilir (highly recommended). Başvurduğunuz okullar bu sınavı almanızı isteyip istemediklerini başvuru kitapçıklarında mutlaka belirtirler.

Alan testinden 200-990 arası bir puan alacaksınız. Alan testleri hakkında daha detaylı bilgi için GRE’nin web sayfasında “Subject Tests” kısmını mutlaka inceleyin.

GRE Alan Testi

GRE Sık Sorulan Sorular

GRE

GRE Sık Sorulan Sorular (S.S.S)

Bilgisayarlı GRE Testi Nasıl Yapılır ?

Bilgisayarlı test, kağıtta yapılanın aynısıdır. Sorular aynı tip sorulardır. Sadece kalem ve kağıt yerine klavye, fare ve ekran kullanılır.

Bilgisayarlı GRE Testine Girmek İçin Bilgisayar Kullanmayı Bilmek Gerekir mi?

Hayır gerekmez. Sadece klavye ve fare kullanmayı bilmek yeterlidir.

Sınava Giderken Yanımızda Ne Götürelim ?

Yanınızda mutlaka bir kimlik kartı, pasaport veya sürücü ehliyeti olmalıdır. Ayrıca GRE sonucunuzun gönderilmesini istediğiniz okulların isim ve adresleri de olmalıdır.

Test Süresi Ne Kadardır ?

Test yaklaşık 4 saat sürmektedir. Bunun 2 saat 15 dakikası sorulara yanıt vermekle geçer, diğer zaman ise teste ön hazırlık hakkında bilgilendirme ile geçer.

Seviyeye Uyumlu Değişen Zorlukta Sorular Sınavı (Computer-Adaptive General GRE Testi) Nasıldır ?

Bu test kişinin sorulara vereceği cevaplara göre kendisini tasarlar. Bilgisayarda öncellikle kişinin cevap verebileceği kolay sorular tek tek gelir. Bunlara verilen doğru cevaplara göre sorular zorlaşır. Sorulara yanlış cevap verdikçe sorular kolaylaşır. Bu nedenle testi yapan her kişi farklı sorularla karşılaşabilir.

Bilgisayarlı GRE Testinde Puan Nasıl Hesaplanır ?

Her bölümde sorulara verilen doğru yanıtlara göre o bölüm için puan hesaplanır. Sadece test öncesi(pre-test) ve arama (research) bölümlerinde puanlama yapılmaz.

GRE Sınavına Ne Kadar Sıklıkla Girebilirim? 
Senede en fazla 5 defa sınava girilebilinir. Her bir sınavdan sonra 2 ay ara vermek gerekir.

Ne Zaman Konulu (Subject Test) GRE Testlerine Girebilirim ?

Özel konulu testler Kasım, Aralık ve Nisan aylarında yapılır.

Bilgisayarlı GRE sınavı ücreti
ABD’de sınava girenler için : 105 $
Diğer ülkelerde sınava girenler için : 130 $
Sınav tarihi değiştirilmesi durumunda : 40 $

Konulu sınav (Subject test) ücretleri

ABD’de sınava girenler için : 130 $
Diğer ülkelerde sınava girenler için : 150 $
Doğrudan merkezlere giderek kayıt verilmesi halinde : 35 $

Kompozisyon yazımlı GRE sınav ücreti

ABD’dea sınava girenler için : 50 $
Diğer ülkelerde sınava girenler için : 60 $
Sınav tarihi değiştirilmesi durumunda : 40 $

Genel GRE sınavı ve kompozisyonlu GRE sınavı ayrı sınavlardır ve her ikisi de bilgisayarda yapılır.

Gre Test Ücretleri Nereye ve Nasıl Ödenir?

· Banka çekleri ile (USD) Çek ETS-GRE-CBT’ye yazılmalıdır.
· Kredi Kartları  VISA, MasterCard veya American Express
· Havale yoluyla
· Eurocheck

GRE’nin İçeriği

GRE sınavı herhangi bir yoğun hazırlık gerektirmeyen ve birikimleriniz sonucu oluşan bilginizi ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. Sorular üzerinde istediğiniz kadar düşünebilirsiniz. Ancak, her bölüm için ayrılan süreye göre kendinizi hazırlamaya dikkat edin. Soruları boş bırakmayınız. Bölümü zamanında bitirmek için, emin olmasanız da soruları tahminde bulunarak yanıtlamak zorundasınız.
GRE sınavı üç bölümden oluşur.

  • Verbal (Sözel) Bölüm: 30 dakika sürer ve 30 sorudan oluşur. Adayların İngilizce’yi kullanabilme yeteneklerini ölçer. Sözel bölümde 4 farklı soru tipi vardır.
   – Cümle tamamlama ( Sentence Completions )
   – Eş anlamlı kelimeler ( Analogies )
   – Zıt anlamlı kelimeler ( Antonyms ) 
   – Okuma algılama ( Reading Comprehension ): Bu bölüm standart sınavların en önemli bölümüdür. Parçayı okurken seri olmak ve parçada ne anlatıldığını anlamak önemlidir.
  • Quantative (Matematik) Bölüm: 45 dakikadır ve 28 sorudan oluşur. Soru tipleri;
   – Sayısal karşılaştırma (Quantitative Comparisons – QCs)
   – Problem çözme (Problem Solvıng) (Grafik okuma, yüzde hesapları, mod, aralık, aritmetik ortalama, olasılık soruları, üçgenler)Sayısal karşılaştırma sorularında iki tane matematiksel ifade verilip bunlarda hangisinin büyük yada küçük olduğu gibi birbirleri arasındaki ilişkiyi bulmaya yönelik sorular sorulur. Cevap olarak bir değer bulmanız istenmez.
  • Analitik (Mantık) Bölüm: Bu bölümde bilgisayarda 2 konu hakkında kompozisyon yazmanız istenecektir. Konulardan biri;Perspektif sunumu ( Present your Perspective on an Issue ): Verilen 2 konudan seçim yaparak görüşünüzü savunmanız istenecektir. Burada önemli olan düşüncenizin ne olduğu değil, kendinizi nasıl ifade ettiğiniz, İngilizce’yi nasıl kullandığınızdır. Süre 45 dakikadır.Argüman analizi ( Analyze an Argument ): Verilen konuyu değerlendirmeniz, analiz etmeniz istenir. 30 dakika süre verilir.

GRE Sınavı EducationalTesting Service (ETS) tarafından uygulanmaktadır. www.ets.org .Amerika’da sosyal bilimler (işletme hariç) ve mühendislik dallarında lisansüstü yapmak isteyenler için düzenlenmiş bir sınavdır.

Amaç:
Akademik bilgi ve mezuniyet öğrenimi için uygun olan yetenekleri ölçmek. Genel Test, sözlü, sayısal ve analitik düşünme yeteneğini ölçer. Konu testleri belirli konu alanlarında bilgiyi ölçer. Yazılı sınav, eleştirel düşünme ve analitik yazımı ölçer.

Test Kapsamı:

 • Genel Test: 4 saat
 • Konu Testleri: 3 saat
 • Yazılı Sınav: 2 saat

Kimlerden İstenir?

Master ya da doktora programına başvuracak öğrenciler. Ancak, işletme alanında master yapacak öğrenciler GMAT sınavına girmelidir. Tüm aday öğrenciler, kendi seçtikleri alanlar için hangi testleri almaları gerektiği konusunda mezuniyet kurumlarına danışmalıdır. Bazı üniversiteler sadece Genel Test’i isterken, bazıları her üçünü de isteyebilir.

Test Şekli:

Genel Test bilgisayarlı bir testtir ancak bazı ülkelerde sınırlı tarihlerde yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır. Konu testleri ve writing testleri yazılı testler olup belirli tarihlerde yapılmaktadır. Yazılı sınav, belirli ülkeler hariç tüm dünyada bilgisayarda yapılır. Yazılı sınava, GRE konu testleriyle aynı gün girilemez. GRE test zamanları:

GRE Genel Test’i ve Yazılı sınav bilgisayarlı ortamda yapılır ancak bazı ülkelerde sınırlı tarihlerde yazılı sınav şeklinde yapılmaktadır. Yıl boyunca her ayın ilk üç haftası GRE sınavına girmek için kayıt olabilirsiniz ancak Kasım’dan Ocak’a kadarki kalabalık test zamanlarında erken kayıt olmaya özen gösterin.

Başvuru:

Yazılı GRE Konu Testleri için başvurular, GRE bülteninin ortasındaki kayıt formunu kullanarak postayla ya da GRE’nin www.ets.org adresinden  online yapılabilir. Uluslararası  öğrenciler bilgisayarlı GRE testi için postayla ya da telefonla, ya da uygun bölgesel kayıt merkezine faks çekerek kayıt olabilirler. Bölgesel kayıt merkezinizin numarasını öğrenmek için genel araştırma merkezini 00-1-609-771-7670numaralı telefonu arayabilirsiniz.

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :