Adli Bilişim Yüksek Lisans Program Detayları

Adli Bilişim Yüksek Lisans Programı

Adli bilişim yüksek lisans programının amacı,halen önemli düzeyde uzman ve bilirkişi ihtiyacı bulunan bu alanda nitelikli eleman yetiştirmek ve aynı zamanda ülkemizde çok yeni sayılabilecek disiplinler arası bir bilim dalında akademisyenler yetiştirmektir.Adli bilişim yüksek lisans programı; suçluların bilgisayar ve bilişim teknolojileri kullanarak yapmış oldukları suçların, suçlunun şüpheli olduğu süreçten başlayarak olay yerinin analiz edilmesi, gerekli işlemler yapılarak verilerin toplanması, bu verilerin incelenmesi, varsa eğer suç ile ilgili gerekli ilişkilendirmeler yapılarak sonuçların düzenli bir raporlama neticesinde adli makamlara sunulmasına ve bilişim teknolojilerine ilişkin güvenliğin sağlanmasına kadar geniş bir perspektifi kapsamaktadır.  Bilişim Suçları yeni bir suç çeşidi olarak günden güne tehlikeli bir hal almakta ve sayıları artmaktadır. Bu da ister istemez Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanı ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Hukuki açıdan bakıldığında ihtiyaç olunan Bilişim Suçları Bilirkişisi ile Adli Bilişim Uzmanının yetkin olması başka bir deyişle bu alanda bilirkişilik yapabilecek seviyede bilimsel bilgiye sahip, eğitimli ve araştırmacı bireylerin yetiştirilmesi gerekliliği adli bilişim yüksek lisans programı açılarak uzmanlar yetiştirmeyi olanak sağlamaktadır.

Adli bilişim yüksek lisans programı bitirildiğinde aşağıdaki iş ve eğitim sahalarında çalışma imkanı vermektedir.

  • bilişim alanında ortaya çıkan hukuki sorunlar ve konular ile ilgili olarak bilimsel araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları yapma,
  • veri bankası oluşturma, dokümantasyon ve arşivleme faaliyetinde bulunma,
  • adli bilişim uygulamaları konusunda teorik ve uygulamalı faaliyet gösterme,
  • bilişim ve hukuk ile ilgili konularda özel ve kamu kuruluşları ile birlikte faaliyet gösterme, ilgili kuruluşlara yardımcı olma vb. özellikler kazanma imkânı bulur.

Hangi Üniversitelerde Var?

Adli Bilişim Yüksek Lisans Programı

Devlet Üniversiteleri

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :