Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

Ankara Üniversitesi Tüm Yüksek Lisans Programları Listesi

Şehir: Ankara
Kampüsler: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/ Ankara
Telefon: 444 5 946 
Web: http://www.ankara.edu.tr/
Okul Türü: Devlet
Kuruluş Yılı: 1946


Adli Antropoloji Yüksek Lisans Programı
Adli Bilişim Yüksek Lisans Programı
Adli Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Adli Eczacılık Yüksek Lisans Programı
Adli Genetik Yüksek Lisans Programı
Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
Adli Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
Anatomi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programı
Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Arazi Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans Programı
Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans Programı
Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı
Balkan Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yüksek Lisans Programı
Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
Bilgi ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Bilim Tarihi Yüksek Lisans Programı
Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Biofarmasötik Farmakokinetik Yüksek Lisans Programı
Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı
Biyofizik Yüksek Lisans Programı
Biyoistatistik (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı
Biyokimya (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
Biyokimya (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Bulgar Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Programı
Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı
Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı
Dilbilimi Yüksek Lisans Programı
Din Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Din Felsefesi Yüksek Lisans Programı
Din Psikolojisi Yüksek Lisans Programı
Din Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
Dinler Tarihi Yüksek Lisans Programı
Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yüksek Lisans Programı
Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Yüksek Lisans Programı
Diyagnostik İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans Programı
Dölerme ve Suni Tohumlama Yüksek Lisans Programı
Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
Eğitim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı
Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans Programı
Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi Yüksek Lisans Programı
Ekonomi-Maliye Yüksek Lisans Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Endodonti Yüksek Lisans Programı
Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Enformatik Yüksek Lisans Programı
Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı
Entegre Su Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı
Ermeni Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programı
Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı
Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Farmakognozi Yüksek Lisans Programı
Farmakoloji (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programı
Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
Fars Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
Fen,Matematik,Sanat ve Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Fikrî Mülkiyet Hakları,Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı
Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı
Finans Yüksek Lisans Programı
Fitoterapi Drogları Yüksek Lisans Programı
Fizik Antropoloji Yüksek Lisans Programı
Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Fizik Yüksek Lisans Programı
Fizikî Coğrafya Yüksek Lisans Programı
Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
Gelişimsel Pediatri Yüksek Lisans Programı
Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans Programı
Genetik (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Programı
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Yüksek Lisans Programı
Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programı
Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Hadis Yüksek Lisans Programı
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
Halkbilim Yüksek Lisans Programı
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı
Hareket Ve Antrenman Yüksek Lisans Programı
Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
Hemaferezis Yüksek Lisans Programı
Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
Hindoloji Yüksek Lisans Programı
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Hukuk Yüksek Lisans Programı
Hungaroloji Yüksek Lisans Programı
İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programı
İç Hastalıkları (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı
İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı
İnsan İlişkileri Yüksek Lisans Programı
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
İslam Felsefesi Yüksek Lisans Programı
İslam Hukuku Yüksek Lisans Programı
İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans Programı
İslam Tarihi Yüksek Lisans Programı
İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
İstatistik Yüksek Lisans Programı
İtalyan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Japon Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
Kelam Yüksek Lisans Programı
Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Yüksek Lisans Programı
Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Kimya Yüksek Lisans Programı
Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı
Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı
Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Yüksek Lisans Programı
Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı
Kriminalistik Yüksek Lisans Programı
Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı
Latin Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Latin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Maliye Yüksek Lisans Programı
Mantık Yüksek Lisans Programı
Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Matematik Yüksek Lisans Programı
MBA (İşletme) Yüksek Lisans Programı
Medisinal Kimya Yüksek Lisans Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
Mikrobiyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Müzik Yorumculuğu Yüksek Lisans Programı
Nükleer Enerji Yüksek Lisans Programı
Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı
Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
Parazitoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Patoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
Perfüzyon Yüksek Lisans Programı
Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı
Polonya Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programı
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı
Radyofarmasi Yüksek Lisans Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı
Sağlık Politikası, Ekonomisi ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı
Şan Yüksek Lisans Programı
Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı
Sinoloji Yüksek Lisans Programı
Sistematik Felsefe ve Mantık Yüksek Lisans Programı
Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı
Sosyal Pediatri Yüksek Lisans Programı
Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
Spor Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Spor Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Spor Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans Programı
Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
Su Ürünleri Yüksek Lisans Programı
Sümeroloji Yüksek Lisans Programı
Süt Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı
Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı
Tasavvuf Yüksek Lisans Programı
Tefsir Yüksek Lisans Programı
Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
Temel Hepatoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Programı
Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Programı
Tümör Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
Türk Din Musikisi Yüksek Lisans Programı
Türk İşaret Dili Tercümanlığı Yüksek Lisans Programı
Türk İslam Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Türk ve İslam Sanatları Tarihi Yüksek Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
Uluslararası Siyasal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
Urdu Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik Yüksek Lisans Programı
Viroloji Yüksek Lisans Programı
Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı
Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Yapay Zeka Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
Yaratıcı Drama Eğitimi Yüksek Lisans Programı
Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
Yönetim ve Strateji Yüksek Lisans Programı
Zootekni Yüksek Lisans Programı
Zootekni Yüksek Lisans Programı

Bazı programlar dönemlik açılıp, kapanabilir. Ayrıntılı bilgi için, ilgili üniversitenin resmi web sitesini kontrol edin.

Üniversite Başvuru Tarihleri

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :