ALES – Genel Bilgiler

ALES Sonucu Nasıl Bildiriliyor?

Sınav sonuçları, adayların adreslerine Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olan bir sınav sonuç belgesiyle gönderilecektir. Bu belgede adayların sınavın her iki bölümüne ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES Puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.

Sınav sonuçlarınızın adresinize gelmesini beklemeden ÖSYM’nin uyguladığı diğer sınavlar gibi ALES sınav sonucunuzu da açıklandığı gün T.C. Kimlik Numaranız ile ÖSYM ALES sonuç sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÖSYM Sınav Sonuçları

ALES Sınavından Kaç Puan Alınması Gerekiyor?

Üniversiteler minimum 55 puan alınmasını isterler. Bazı üniversiteler ya da programlar en az 70-75 puan alınmasını isteyebiliyorlar. Hangi program için ne kadar ALES puanının alınması gerektiği ile ilgili genel bir şey söylenemez. Her üniversitenin, hatta her programın ALES puan talebi farklı olabilir.


Bazı Üniversitelerin ALES Taban Puanlarını Buradan Görebilirsiniz

ALES puanının % 50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı, ilgili senato tarafından belirlenir. İlgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü, yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi diploma notu, mülakat sınavıbilim sınavı, yabancı dil yeterlilik derecesi gibi unsurları da değerlendirmeye katabilir.( bkz: YDSTOEFLIELTS)

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği’nde kaç puan alınması gerektiği ile ilgili ibare şu şekildedir:

“Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına sahip olmaları gerekir.”

ALES Sonuç Belgesinin Geçerlilik Süresi?

ALES sonucunun geçerlilik süresi 5 yıldır.

ALES Sonucumu Nereden Öğrenebilirim?

ÖSYM’nin sonuç sayfasından ALES seçeneğini seçerek istediğiniz yıla ait sonuçlara ulaşabilirsiniz:(http://sonuc.osym.gov.tr/)

ALES Sonuç Hesaplama

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES ve e-ALES BAŞVURU TARİHLERİ

2020 ALES /1:

  • Başvuru Tarihleri: 13 Mart 2020 – 23 Mart 2020 / 02 Temmuz 2020 – 06 Temmuz 2020 İkinci Başvuru
  • Sınav Tarihi: 16 Ağustos 2020

2020 ALES /2:

  • Başvuru Tarihleri: 01 Ekim 2020 – 12 Ekim 2020 / Geç Başvuru: 04 Kasım 2020
  • Sınav Tarihi: 6 Aralık 2020

2020 ALES /3:

  • Başvuru Tarihleri: 
  • Sınav Tarihi: 

Kaynak: ÖSYM 2020 Sınav Takvimi

Geçmiş Yıllara Ait ALES Sınav Soruları ve Cevapları

This div height required for enabling the sticky sidebar
Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :