ALES ‘siz Yüksek Lisans

ALES ‘siz Yüksek Lisans


Hangi Programlarda ALES Şartı Yok?

Ücretsiz Tezsiz Yüksek Lisans Var mıdır?

Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Ücretleri Ne Kadar?

Tezsiz Programlar İçin Burs İmkanı Var mıdır?

Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Yapmaya Engel midir?

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Tezsiz Yüksek Lisans Askerlik Tecili Sağlar mı?

Tezsiz Yüksek Lisans Hangi Üniversitelerde Var?

Tezsiz Yüksek Lisans Avantajları Nelerdir?

Tezsiz Yüksek Lisans Dezavantajları Nelerdir?

Tezsiz Yüksek Lisans Akademisyen Olmaya Engel midir?

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Süresi Ne Kadardır?

Tezsiz Programdan Tezli’ye Geçmek Mümkün müdür?

ALES’siz Alan Üniversiteler

ALES’siz Doktora Mümkün müdür?

Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları

Hangi Programlarda ALES Şartı Yok?

ALES’siz Araştırma Görevlisi Olunur mu?

ALES’siz MBA


Hangi Programlarda ALES Şartı Yok?
Tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı kaldırılmıştır. Hem vakıf hem de devlet üniversitelerinde tezsiz yüksek lisans eğitimi için ALES’e girmek zorunda değilsiniz.

Bir yüksek lisans programlı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Aralarındaki en temel fark tezli programların bilimsel çalışmaya yönelik olması, tezsiz programların ise daha çok iş hayatına yönelik diyebileceğimiz programlar olmasıdır.

Geçmiş yıllarda hem tezli hem de tezsiz programlar için ALES’ten geçerli bir puan almış olmak gerekiyordu ancak tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı kaldırıldı.

Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde tezsiz yüksek lisans programları ile ilgili şöyle der:

Tezsiz yüksek lisans programı

MADDE 11 –

(1) Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını gösterir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 90 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersinin alındığı yarıyılda dönem projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre tezsiz yüksek lisans programının sonunda yeterlik sınavı uygulanabilir.

(5) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.

Ücretsiz Tezsiz Yüksek Lisans Var mıdır?
Hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde tezsiz yüksek lisans programları ücretlidir.

Tezsiz Yüksek Lisans Eğitim Ücretleri Ne Kadar?

Eğitim ücretleri üniversiteye ve programa göre çok farklılık gösterir. Ücretler 8.000 TL den başlar 70.000 TL ye kadar çıkar.
Bknz: Yüksek Lisans Okul Ücretleri

Tezsiz Programlar İçin Burs İmkanı Var mıdır?

Evet tezsiz programlar için burs imkanı birçok üniversitede mevcuttur. Burs sağlanmasında en büyük etken geçmişteki akademik başarılardır. Bunun yanında spor ve müzik gibi alanlardaki başarılar da burs hakkı kazanmaya yardımcı olabilir.

Tezsiz Yüksek Lisans Doktora Yapmaya Engel midir?

Geçmiş yıllarda tezsiz yüksek lisans da tezli yüksek lisans gibi değerlendiriliyordu ve doktora başvurularında kabul ediliyordu. 2016 yılında yönetmelikte yapılan değişiklik ile tezsiz yüksek lisans doktora başvurularında kabul edilmiyor. Lisans mezunu olarak değerlendiriliyorsunuz. Doktoraya lisans mezunu olarak başvurabilirsiniz. Yüksek lisans zorunluluk değil ancak lisans mezunu olarak yapılan başvurularda kabul kriterleri daha yüksek. Örneğin tezli yüksek lisans mezunları için doktora başvurularında 55 puan koşulu varken lisans mezunları için 80 puan istenmektedir.

Bu konuda önemli bir notu hatırlatmak gerekiyor. Eğer 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programından mezun olduysanız tezli yüksek lisans mezunları ile aynı şekilde doktoraya başvurabilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri Ne Zaman?

Devlet ve vakıf üniversitelerinin tüm enstitülerinin başvuru tarihlerini BAŞVURU TARİHLERİ sayfamızda görebilirsiniz. Üniversiteler başvuru tarihlerini duyurdukça sayfamıza eklenmektedir. Genel olarak söylemek gerekirse üniversiteler yılda 2 kere öğrenci alımı yaparlar. Üniversiteden üniversiteye farklılık göstermekle birlikte her ALES döneminden kısa bir süre sonra başvurular başlar.

Tezsiz Yüksek Lisans Askerlik Tecili Sağlar mı?

Tezsiz yüksek lisans ve tecil konusu çok sık sorulmaktadır. Evet tezsiz yüksek lisans ile de askerlik tecili yapılmaktadır. Süresi son düzenlemelere göre 1,5 (bir buçuk) yıldır. Bu süre içerisinde tezsiz yüksek lisans eğitimini bitirmemiş olsanız dahi askerlik teciliniz devam etmez.  Tezsiz yüksek lisans programlarının ALES’siz olduğunun bir kez daha hatırlatalım.

Tezsiz Yüksek Lisans Hangi Üniversitelerde Var?
Tüm vakıf üniversitelerinde ve birçok devlet üniversitesinde tezsiz yüksek lisans programı vardır. Detaylı bilgi için bkz: Tezsiz Yüksek Lisans Rehberi

Tezsiz Yüksek Lisans Yapmanın Avantajları Nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans yapmanın en büyük avantajı adından da anlaşılacağı gibi bitirmek için tez hazırlama gerekliliği olmamasıdır. Akademisyen olmayı düşünen bir öğrenci için tez çalışması çok gereklidir ancak akademisyen olmak gibi bir düşünceniz yoksa bu kadar büyük bir emek harcamak gereksizdir. Çünkü yüksek lisans tez çalışması doktora ile devam ettirilirse derinlik kazanır ve gerçek anlamda bilimsel bir çalışma haline dönüşür.

Tezsiz yüksek lisans yapmanın diğer bir avantajı da süresinin kısa olmasıdır. Çoğu zaman 2 dönem veya 3 dönemde biter.

Tezsiz yüksek lisansın başka bir avantajı da derslerinin çoğunlukla akşam saatlerinde ve hafta sonları yapılıyor olmasından dolayı iş hayatına devam ederken sürdürülebilmesidir.

Bir diğer önemli avantaj da tezsiz yüksek lisansın ALES’e girmeyi gerektirmiyor olmasıdır.

Son olarak tezsiz yüksek lisans programları ücretli olduğu için kabul almak daha kolaydır.

Tezsiz Yüksek Lisans Dezavantajları Nelerdir?

Tezsiz yüksek lisans ilerde doktora yapmaya karar verirseniz bir işe yaramaz. Lisans mezunu gibi sayılırsınız. Doktoraya lisans mezunu olarak da başvurabileceğinizi hatırlatalım. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi lisanüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde yazmaktadır.

Tezsiz yüksek lisanın diğer bir dezavantajı ücretli olmasıdır. Tezli yüksek lisans programları devlet üniversitesinde ücretsizken, tezsiz yüksek lisans programları devlet üniversitelerinde dahi ücretlidir.

Tezsiz Yüksek Lisans Akademisyen Olmaya Engel midir?

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre tezsiz yüksek lisans doktora başvurularında kabul edilmemektedir. Eğer doktora başvurusunda bulunmak isterseniz lisans mezunu olarak sayılırsınız. Lisans mezunu olarak da doktora başvurularında bulunabileceğinizi hatırlatalım. Detaylı bilgi için yönetmeliğe bakabilirsiniz.

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Süresi Ne Kadardır?
Tezsiz yüksek lisans programları yönetmeliğe göre en az 10 ders ve bir bitirme projesinden oluşmaktadır. Bazı üniversitelerde ders sayısı daha fazladır. Birçok üniversitede 2 yarıyıla ilaveten bir yaz okulu sonrası bitmektedir. Yani toplam 3 yarıyıl diyebiliriz. Bazı üniversitelerde ise 2 yarıyılda biter. Yasal süre ise minimum 2 yarıyıl maksimum 3 yarıyıldır. Yeni 3 yarıyılda bitiremezseniz başarısız olmuş sayılırsınız ve üniversite ile ilişiğiniz kesilir.

Tezsiz Programdan Tezli’ye Geçmek Mümkün müdür?

Mümkündür. Yönetmelikte şöyle der:

Madde 14:

(3) Tezsiz yüksek lisans programına devam edenler, başvurdukları yükseköğretim kurumunca tezli yüksek lisans programı için belirlenmiş olan asgari şartları yerine getirmek kaydıyla, tezli yüksek lisans programına geçiş yapabilirler. Bu durumda tezsiz yüksek lisans programında alınan dersler enstitü yönetim kurulu kararıyla tezli yüksek lisans programındaki derslerin yerine sayılabilir.

ALES’siz Alan Üniversiteler

Tüm üniversitelerin tezsiz yüksek lisans programları ALES’siz öğrenci kabul eder. Bazı tezli programlar ALES puanını eğitim başladıktan sonra tesllim etmek üzere ALES sonucu olmayan öğrenciyi kabul eder. Belirlenen süre içerisinde geçerli ALES notu alınamazsa ilişiği kesilir.

Tezsiz (yani ALES’siz) programları olan üniversitelere ALES’siz Yüksek Lisans Rehberi’mizden ulaşabilirsiniz.

ALES’siz Doktora Mümkün müdür?

ALES’siz doktora mümkün değildir. Tezli yüksek lisans mezunu da olsanız doktora başvurularında geçerli bir ALES sonucu istenmektedir. ALES sonuçları açıklandığı günden itibaren 5 yıl geçerlidir. Dolayısıyla yüksek lisans eğitimi için kullandığınız sonucu doktora başvurunuzda da kullanabilirsiniz.

Tezsiz ve Uzaktan Eğitim Yüksek Lisans Programları

Uzaktan eğitim programlarının tamamı tezsizdir. Dolayısıyla Uzaktan Eğitim Rehberi’mizi incelerseniz Tezsiz ve Uzaktan Eğitim veren tüm yüksek lisans programlarını görebilirsiniz.

Hangi Programlarda ALES Şartı Yok?

Sadece tezsiz yüksek lisans programlarında ALES şartı kaldırılmıştır. Bunun dışındaki tezli yüksek lisans programları, doktora, sanatta yeterlik başvuruları, akademik personel başvuruları gibi tüm başvurularda gereklidir.

Tüm devlet ve vakıf üniversitelerinin tezsiz yüksek lisans programları için ALES şartı kaldırılmıştır.

ALES’siz Araştırma Görevlisi Olunur mu?
ALES, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır. (78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca)

Dolayısıyla araştırma görevlisi atamaları için ALES gereklidir.

ALES’siz MBA

MBA İşletme yüksek lisans programının artık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de jenerikleşmiş bir adıdır. Birçok üniversitede ALES’siz MBA programı vardır. Hem devlet hem de vakıf üniversitelerinde…

MBA Programları için detaylı bilgilere MBA REHBERİ’nden ulaşabilirsiniz.

OSYM ALES SINAV TAKVİMİ

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :