Üniversite Ara

   Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

   Ankara Üniversitesi Tüm Yüksek Lisans Programları Listesi

   Şehir: Ankara
   Kampüsler: Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dögol Caddesi 06100 Tandoğan/ Ankara
   Telefon: 444 5 946 
   Web: http://www.ankara.edu.tr/
   Okul Türü: Devlet
   Kuruluş Yılı: 1946


   Adli Antropoloji Yüksek Lisans Programı
   Adli Bilişim Yüksek Lisans Programı
   Adli Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Adli Eczacılık Yüksek Lisans Programı
   Adli Genetik Yüksek Lisans Programı
   Adli Kimya ve Adli Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
   Adli Psikoloji Yüksek Lisans Programı
   Afet Risk Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Afrika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Aile Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
   Alman Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Analitik Kimya Yüksek Lisans Programı
   Anatomi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Arap Dili ve Belagatı Yüksek Lisans Programı
   Arap Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Arazi Yönetimi ve Politikası Yüksek Lisans Programı
   Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Bağımlılık ve Dopingle Mücadele Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Bahçe Bitkileri Yüksek Lisans Programı
   Balkan Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Beşeri ve İktisadi Coğrafya Yüksek Lisans Programı
   Beslenme ve Diyetetik Yüksek Lisans Programı
   Bilgi ve Belge Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Bilim Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Bilim ve Toplum Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Biofarmasötik Farmakokinetik Yüksek Lisans Programı
   Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı
   Biyofizik Yüksek Lisans Programı
   Biyoistatistik (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Biyoistatistik Yüksek Lisans Programı
   Biyokimya (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
   Biyokimya (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Bulgar Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Yüksek Lisans Programı
   Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Programı
   Cerrahi (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Çocuk Gelişimi Yüksek Lisans Programı
   Deniz Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Dilbilimi Yüksek Lisans Programı
   Din Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Din Felsefesi Yüksek Lisans Programı
   Din Psikolojisi Yüksek Lisans Programı
   Din Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Dinler Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Diş Hastalıkları ve Tedavisi Yüksek Lisans Programı
   Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama Yüksek Lisans Programı
   Diyagnostik İmmünoloji Yüksek Lisans Programı
   Doğum ve Jinekoloji Yüksek Lisans Programı
   Dölerme ve Suni Tohumlama Yüksek Lisans Programı
   Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Eğitim Programları ve Öğretim Yüksek Lisans Programı
   Eğitim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı
   Eğitim Sosyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Yüksek Lisans Programı
   Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Yüksek Lisans Programı
   Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi Yüksek Lisans Programı
   Ekonomi-Maliye Yüksek Lisans Programı
   Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Endodonti Yüksek Lisans Programı
   Enerji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Enformatik Yüksek Lisans Programı
   Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans Programı
   Entegre Su Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Epidemiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Ermeni Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programı
   Eski Türk Dili Yüksek Lisans Programı
   Eski Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Eskiçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Farmakognozi Yüksek Lisans Programı
   Farmakoloji (Eczacılık) Yüksek Lisans Programı
   Farmakoloji ve Toksikoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Teknoloji Yüksek Lisans Programı
   Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans Programı
   Fars Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Felsefe Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Fen,Matematik,Sanat ve Teknoloji Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Fikrî Mülkiyet Hakları,Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Fikri Mülkiyet Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Finans Yüksek Lisans Programı
   Fitoterapi Drogları Yüksek Lisans Programı
   Fizik Antropoloji Yüksek Lisans Programı
   Fizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Fizik Yüksek Lisans Programı
   Fizikî Coğrafya Yüksek Lisans Programı
   Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Yüksek Lisans Programı
   Fizyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Fizyoloji Yüksek Lisans Programı
   Fransız Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Gayrimenkul Geliştirme Yüksek Lisans Programı
   Gazetecilik Yüksek Lisans Programı
   Gelişimsel Pediatri Yüksek Lisans Programı
   Genel Türk Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Genetik (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Gıda Güvenliği Yüksek Lisans Programı
   Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
   Gıda Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme Yüksek Lisans Programı
   Göç Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Görme, Yapay Görme ve Az Görenlerin Rehabilitasyonu Yüksek Lisans Programı
   Güzel Sanatlar Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Hadis Yüksek Lisans Programı
   Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Programı
   Halkbilim Yüksek Lisans Programı
   Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı
   Hareket Ve Antrenman Yüksek Lisans Programı
   Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Yüksek Lisans Programı
   Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Yüksek Lisans Programı
   Hemaferezis Yüksek Lisans Programı
   Hemşirelik Yüksek Lisans Programı
   Hindoloji Yüksek Lisans Programı
   Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı
   Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
   Hızlandırıcı ve Dedektör Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
   Hukuk Yüksek Lisans Programı
   Hungaroloji Yüksek Lisans Programı
   İç Denetim ve İç Kontrol Yüksek Lisans Programı
   İç Hastalıkları (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   İngiliz Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı
   İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı
   İnsan İlişkileri Yüksek Lisans Programı
   İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı Yüksek Lisans Programı
   İslam Felsefesi Yüksek Lisans Programı
   İslam Hukuku Yüksek Lisans Programı
   İslam Mezhepleri Tarihi Yüksek Lisans Programı
   İslam Tarihi Yüksek Lisans Programı
   İspanyol Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   İstatistik Yüksek Lisans Programı
   İtalyan Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Japon Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Jeofizik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Kadın Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Kelam Yüksek Lisans Programı
   Kent, Çevre ve Yerel Yönetim Politikaları Yüksek Lisans Programı
   Kimya Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Kimya Yüksek Lisans Programı
   Klasik Arkeoloji Yüksek Lisans Programı
   Klinik Eczacılık Yüksek Lisans Programı
   Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı
   Kök Hücre ve Yenileyici Tıp Yüksek Lisans Programı
   Kozmetoloji Yüksek Lisans Programı
   Kriminalistik Yüksek Lisans Programı
   Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı
   Latin Amerika Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Latin Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Maliye Yüksek Lisans Programı
   Mantık Yüksek Lisans Programı
   Matematik Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Matematik Yüksek Lisans Programı
   MBA (İşletme) Yüksek Lisans Programı
   Medisinal Kimya Yüksek Lisans Programı
   Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı
   Mikrobiyoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Müze Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Müzik Yorumculuğu Yüksek Lisans Programı
   Nükleer Enerji Yüksek Lisans Programı
   Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Yüksek Lisans Programı
   Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Ortaçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Özel Eğitim Yüksek Lisans Programı
   Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı
   Parazitoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Patoloji (Veteriner) Yüksek Lisans Programı
   Perfüzyon Yüksek Lisans Programı
   Peyzaj Mimarlığı Yüksek Lisans Programı
   Polonya Dili ve Kültürü Yüksek Lisans Programı
   Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
   Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı
   Radyofarmasi Yüksek Lisans Programı
   Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans Programı
   Rus Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Sağlık Fiziği Yüksek Lisans Programı
   Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı
   Sağlık Politikası, Ekonomisi ve Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans Programı
   Şan Yüksek Lisans Programı
   Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Sinoloji Yüksek Lisans Programı
   Sistematik Felsefe ve Mantık Yüksek Lisans Programı
   Siyaset Bilimi Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Antropoloji Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Bilgiler Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Hizmet Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Pediatri Yüksek Lisans Programı
   Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans Programı
   Sosyoloji Yüksek Lisans Programı
   Spor Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Spor Sağlık Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Spor Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Sporda Psikososyal Alanlar Yüksek Lisans Programı
   Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
   Su Politikaları ve Güvenliği Yüksek Lisans Programı
   Su Ürünleri Yüksek Lisans Programı
   Sümeroloji Yüksek Lisans Programı
   Süt Teknolojisi Yüksek Lisans Programı
   Tarih Öncesi Arkeolojisi Yüksek Lisans Programı
   Tarım Ekonomisi Yüksek Lisans Programı
   Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
   Tarımsal Yapılar ve Sulama Yüksek Lisans Programı
   Tarla Bitkileri Yüksek Lisans Programı
   Tasavvuf Yüksek Lisans Programı
   Tefsir Yüksek Lisans Programı
   Temel Biyoteknoloji Yüksek Lisans Programı
   Temel Hepatoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıbbi Parazitoloji Yüksek Lisans Programı
   Tıp Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Tıp Tarihi ve Etik Yüksek Lisans Programı
   Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Yüksek Lisans Programı
   Tümör Biyolojisi Yüksek Lisans Programı
   Türk Din Musikisi Yüksek Lisans Programı
   Türk İşaret Dili Tercümanlığı Yüksek Lisans Programı
   Türk İslam Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Türk ve İslam Sanatları Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Yüksek Lisans Programı
   Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı
   Uluslararası Siyasal Ekonomi Yüksek Lisans Programı
   Urdu Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Veteriner Hekimliği Tarihi Deontoloji ve Etik Yüksek Lisans Programı
   Viroloji Yüksek Lisans Programı
   Yabancı Dil Öğretimi Yüksek Lisans Programı
   Yakınçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Yapay Zeka Teknolojileri Yüksek Lisans Programı
   Yaratıcı Drama Eğitimi Yüksek Lisans Programı
   Yeni Türk Edebiyatı Yüksek Lisans Programı
   Yeniçağ Tarihi Yüksek Lisans Programı
   Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı
   Yönetim ve Strateji Yüksek Lisans Programı
   Zootekni Yüksek Lisans Programı
   Zootekni Yüksek Lisans Programı

   Bazı programlar dönemlik açılıp, kapanabilir. Ayrıntılı bilgi için, ilgili üniversitenin resmi web sitesini kontrol edin.

   Üniversite Başvuru Tarihleri

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :