Adli Bilimler Yüksek Lisans Program Detayları

Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı

Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı genel olarak Tıp, Fen, Mühendislik ve Sosyal Bilimler alanlarındaki bilgilerin, Adaletin hizmetine sunulmasıyla ilgilenen farklı disiplinleri bir araya getiren  bir  ortak daldır. Bir suç ile ilgili farklı düzeydeki bulguların incelemesi ve uygun laboratuvar teknikleri ile analiz edilmesi, suçun aydınlatılmasına somut olarak katkıda bulunmaktadır.

Bugün yalnız Türkiye’de değil, pek çok ülkede mahkemelerin kısa sürede sonuçlanmadığı konusunda şikayetler vardır. Anayasa yargılamanın kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğini belirtmektedir. Yargılamada çabukluk ilkesinin gerçekleştirilmesinde en önemli basamak olay yeri inceleme ve araştırma faaliyetlerinin zamanında, teknik ve bilimsel yöntemlerle yapılması gerekliliğidir. Bu alanda bilimsel ve teknik yöntemlerin uygulanması ancak adli tıp uzmanı, toksikolog, biyolog, kimyacı, bilgisayar ve elektronik mühendisi, antropolog, dilbilimci ve hukukçuyu kapsayan geniş bir yelpazede meslek grubundaki kişilerin uzmanlaşmasıyla sağlanabilir ve adli bilimler yüksek lisans programı bu grupları bir araya getirmektedir.

Adli bilimler yüksek lisans programı, bu konuda çalışma yapan öğretim üyelerine, laboratuarlar ve ekipmanlara, teknik altyapıya, konu ile ilgili zengin bir kütüphaneye sahip olması, birçok öğretim üyesinin halihazırda adli sisteme olay çözümü, seminer, konferans veya kurslar gibi çeşitli biçimlerde katkı sağlaması Adli Bilimler alanında çalışmaya hazır olduğunu göstermektedir.

Hangi Üniversitelerde Var?

Adli Bilimler Yüksek Lisans Programı

Devlet Üniversiteleri

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :