DOKTORA

Doktora Programları

Doktora Nedir?

Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma , bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır.

Doktora programlarına başvurabilmek (diğer bir deyişle doktora yapabilmek) için bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmanız gerekir. (YÖK – Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre doktora programlarına lisans mezunu olarak da başvurabilirsiniz.)
Yüksek lisans mezunu olarak başlanılan doktora eğitimi toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 42 kredilik ondört adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.  Buna göre doktora programını tamamlama süresi yüksek lisans mezunları için 8 yarıyıl, lisans mezunları için 10 yarıyıl olarak belirlenmiştir.  Daha kısa sürede mezun olmak doktora yaptığınız programın bağlı bulunduğu üniversitenin senatosu tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Doktora eğitimi için yukarıda belirtilen tamamlama süreleri programı tamamiyle tamamlamış olmak için gerekli süredir. Dersleri tamamlamak için gerekli süre ise yüksek lisans mezunu (tezli ya da tezsiz) olarak kabul edilenler için dört yarıyıl lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır.

Doktora programının başarıyla tamamlanmasından sonra öğrenci Doktora Diploması ve “Doktor” ünvanı kazanır.  Bu ünvanın evrensel literatürdeki karşılığı PhD (Doctor of Philosophy) dir.

Devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı alanlarda doktora programları mevcuttur.  Bu programlara başvuru tarihleri, şartları ve başvuru için gerekli koşullar enstitü web sitelerinde duyurulmaktadır.

Doktora Yapmak

Doktora yapmak, doktora eğitimi alıyor olmaktır.  “Doktora eğitimi alıyorum”, “doktora programına kayıtlıyım” gibi cümleler yerine kısaca “doktora yapıyorum” demek en sık kullanılan yöntemdir.

Doktora Şartları

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’ne göre doktoraya başvurabilmek için YÖK tarafından belirlenmiş asgari koşullar ALES sınavından eğer lisans mezunu olarak başvuru yapılıyorsa en az 70 puan almış olmak, yüksek lisans mezunu olarak başvuru yapılıyorsa en az 55 puan almak, bunun dışında YDS sınavından 55 puan  ya da Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen başka bir yabancı dil sınavından muadili puan almış olmak gerekiyor.

Bunlar YÖK tarafından belirlenmiş doktora başvuru koşullarıdır.  Ancak YÖK üniversitelerin ve dolayısıyla enstitülerin doktora başvurusu için gerekli koşullara ALES ve YDS sınav sonuçları dışında ek koşullar talep edilebilmesini uygun görmektedir.  Yani üniversiteler sadece ALES ve yabancı dil yeterlilik sonuçlarına göre kabul edebileceği gibi Referans mektupları, adayın neden doktora yapmak istediğini belirten kompozisyon, lisans ve/veya yüksek lisans diploma derecesi, mülakat vb. başvuru kriterleri de talep edebilirler.

Enstitülerin doktora başvuru talepleri birbirinden farklılık göstermektedir. Başvuru yapmak istediğiniz üniversite ve enstitülerin başvuru koşullarını doktora duyuru sayfalarından takip edebilirsiniz.

Doktora Bursu

Doktora Tezleri 

Doktora önceki yıllarda yurtiçi üniversitelerimizdeki doktora öğrencileri tarafından hazırlanmış doktora tezlerine YÖK Tez Tarama sayfasından ulaşabilirsiniz.

YÖK Tez Tarama sayfasında ayrıntılı arama seçeneğini kullanarak sadece doktora tezlerini aratabilirsiniz.  Aynı zamanda ayrıntılı arama özelliği ile istediğiniz üniversite, istediğiniz enstitü, bölüm,anabilim dalıbilim dalı, hazırlanıyor olan tezler ve onaylanmış tezler, konusuna, yılına yazarına, danışmanına göre de filtreleme yapabilirsiniz.

Oldukça faydalı olan Yükseköğretim Kurumu’nun bu hizmetine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.  Tez taraması yapabilmek için oturum açarak özel giriş yapmanız gerekiyor.

YÖK Tez Tarama Sayfası

Doktora İlanları

Üniversitelerin doktora ilanları kendi web sitelerinde ya da bazen yazılı medyada duyurulmaktadır.   Öğrenci kabul eden doktora programları dönemlere göre farklılık göstermektedir. Bazı dönemler bir enstitüde açılan bir doktora programı başka bir dönem açılmayabilir.  Ya da bir önceki dönem açılmayan bir doktora programı bir sonraki dönem öğrenci kabul ediyor olabilir.

Doktora başvurusu yapmak istiyorsanız öncelikle hangi üniversitelerde doktora yapmak istediğinize karar verip doktora eğitimi almak istediğiniz üniversitelerin ilgili enstitülerinin web sayfalarını ziyaret etmeniz gerekmektedir.  Enstitüler ile telefon ya da e-posta yoluyla da irtibata geçerek bilgi alabilirsiniz.
Doktora ilanlarının yüksek lisans programlarında olduğu gibi sitemizden aranabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir.

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği – Doktora ile İlgili Maddeleri

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :