Üniversite Ara

   Acıbadem Üniversitesi

   [row class=”row-fluid”]
   [col class=”span6″]

   acibadem_logo

   twitter linkedin gplus facebook email

   [/col]
   [col class=”span6″]

   İstanbul Acıbadem Üniversitesi

   Şehir: İstanbul
   Kampüsler: Kerem Aydınlar Kampüsü / Ataşehir / İstanbul
   Telefon: 0216 500 44 44
   Web: www.acibadem.edu.tr
   Okul Türü: Vakıf
   Kuruluş Yılı: 2007
   Rektör: Prof. Dr. Ahmet Şahin[/col][/row]


   [wptab name=’Üniversite’]

   [/wptab]

   [wptab name=’Yüksek Lisans Programları’]

    

   Tezli Yüksek Lisans Programları
   • Biyokimya ve Moleküler Biyoloji
   • Sağlık Fiziği
   • İş Sağlığı ve Güvenliği
   • Beslenme ve Diyetetik
   • Biyoetik

   Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programları

   • Acil Hemşireliği
   • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
   • Dahili Hastalıklar Hemşireliği
   • Yoğun Bakım Hemşireliği

   Tezsiz Yüksek Lisans Programları

   • İlaç Endüstrisinde Yönetim
   • Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı
   • Sağlık Yönetimi
   • İş Sağlığı ve Güvenliği

    

   Hemşirelik Tezli Yüksek Lisans Programları

   • Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği
   • Dahili Hastalıklar Hemşireliği

   [/wptab]

   [wptab name=’Eğitim Ücretleri’]
   ucret2014-2015

   [/wptab]

   [wptab name=’Başvuru’]

   Başvuru Koşulları

   İLAÇ ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları: İlaç Endüstrisinde Yönetim Tezsiz Yüksek Lisans Programına; Eczacılık, Tıp, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Fakültelerinden ve diğer ilişkili dört yıllık YÖK tarafından denkliği onaylanmış programlardan mezun olanlar başvurabilir.

   SAĞLIK FİZİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları: Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans Programına Fen-Edebiyat veya Mühendislik Fakültelerinin Fizik Lisans, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden mezun olanlar başvurabilir.

   HEMŞİRELİK

   Programa Kabul Şartları: Hemşirelik Yüksek Lisans Programlarına Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü ile Ebelik Bölümü mezunları başvurabilir.

   SAĞLIK YÖNETİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları: Sağlık Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına dört yıllık lisans düzeyinde yurt içi ve yurt dışı okullardan YÖK tarafından denkliği onaylanmış programlardan mezun olanlar başvuru yapabilirler.

   İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları:  İş Sağlığı ve Güvenliği Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji, Sosyoloji, Psikoloji  ve Mimarlık Bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Mühendislik Fakültelerinin tüm bölümleri, Teknik Eğitim Fakülteleri, Teknoloji Fakülteleri, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin tüm bölümleri mezunları kabul edilir.

   BESLENME VE DİYETETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları:  “Beslenme ve Diyetetik Lisans Diploması” sahibi öğrenciler, (Lisans derecesini yurt dışından almış öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu tarafından verilmiş Denklik Belgesi almış öğrenciler) kabul edilir.

   BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları:  Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Tıbbi Biyoloji Bölümü,  Biyokimya Bölümü, Kimya Bölümü, Kimya Mühendisliği, Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi mezunları başvurabilir.

   BİYOETİK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

   Programa Kabul Şartları: Tıp Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Hemşirelik ve diğer Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleri, Hukuk, Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji, Felsefe, Tarih, İktisat bölümleri mezunları kabul edilir.

   Sınavda Yeterlilikler;

   Tezli Programlar için;

   ALES, Sayısal en az 55 puan/ (GRE) veya Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavlarından birinin (ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55, GRE sayısaldan en az 610 veya GMAT dan en az 450 puan almış olmak gerekmektedir.

   Dil Yeterliliği

   • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından belge almış olmak (KPDS veya YDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği bu puan muadili bir puan almış olmak),
   • TOEFL: Internet –based test (IBT) en az 84; Computer-based test (CBT) için en az 221 puan, Paper-based test (PBT) en az 561 puan.
   • IELTS: En az 5 puan almış olmak.

   Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi’ne sahip olmayan adaylar için Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü tarafından yapılacak olan Yabancı Dil Yeterlik Sınavı’ndan en az 50 puan almış olmak gerekmektedir.


   Programa başvuru için gerekli evraklar;

   • Aday Başvuru formu doldurulur bir çıktısı alınıp başvuru esnasında verilir (Başvuru formuna www.acibadem.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz)
   • Mezun olduğu Yüksek Öğrenim Kurumlarından alınmış olan Lisans derslerini ve notlarını gösterir belgenin(transkript) aslı,
   • Lisans Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Fotokopisi (Aslı kesin kayıt esnasında istenecektir).
   • Neden Yüksek Lisans yapmak istediğini belirten kompozisyon
   • Özgeçmiş,
   • Referans Mektubu,
   • 1 adet fotoğraf,
   • Nüfus cüzdanı fotokopisi
   • ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sonuç belgesi (Tezsiz Programlar için ALES şartı aranmamaktadır)

   Yukarıda belirtilen belgelerin 1 Temmuz – 16 Eylül 2014 tarihleri arasında Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir.

    

   • Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Programının son başvuru tarihi 29 Ağustos 2014 tür. Yukarıda belirtilen belgelerin 29 Ağustos 2014 tarihine kadar Acıbadem Üniversitesi Öğrenci Hizmetleri Ofisine ibraz edilmesi gerekmektedir. Yabancı Dil Sınavı 4 Eylül 2014 tarihinde yapılacaktır. 

   Mülakat sonuçları 17 Eylül 2014 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir 

   • Yabancı Dil Belgesi, bulunmayan Yüksek Lisans/ Doktora adaylarından, Acıbadem Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün 17 Eylül 2014 tarihinde yapacağı İngilizce Yeterlilik Sınavına girmek isteyenler ön kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Ofisine kayıt yaptırmak zorundadırlar.
   • Eksik evrakla başvuru kabul edilmeyecek, Adaylar Posta yoluyla da başvuru yapabileceklerdir. (Posta ile başvuran adaylar Üniversitemiz adresine Öğrenci Hizmetleri Daire Başkanlığı’na gönderebilirler.)
   • Şahsen başvurular Ataşehir yerleşkesinde kabul edilmektedir.
   • Mülakat sonuçları 22 Eylül 2014 tarihinde Üniversitemiz web sayfası duyurular bölümünde ilan edilecektir.

    

   [/wptab]

   [wptab name=’Duvar’][/wptab]

   [end_wptabset]

   This div height required for enabling the sticky sidebar
   Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :